Om oss

Velkommen til Sceneweb!


Sceneweb er et nasjonalt historisk arkiv over profesjonell scenekunst i Norge. Databasen er ett oppslagsverk og et kvantitativt forskningsverktøy som inneholder kulturhistoriske data fra 1635 frem til i dag.

Sceneweb eies og driftes av Danse- og teatersentrum. Arbeidet med innsamling, registrering, digitalisering, tilgjengeliggjøring og bevaring av arkivmateriale gjennomføres i samarbeid med Nasjonalbiblioteket, Teaterfigurer på norske scener 1945-2023, Universitetsbiblioteket i Bergen og andre samarbeidspartnere. 

INNHOLD

Databasen inneholder arkivmateriale helt fra 1635 frem til i dag. Her finner du informasjon om kunstnere, frie scenekunstkompanier og private og offentlige, nasjonale og regionale scenekunstinstitusjoner. Vår visjon er én dag å kunne gi en fulldekkende oversikt over all scenekunst som er spilt i Norge, med tilhørende digitalisert dokumentasjonsmateriale som bl.a. foto, plakat, program, artikler og video. Sceneweb er per i dag ikke ett fullstendig arkiv. Vi fyller kontinuerlig databasen med mer materiale, og gjør slik Sceneweb til en stadig rikere kilde om norsk scenekunst.

Materialet du finner i databasen er samlet inn fra mange forskjellige kilder: arkiv, bibliotek, museer, databaser, scenekunstinstitusjoner, kunstnere, kompanier, visningsarenaer, fagbøker, aviser og brukere av nettsiden sceneweb.no.

Vi tar forbehold om feil og mangler. Du kan gi tilbakemelding til redaksjonen om feil/mangler ved å benytte den sorte knappen som ligger i høyremenyen på hver side - "Rapporter feil og mangler".

DATABASEN

Scenewebdatabasen er objektorientert og spesialutviklet for scenekunstens hybridarkiver. Databasen har åtte hovedkategorier: produksjoner, personer, organisasjoner, spillesteder, utmerkelser, originalverk, teaterfigurer og multimediafiler (bl.a. fotografier, programmer, videoer, anmeldelser og plakater).

Databasen og nettsiden er utviklet av Copyleft Solutions v/Orgdot.

DU KAN BIDRA!

Alle brukere kan bidra til innholdet i arkivet - vi setter stor pris på tilbakemeldinger og utfyllende opplysninger. Du kan bruke tilbakemeldingsfunksjonen som du finner i høyremenyen på alle sidene til dette - "Rapporter feil og mangler".

Enkeltpersoner har ikke tilgang til å legge inn materiale selv, kun opplærte arkivmedarbeidere registrerer materiale i databasen. Har du materiale du ønsker å få registrert, ta kontakt med redaksjonen. 

KONTAKT OSS

Besøks- og postadresse:

Danse- og teatersentrum v/Scenewebarkivet
Observatoriegaten 1b, 0254 Oslo
Faglig leder: Elisabeth Borud Leinslie
Telefon: +47 99 16 76 27
e-post: redaksjon@sceneweb.no