Turnéorganisasjonen for Hedmark

Turnéorganisasjonen for Hedmark formidler profesjonell kunst og kultur til barn og ungdom i Hedmark.

Informasjon

(Objekt ID 4920)
Objekttype Organisasjon
Også kjent som ToH
Organisasjonstype Regional institusjon, Formidlingssenter, Produserende
Hovedfokus Barn og unge
Etablert 22. jun. 1991
Epost post@turneorg.no
Nettsted Turnéorganisasjon for Hedmark

Kontaktinformasjon

Adresse Just Brochs gt. 17, 2307 Hamar
E-post post@turneorg.no
Telefon 62 59 87 87

Annen informasjon

Organisasjonsform Stiftelse
Org nr. 971 291 923
Les mer

Turnéorganisasjonen presenterer hele bredden av kunstuttrykk; musikk, litteratur, scenekunst, visuell kunst, film og produksjoner med flere kunstarter i samspill. Turnéorganisasjonen er en formidlingsinstitusjon på fylkesnivå som engasjerer kunstnere og planlegger turneer til skoler og barnehager. Turnéorganisasjonen produserer mange av forestillingene og kunstnerbesøkene, selv eller i samarbeid med andre, i og utenfor Hedmark.

KILDER:

Turnéorganisasjonen for Hedmark, hedmark.ksys.no, 06.08.2010, http://hedmark.ksys.no/pub/hedmark/main/?aid=75&cid=55#hedmark

Utmerkelser - Tildelinger (1)
Utmerkelser - Nominasjoner (1)
Egne produksjoner (8)
Tittel Premiere
Stjerne.* – 25. sep. 2013
Stjerne.* – jun. 2012
Je & you – 23. mar. 2001
Stjerne.* – 7. sep. 1998
Minner – 1998
Små nok ord – 15. feb. 1993
Du som metter liten fugl – 12. okt. 1992
Du som metter liten fugl – 19. mai. 1992