Tittel (34) Filtype Publiseringsdato Last ned
Artikkel i Arbeiderbladet av Bengt Calmeyer om BIT Bergen Internasjonale Teater pdf 1. aug. 1990 Last ned
Artikkel om Baktruppen av Bruno Van Moer (1997) pdf 1. des. 1997 Last ned
Artikkel om Baktruppen av David Hughes pdf 1993 Last ned
Artikkel om Baktruppen av Else Skalvollm, publisert i Purple Prose: Number 12/Summer 97 pdf 1997 Last ned
Artikkel om Baktruppen av Knut Ove Arntzen (1994) pdf Last ned
Artikkel om Baktruppen av Knut Ove Arntzen (2000) pdf 2000 Last ned
Artikkel om Baktruppen av Mårten Spångberg (2011) pdf 2000 Last ned
Artikkel, Knut Ove Arntzen, Ibsen Theatre Symposium/Universitetet i Oslo, 1996 pdf 1996 Last ned
Brev fra Nationaltheatret i forbindelse med Baktruppens produksjon "Peer, du lügst. Ja!/Peer, du lyver. Ja!/Peer, you're lying. Yes!" (1993) pdf 4. feb. 1994 Last ned
Brev til Stortingets Familie-, kultur- og administrasjonskomite (1995) pdf Last ned
Debattinnlegg av Øyvind Berg (1995) i Klassekampen pdf 18. okt. 1995 Last ned
Det nye regiteatret i ljos av samspelet mellom norsk og tysk tradisjon (masteroppgave i teatervitenskap) pdf 2012 Last ned
Flyer til Baktruppens produksjon "Peer, du lügst. Ja!/Peer, du lyver. Ja!/Peer, you're lying. Yes!" (1993) / Teatergarasjen 6.- 9.mai 1993 pdf 1993 Last ned
Informasjon om Baktruppen pdf Last ned
Informasjonsark om Baktruppens produksjon "Kunsten å gå i frø" (1989) pdf Last ned
Intervju med Baktruppen av Hege Newth Nouri (1996) pdf 1996 Last ned
Intervju med Baktruppen i Tique nr.7 1998 pdf 1998 Last ned
Notis i Bergens Tidende, 01.02.90, om Baktruppen pdf 2. jan. 1990 Last ned
Notis, 30.05.90, i Bergens tidende om Baktruppen i forbindelse med Baktruppens produksjoner "Germania Tod in Berlin" (1989) pdf Last ned
Omtale av Baktruppen pdf Last ned
Omtale av Sonja Augustin,13.09.1993, i Der Bund om Baktruppen i forbindelse med produksjon "Peer, du lügst. Ja!/Peer, du lyver. Ja!/Peer, you're lying. Yes!" (1993) pdf 13. sep. 1993 Last ned
Program av Baktruppens arrangement "Futuristisk natt" (1990) pdf 23. mai. 1990 Last ned
Program for Baktruppens produksjon "Ja. Jeg går over til hundene" (1987) pdf 1987 Last ned
Program for Baktruppens produksjon "Kjøter" (1989) pdf 21. jan. 1989 Last ned
Program for Baktruppens produksjon Tonight :-) (1994) pdf 29. mar. 1995 Last ned
Program til Baktruppens produksjon "Alt" (1988) pdf 13. apr. 1988 Last ned
Program til Baktruppens produksjon "Kjøter" (1989) pdf 14. jan. 1989 Last ned
Program til Baktruppens produksjon "Super-Per" (1994) pdf 12. mar. 1994 Last ned
Program til Baktruppens produksjon "Tonight :-)" (1994) pdf 28. sep. 1994 Last ned
Program til Baktruppens produksjon "Tonight :-)" (1994) pdf 4. apr. 1995 Last ned
Programomtale av Baktruppens performance "Spekt" (99) pdf 1999 Last ned
Programtekst for "Tonight :-)" pdf 1995 Last ned
Tegning av Amy Bollag av Baktruppen produksjon "Per, du lügst. Ja!/Per, du lyver. Ja!/Per, you're lying. Yes!" (1993). pdf Last ned
Utdrag fra Electra '96s festivalmagasin om "Tonight :-)" pdf Last ned

Baktruppen

Baktruppen ble etablert som kunstnergruppe i 1986. Gruppen la ned sin virksomhet 1. mars 2011 etter 25 års aktivitet.

