Samovarteateret

Samovarteateret er et profesjonelt friteater lokalisert i Kirkenes. Teateret ble etablert av Bente S. Andersen i 1990, og har pr. 2011 seks fast ansatte og mellom 20 og 50 prosjektengasjerte i løpet av et år.

Kirkenes ligger midt i hjertet av Barentsregionen, og for teateret er det naturlig å hente inspirasjon og historier fra den arktiske regionen. Å speile samtiden og politiske strømninger i samfunnet er ett av teaterets grunnpilarer. 

Informasjon

(Objekt ID 36)
Objekttype Organisasjon
Organisasjonstype Teatergruppe
Hovedfokus Teater
Etablert 1990
Epost samovar@samovar.no
Nettsted Samovarteateret (gammel side), SAMOVARTEATERET (ny side)
Uttrykksformer Teater

Kontaktinformasjon

Adresse Postboks 177, Scene 2, 9915 Kirkenes
E-post samovar@samovar.no
Telefon 78992468
90522797

Annen informasjon

Organisasjonsform Aksjeselskap/AS eller ASA
Organization number 975 825 159
Medlem av Danse- og teatersentrum (DTS)
Les mer

Samovarteateret jobber lokalt, nasjonalt og internasjonalt, og produserer 2-3 helaftens forestillinger i året som turneres i Norge, Barentsregionen og Europa.

Teateret har over 20 års erfaring fra samarbeid med nasjonale og internasjonale scenekunstnere fra Norge, Barentsregionen og Europa.

Samovarteateret jobber under mottoet "breaking boundaries" som et uttrykk for at grenser skaper dramatikk, og at dramatikken som skapes på grunn av grenser har en særegenhet.

Siden 1990 har Samovarteateret satt opp 44 ulike profesjonelle teaterproduksjoner med scenekunstnere fra 16 forskjellige land som blandt annet fra Aserbajdsjan, Polen, Spania, Tyrkia, Litauen, Russland og de nordiske landene. Til å begynne med samarbeidet Samovarteateret stort sett med utøvere fra Russland, Finland og Sverige. De siste årene, også med folk fra Baltikum, Barcelona og Kaukasus.

Samovarteateret har også gitt seg selv i oppgave å framføre nyskrevet dramatikk, og især med nordnorsk tilknytning. Samovarteaterets geografiske plassering muliggjør et betydelig samarbeid på tvers av landegrensene i nord.

Samovarteateret forsker på de språklige og kulturelle møtene som oppstår på scenen når utøverne kommer fra forskjellige steder i verden. Ofte formidler skuespillerne tekstene på sitt eget språk.

Kilde:

epost fra Samovarteateret, 08.12.2011

Tilknyttede personer (7)
Bente S. Andersen – Kunstnerisk leder
Turid Skoglund – Skuespiller
Magnus Holm Slettebø – Tekniker
Nikolay Shchetnev – Danser
Kathrine Kolgrov – Skuespiller
Audhild Andersen – Administrativ leder
Dag Norum – Annet