Om oss

Velkommen til Scenewebarkivet!

Sceneweb er et nasjonalt historisk arkiv for norsk profesjonell scenekunst. Innholdet i arkivet formidles via internettsiden du nå besøker.

Scenewebarkivet eies av Danse- og teatersentrum. Arbeidet med innsamling, registrering, digitalisering, tilgjengeliggjøring og bevaring av arkivmateriale gjennomføres i samarbeid med Nasjonalbiblioteket

Formålet med Scenewebarkivet er å dokumentere, katalogisere, tilgjengeliggjøre og øke kunnskap om norsk scenekunstarv.    

INNHOLD

Databasen inneholder arkivmateriale helt fra 1635 frem til i dag. Her finner du informasjon om frie scenekunstkompanier og private og offentlige, nasjonale og regionale scenekunstinstitusjoner. Vår visjon er én dag å kunne gi en fulldekkende oversikt over verk, aktører, organisasjoner, spillesteder og utmerkelser innen norsk scenekunst, med tilhørende digitalisert materiale som bl.a. foto, plakat, program, artikler og video. Sceneweb er per i dag ikke ett fullstendig arkiv. Vi fyller kontinuerlig databasen med mer materiale, og gjør slik Sceneweb til en stadig rikere kilde om norsk scenekunst.

Materialet som presenteres på sceneweb.no er samlet inn fra flere kilder – bl.a. Nasjonalbiblioteket og Universitetsbiblioteket i Bergen sine samlinger, scenekunstinstitusjoner, kunstnere, kompanier, visningsarenaer, fagbøker og brukere av nettsiden.

Vi tar forbehold om feil og mangler. Du kan gi tilbakemelding til redaksjonen om feil/mangler ved å benytte den sorte knappen som ligger i høyremenyen på hver side - "Rapporter feil og mangler".

DATABASEN

Scenewebdatabasen er objektorientert og spesialutviklet for scenekunstens hybridarkiver. Databasen har åtte hovedkategorier: produksjoner, personer, organisasjoner, spillesteder, utmerkelser, originalverk, teaterfigurer og multimediafiler (bl.a. fotografier, programmer, videoer, anmeldelser og plakater).

Databasen og nettsiden er utviklet av Copyleft Solutions v/Orgdot.

DU KAN BIDRA!

Alle brukere kan bidra til innholdet i arkivet - vi setter stor pris på tilbakemeldinger og utfyllende opplysninger. Du kan bruke tilbakemeldingsfunksjonen som du finner i høyremenyen på alle sidene til dette - "Rapporter feil og mangler".

Enkeltpersoner har ikke tilgang til å legge inn materiale selv, kun opplærte arkivmedarbeidere registrerer materiale i databasen. Har du materiale du ønsker å få registrert, ta kontakt med redaksjonen. 

KONTAKT OSS

Besøks- og postadresse:

Danse- og teatersentrum v/Scenewebarkivet
Observatoriegaten 1b, 0254 Oslo
Faglig leder: Elisabeth Borud Leinslie
Telefon: +47 99 16 76 27
e-post: redaksjon@sceneweb.no