Ferske Scener

Ferske Scener ble etablert i Tromsø i 2003 av Kristin Eriksen Bjørn og Bernt Bjørn. Ferske Scener er et uavhengig teaterkompani som utforsker ulike scenekunstsjangre med basis i nyskrevne tekster. De skaper forestillinger i krysningspunktet mellom tekstteater og relasjonell performance.

Ferske Scener etablerte festivalen Scenetekstivalen i Tromsø i 2013. Festivalen arrangeres annenhvert år, som del av festivalen Vårscenefest. Scenetekstivalen er en festival hvor manusforfattere fra hele landet får møte publikum med tekster i et tidlig stadium. Skuespillere, scenografer, musikere og regissører er med på å gi tekstene den rammen de fortjener.

Informasjon

(Objekt ID 815)
Objekttype Organisasjon
Organisasjonstype Teatergruppe
Hovedfokus Teater, Tekstutvikling
Etablert 2003
Epost post(at)ferskescener.no
Nettsted Ferske Scener
Uttrykksformer Teater

Kontaktinformasjon

Adresse Vestregate 48, 9008 Tromsø
E-post post(at)ferskescener.no
Telefon +47 97126700

Annen informasjon

Organisasjonsform Stiftelse
Organization number 994 832 549
Medlem av Danse- og teatersentrum (DTS)
Les mer

På sin hjemmeside skriver Ferske Scener blant annet dette om sitt arbeid:

"Scenekunst som samfunnsaktør

Den nordlige regionen med sine møter og konflikter knyttet til kultur, språk, etnisitet, natur og samfunnsorganisering er rammen for forestillingene våre, både tematisk og som turnéområde.

Vi vil skape forestillinger som begeistrer, utfordrer og underholder. Vi er interessert i forvirring så vel som latter.

Forestillingene bygger alltid på et behov for dialog som trenger å foregå her og nå. Metode og organisasjonsstruktur tilpasses hvert prosjekt.

I Ferske Scener bruker vi ulike tekstformer. Vi blander gjerne drama, fortelling, dokumentariske tekster, meningsytringer, poesi og satire. Vi har lang erfaring i å utvikle scenetekst.

Vi er flerspråklige. På våre forestillinger blandes samisk, finsk og norsk. Forestillingene våre skal kunne møte publikum i hele det nordlige området.

Vårt utgangspunkt er at alle forestillinger og møter med publikum innebærer interaktivitet og deltakelse. Vi er ikke ute etter å forandre et rom fullstendig, vi er ute etter å gå i dialog med det som rommet innebærer av estetikk og tankesett.

Organisasjonen

'Stiftelsens formål er å være en profesjonell scenisk virksomhet, med spesielt vekt på utvikling av nye scenetekster. Dette innebærer å arbeide og eksperimentere med alle kunstarter en oppsetning er i berøring med, i den hensikt å skape signifikante forestillinger for samtiden. Ferske Scener ønsker å vise sitt arbeid for et bredt publikum.'

Ferske Scener finansieres hovedsaklig av prosjektstøtte fra kunstfaglige fond som Norsk Kulturfond, salg av forestillinger og oppdrag. Ferske Scener er fast samarbeidspartner med Dramatikkens Hus. Tromsø kommune støtter stiftelsen med et årlig driftstilskudd. Troms fylkeskommune er også en jevnlig støttespiller."

KILDER:

Ferske Scener, ferskescener.no, 29.04.2020, https://www.ferskescener.no/organisasjonen/

Tilknyttede personer (2)
Bernt Bjørn – Kunstnerisk leder (fra 2003)
Kristin Eriksen Bjørn – Daglig leder (fra 2003)