Baktruppens kunstproduksjon var svært variert; aksjoner, foredrag, performance, danseforestillinger, teaterforestillinger og konserter stod bl.a. på repertoaret. Medlemmenes ulike bakgrunn og innfallsvinkel var en forutsetning for det allsidige repertoaret. Gruppen bestod av skuespillere, komponister, forfattere, billedkunstnere, scenografer og sceneteknikere.

Informasjon

(Objekt ID 2934)
Objekttype Organisasjon
Også kjent som BYFTC - Baktruppen Your Favourite Theatre Company
Organisasjonstype Kunstnergruppe, Teatergruppe
Hovedfokus Performance, Tverrkunstnerisk, Teater
Etablert 1986 (Avviklet 1. mar. 2011)
Epost baktruppen@baktruppen.org
Nettsted Baktruppen, Baktruppen YouTube

Kontaktinformasjon

Adresse 0567 Oslo
E-post baktruppen@baktruppen.org

Annen informasjon

Organisasjonsform Annen/Ukjent
Les mer

Gruppesammensetningen i Baktruppen var stabil, med et avgjørende brudd 1994/95, da Tone Avenstroup og Hans Petter Dahl forlot Baktruppen. Gurå Mathiesen forlot Baktruppen i 1999. Av medlemmene som fortsatt var aktive i kompaniet ved nedleggelsen var Øyvind Berg, Ingvild Holm, Jørgen Knudsen og Worm Winther med fra første produksjon. Trine Falch kom med i 1988, Erik Balke og Bo Krister Wallström i 1989, Per Henrik Svalastog i 1999. 

Baktruppen hadde flere navn, og samme navn ble skrevet på forskjellige måter; opprinnelig het gruppen BAK-truppen, deretter BAK-TRUPPEN. I februar 1993 skiftet de navn til Peer Gynt, noe som ble kunngjort på blå postkortkort sendt fra Amerika. I Baktruppens perioden som Peer produserte de fem ulike versjoner basert på Henrik Ibsens verk «Peer Gynt».  Versjon I: Peer du lügst. Ja! ble vist i Frankfurt. Versjon II: kalt Peer du lyver. Ja!, ble vist i Bergen. Versjon III: Peer you’re lying. Yes! ble vist i Zürich. Versjon IV: Peer du lügst. Ja! ble vist i Frankfurt og Berlin. Versjon V: Peer, you’re lying. Yes! ble vist i Antwerpen.  Det hele endte i en sammenfatning av disse fem versjonene i en sjette produksjon i 1994: Super-Per.  Etter dette benyttet de navnet Baktruppen. I 1996 dukket navnet the BAR opp, men dette hadde et kortvarig liv.

I programmet til sin første produksjon Ja. Jeg går over til hundene (1987) skriver Baktruppen følgende om seg selv:

"BAK-truppen lager teater i Bergen, på scenen. Hvis teateret skal gjelde, må teateret inn i fjellet. Vi lager ikke hologrammer, vi lager fragmenter. (Med denne setningen bekjenner vi oss til romantikken.) Vi har dannet BAK-truppen fordi vi ønsker å si noe om 80-årenes tilstander.

Er vi postmodernistiske? Nei, verden vil bedras. Er vi postmodernistiske? Vi ligner nok, men vi ligner på så mye annet også, f.eks. katter om våren.
Vi ligner de andre, men søker det samme.

I lundistiske kretser sier man gjerne: Jeg er den jeg er. På flere måter. Jeg kan ikke fly, men later som. Moro. Jeg prøver ialle fall.
Vi kjenner vår begrensning, og møter gjerne veggen."

---

På et informasjonark om Baktruppen av Baktruppen (dato ukjent, men det er fra den tidlige tiden) står det:

"BAK-truppen ble dannet i 1986. Navnet viser dels til gruppens ironiske omfavnelse av avant-gardismen, dels til det faktum, at teatret - særlig i Norge - vanligvis er et tregt og motvillig etterslep på de andre kunstartene: Dette ønsker vi å gjøre noe med.

BAK-truppen mener at teater er politisk underholdning. Med røtter i fransk teori og tysk praksis, formidler vi norsk kulturarv; Som et motstykke til den kulturpessimismen som brer seg ellers i Europa. Dette kan forklares, ved at såkalt postmoderne kjernebegreper - som tilfeldighet, fragmentering, eklektisme - også står sentralt i enhver norsk historieforståelse. Allerede J.A. Seips framstilling av 1814, må forstås som en fiksjon hvor forfatteren unnlater å binde sammen fakta i fornuftsmessige kategorier: All sammenheng er et nettverk av løgner. Samtidig lar befolkningen seg samle på en symbolsk måte, vårt kongehus kan i så måte måle seg med det engelske. Det er dette vi forsøker å forstå. Det er her vi biter oss selv i halen. Det er i dette lys man må se våre tolkninger av Bjørneboe og Ibsen.

