Hedmark Teater

Hedmark Teater ble opprettet i 1987, og fikk status som regionteater fra 01.01.95. Teatret ble nedlagt og virksomheten overført til Teater Innlandet fra april 2010.

Hedmark Teater bygde på en desentralisert modell, med regionkontorer i Tynset, Kongsvinger og Hamar. Administrasjonen, inklusive teatersjefen, hadde kontor på Hamar, hvor også teaterverksted, teknisk utstyr, rekvisitter og kostymer var stasjonert.

Hedmark Teater hadde ingen fast scene.

Else Braseth var teatersjef fra 2003 til 2010. Før henne var Brit Lossius (1997 til 2003), Bente Erichsen (1994 til 1997) og Rolf Norsen (1987 til 1994) teatersjefer.

Informasjon

(Objekt ID 5808)
Objekttype Organisasjon
Organisasjonstype Regional institusjon
Hovedfokus Teater
Etablert 1987 (Avviklet 31. mar. 2010)

Annen informasjon

Organisasjonsform Aksjeselskap/AS eller ASA
Les mer

Kilder:

Hedmark Teater

Teater Innlandet

Spillesteder (1)
Coproduksjoner (3)
Tittel Premiere
Trollringen – 25. mai. 2007 – Cirkus Xanti
One 2 Life – 8. mai. 1997 – tg STAN
Ordene mellom oss – 1991 – Abrakadabra Teatret
Tilknyttede personer (4)
Else Braseth – Teatersjef (fra 2003 til 2010)
Brit Lossius – Teatersjef (fra 1997 til 2003)
Bente Erichsen – Teatersjef (fra 1994 til 1997)
Rolf Norsen – Teatersjef (fra 1987 til 1994)