Stamsund Teaterfestival

Stamsund Teaterfestival ble opprettet i 2001 av Teater NOR. Organisasjonen arrangerer Stamsund Teaterfestival på årlig basis i mai/juni, og gjennomfører større og mindre samtidsorienterte scenekunstprosjekter av internasjonal karakter. 

Informasjon

(Objekt ID 5658)
Objekttype Organisasjon
Også kjent som Stamsund internasjonale Teaterfestival/SIT
Organisasjonstype Festival
Hovedfokus Dans, Figurteater, Performance, Teater, Tverrkunstnerisk, Musikkteater
Etablert 1998
Epost info@stamfest.no
Nettsted Stamsund Internasjonale Teaterfestival

Kontaktinformasjon

Adresse J. M. Johansensvei 32, 8340 Stamsund
E-post info@stamfest.no
Telefon 76087530
90664446

Annen informasjon

Organisasjonsform Aksjeselskap/AS eller ASA
Organization number 983 742 033
Les mer

Stamsund Teaterfestival ble arrangert første gang i 1998, av stiftelsen Nord-Norsk Teaternettverk. Stifterne var Hålogaland Teater, Nordland Teater, Beaivváš Sámi Našunálateáhter, Lofoten Teater, Hålogaland amatørteaterselskap og Nordnorsk Ballettforum. I 2001 opprettet Teater NOR Stamsund Internasjonale Teater som aksjeselskap, og festivalen har vært arrangert på årlig basis siden da.

Festivalens hovedkonsept er å skape et møte mellom det tradisjonelle fiskeværet Stamsund og kystkulturen, - og internasjonale samtidige kunstuttrykk. Festivalen prioriterer spesielt utprøvende og eksperimenterende produksjoner, og går også ofte inn som med produsent i interessante prosjekter.

Det er i tillegg en målsetning gjennom seminarer, workshops og konferanser å kunne by på refleksjon over kunstteoretiske temaer, møte mellom kunsten og samfunnet og trender og strømninger i samtiden.

Festivalen skal være et møtested for de nordnorske teatrene, der de kan se hverandres arbeid, utveksle erfaringer og se sitt eget arbeid i perspektiv, - i møte med festivalens internasjonale program.

Stamsund har for tiden 4 faste teaterscener, og i tillegg åpnes gamle og nye industrilokaler hvert år, der forholdene kan skreddersyes til den enkelte produksjon. Forestillinger spilles også på utescener, i naturen, i butikklokaler etc.

I 2007 bestemte Stamsund Internasjonale Teater seg for å utvide sin satsning på kunstneriske prosesser for barn og unge og at satsningen på denne gruppen skal være ressursmessig likeverdig med satsningen på kunst for voksne.

De siste årene har festivalen samarbeidet med FIN Scene, på den måten at Figurteatret i Nordland programmerer sin egen scene under festivalen. Nordland Teater og Hålogaland Teater er hvert år behjelpelig med utlån av teknikk.  

Tidspunkter for festivalen:

2008: 3.-7. juni

2019: 28. mai - 3. juni

KILDER:

Gabrielsen, Thorbjørn. Epost: 10.11.2010

Stamsund Internasjonale Taterfestival, stamfest.no, 10.09.2019,  https://www.stamfest.no/

Egne produksjoner (4)
Tittel Premiere
Big Man in Lofoten – 27. mai. 2014
Passing Place – 1. jun. 2010
Demonology – 5. jun. 2008
Mitt sted
Coproduksjoner (1)
Tittel Premiere
Baktrüppen Light Metal Band – 1. aug. 2008 – Baktruppen
Tilknyttede personer (4)
Oddny Wiggen – Administrativ leder
Thorbjørn Gabrielsen – Kunstnerisk leder
Sissel Helgesen – Annet
Øystein Reksten Sanne – Annet