BAK-truppens tematiske spenn kan karakteriseres med stikkord som: Kjærlighet og død; intet eller alt; være eller ikke være; frihetstvangen. Nå er det selvsagt ikke tema som er interessant i seg selv - men hvordan det belyses, hvilke motiver det gis, hva slags samfunn det utspiller seg i, kort sagt: Det konkrete sceniske nærværet. Her forsøker BAK-truppen å gripe gjennom vante konvensjoner, å sammenstille tilsynelatende motstridende formelementer, å benytte seg av alt som fins av grenseliggende kunstarter - med ett eneste felles mål: Å skape et teater som er troverdig i dag."

---

Forestillingene til Baktruppen bar preg av at de var kollektivt skapt, de var ofte fulle av humor og overraskende innfall og de sceniske virkemidlene var likestilte. Baktruppen opererte innenfor en tverrfaglig disiplin, og forestillingene viste lekenhet innenfor flere kunstfelt..

Baktruppen arbeidet både med andres tekster og skrev nye stykker. Baktruppens første teaterproduksjon Ja, vi går over til hundene (1987) bygde på Jens Bjørneboes bøker Frihetens øyeblikk og Uten en tråd. Baktruppen gikk også løs på Ibsen med egne versjoner av Brand i produksjonen Alt (1988) og fem produksjoner om Peer Gynt i Per du lyver. – Ja! (1993). Baktruppens versjoner var svært fritt tolket, bearbeidet og aktualisert.

Baktruppens internasjonale gjennombrudd kom med deres versjon av Heiner Müllers Germania Tod in Berlin i 1989. Etter gjennombruddet spilte de på de fleste scener i Europa, og de ble ett av Nordens mest fremgangsrike teaterkompanier.

FUNNYSORRYJESUS av Baktruppen fikk tildelt Danse- og Teatersentrums scenekunstpris 2003. Fra styrets begrunnelse:

"Ved hjelp av enkle virkemidler klarer Baktruppen gang på gang å sette komplekse meningsdannelser i sving. Stadig lar vi oss også imponere over truppens evne til å fornye seg selv, deres evne til stadig å være aktuelle. Vindusforestillingene i Dælenggata hadde en ytterst enkel form: Noen ser på, andre gjør noe - innenfor en ramme, i dette tilfellet utenfor et vindu. En kunne nærmest kalle det en triviell performance-situasjon. Det er også store sjanser for at en slik form ville ha forblitt triviell om det ikke var Baktruppen som tok den i sine hender. Det er få kunstnere her i landet - om i det hele tatt noen - som så til de grader vet å beherske teatrets nullpunkt på en så raffinert måte som det Baktruppen gjør."

UTMERKELSER SOM IKKE KOMMER FREM OVENFOR

2010: Nummer 3 i Kunstkritikks kåring av 00-tallets viktigste kunstverk med Stamsundundersøkelsen fra 2004.

KILDER:

Avenstroup, Tone (2012). For, i eller imot. Norsk Shakespeare- og Teatertidsskrift, nr. 1/2012, s.81-82

Baktruppen, baktruppen.org, 05.09.2010, www.baktruppen.org

Baktruppens arkiv. Giver: Baktruppen. 04.03.2011

Spillesteder (1)
Tilknyttede personer (11)
Per Henrik Svalastog – Kunstner (fra 1. jan. 1999 til 1. mar. 2011)
Bo Krister Wallström – Kunstner (fra 1. jan. 1989 til 1. mar. 2011)
Erik Balke – Kunstner (fra 1. jan. 1989 til 1. jan. 2006)
Trine Falch – Kunstner (fra 1. jan. 1988 til 1. jan. 2006)
Hans Petter Melø Dahl – Kunstner (fra 1. jan. 1987 til 1. jan. 1995)
Ingvild Holm – Kunstner (fra 1. jan. 1987 til 1. mar. 2011)
Tone Avenstroup – Kunstner (fra 15. feb. 1986 til 2. feb. 1995)
Gurå Mathiesen – Kunstner (fra 15. feb. 1986 til 1. jan. 1999)
Øyvind Berg – Kunstner (fra 15. feb. 1986 til 1. mar. 2011)
Worm Winther – Kunstner (fra 15. feb. 1986 til 1. mar. 2011)
Jørgen Knudsen – Kunstner (fra 15. feb. 1986 til 1. mar. 2011)