Stellaris DansTeater

Stellaris DansTeater er en profesjonell scenisk virksomhet med base i Hammerfest. Innen frigruppebegrepet er virksomheten i dag den nesteldste innen dans i Norge, og mest sannsynlig verdens nordligste innen denne kategorien. Virksomheten ble etablert i 1980 under Hammerfest Ballettverksted. Navnet ble endret til Stellaris Danseteater i 1989 og til Stellaris DansTeater i 2003.

Informasjon

(Objekt ID 1318)
Objekttype Organisasjon
Organisasjonstype Dansegruppe
Hovedfokus Dans
Etablert 1. jan. 1980
Epost solveig@stellaris.no
Nettsted Stellaris DansTeater
Uttrykksformer Dans

Kontaktinformasjon

Adresse Mylingen 6, 9600 Hammerfest
E-post solveig@stellaris.no
Telefon 78410007
95066744

Annen informasjon

Organisasjonsform Aksjeselskap/AS eller ASA
Organization number 871 405 522
Medlem av Danse- og teatersentrum (DTS)
Les mer

Solveig Leinan-Hermo er ansvarlig for Stellaris DansTeaters drift og kunstneriske aktivitet. Hun er teatersjef, eier av bedriften og fast ansatt på heltid. Stellaris DansTeater organiserer i dag sin sceniske virksomhet gjennom ulike forestillinger/prosjekter av Solveig Leinan-Hermo. Årlig turnerer Stellaris DansTeater hovedsaklig i Barentsregionen. Foruten å produsere og turnere i egen regi samarbeider Stellaris DansTeater med ulike profesjonelle institusjoner i både inn- og utland.

Medarbeidere blir engasjert til de ulike fagområdene. Mange har vært tilknyttet bedriften i flere forestillinger og har dermed fått lang fartstid sammen. Økonomisk drives Stellaris DansTeater sin sceniske produksjonsvirksomhet gjennom å selge prosjektkonsept.

Virksomheten deles inn i ulike områder: - Ulike sceniske oppsetninger av Solveig Leinan-Hermo - Samarbeidsprosjekt - Turnevirksomhet - Stellaris - Dansearena Nord (tidligere Landsdelscene for dans) - Stellaris Barentsdans - Stellaris Ung Koreografprosjekt - Stellaris Ung Danserprosjekt - Festival bl.a. DanseFestival Barents - Kurs og konsulentvirksomhet

Stellaris DansTeater har som mål å:

- Produsere ny norsk scenisk dans

- Bidra til utvikling av dans som kunstform, også i samarbeid med andre kunstformer

- Ha internasjonal orientering gjennom turnevirksomhet og nettverksbygging med Barentsregionen og Nordkalottområdet som prioritert område. Nord-Norge vektlegges spesielt.

I tillegg til Stellaris DansTeaters egen faste virksomhet har Solveig Leinan-Hermo siden våren 1990 jobbet for å få realisert en nordnorsk landsdelscene. Etableringa av Nordnorsk Landsdelscene for Dans (NND) har vært en lang og krevende prosess, og det har gjennom denne prosessen vært naturlig å ha Stellaris DansTeater som en nær samarbeidspartner. I 2005 ble en avtale inngått mellom NND og Stellaris DansTeater. Stellaris påtok seg gjennom denne avtalen å ivareta en aktivitet som naturlig kan knyttes til Stellaris DansTeaters arbeidsområder i henhold til vedtekter og handlingsplan.

Stellaris DansTeater har siden 2003 hatt ansvar for DanseFestival Barents. Den kunstneriske og administrative aktiviteten av DanseFestival Barents har tidligere vært knyttet Stellaris DansTeaters daglige drift ved at festivalen ble drevet i prosjektregi av Stellaris DansTeater. Mot slutten av 2008 ble festivalen et datterselskap av Stellaris DansTeater. Målet er at festivalen skal utvikles til en selvstendig enhet.

Stellaris DansTeater inngår i et naturlig nettverk med Barents DansRåd og interesseorganisasjonen Forum for nordnorske Dansekunstnere. Stellaris DansTeater er også medlem av organisasjonen Danse- og teatersentrum.

KILDER:

Stellaris DansTeater, http://stellaris.no/index.html, 08.11.2010, http://stellaris.no/om.html

Liste over produksjoner

Tilknyttede personer (2)
Solveig Leinan-Hermo – Kunstnerisk leder
Marie Hermo Jensen – Danser