Vaglebruket

Et nedlagt fryselager på kaia i Stamsund som Teater NOR og Stamsund Internasjonale Teater bruker fast som scene.

Informasjon

(Objekt ID 3578)
Objekttype Spillested
Primært tilknyttet Teater NOR
Også tilknyttet Stamsund Teaterfestival
Nettsted Stamsund International Theatre Festival
Etablert 1. jan. 1998

Kontaktinformasjon

Adresse 8340 Stamsund
Land Norge
Les mer

Vaglebruket ble bygget som fryseri for fisk rundt 1945 av en av Stamsunds fiskeoppkjøpere – A. J. Vagle. I forbindelse med Teaterfestivalen i 1998 ble fryseriet ryddet for å fungere som provisorisk visningssted. Siden den gang har Teater NOR og festivalen benyttet stedet med sin særegne arkitektur og atmosfære, som et permanent prøve- og visningslokale.

Kilde: http://www.stamsund-internasjonale.no/default.asp?cmd=300&SceneID=3 31.08.2010