Dramatikkens Hus

Dramatikkens hus (etablert 1. januar 2010) er et nasjonalt utviklings- og ressurssenter for ny dramatikk. Dramatikkens hus er organisert som en stiftelse, har støtte over statsbudsjettet og det nasjonale ansvaret for utvikling av ny norsk dramatikk og er fagfeltets utviklingsarena og prøverom.

Dramatikkens hus bidrar til utvikling av ny dramatikk ved å gi midler og ressurser til profesjonelle kunstnere. Ressursene består av økonomiske midler, dramaturgstøtte og sceniske ressurser. I deres scenerom får dramatikere mulighet til å utforske tekstene sine sammen med blant andre regissører og skuespillere. Lesninger, åpne prøver, skreddersydde verksteder og foredrag arrangeres ukentlig. 

Produksjonene som vises på denne siden er produksjonene Dramatikkens Hus har co-produsert. Vil du se fullstendige spilleplaner, gå inn på sidene til hvert enkelt spillested.

Informasjon

(Objekt ID 2492)
Objekttype Organisasjon
Også kjent som Tidligere Det Åpne Teater
Organisasjonstype Nasjonal institusjon
Etablert 1. jan. 2010
Epost info(at)dramatikkenshus.no
Nettsted Dramatikkens Hus

Kontaktinformasjon

Adresse Tøyenbekken 34, 0188 Oslo
E-post info(at)dramatikkenshus.no

Annen informasjon

Organisasjonsform Stiftelse
Organization number 958 331 975
Medlem av Norsk teater- og orkesterforening (NTO), Danse- og teatersentrum (DTS)
Les mer

Husdramatikerprogram:

En husdramatiker får en utvidet tildeling og tilbys tilgang til husets ressurser i en to-års periode. Programmet ønsker å tilføre dramatikeren kunstneriske, tekniske og økonomiske ressurser samt et kunstnerstipend pålydende kr. 100.000 per år.

Husdramatikere 2014-2016: Mikkel Bugge, Trine Falch, Geir Gulliksen, M.H.Hallum, Finn Iunker, Pia Maria Roll Jessen, Olaug Nilssen og Jonas Corell Petersen.

Husdramatikere 2013-2015: Hans Petter Blad, Fredrik Brattberg, Eirik Fauske, Oda Fiskum, Rønnaug Kleiva, Kate Pendry, Maria Tryti Vennerød, Kristin Auestad Danielsen, Kristofer Blindheim Grønskag, Liv Heløe, Lisa Lie, Miriam Prestøy Lie, Toril Goksøyr, Camilla Martens, Kristian Lykkeslet Strømskag og Demian Vitanza.

Husdramaraton:

Årlig maratonvisninger av husdramatikeres arbeid i form av lesninger, visninger og stunts med profesjonelle skuespillere og regissører.

UTDRAG FRA DRAMATIKKENS HUS' HISTORIE:

Dramatikkens hus ble etablert etter bl.a. følgende:

Evalueringen av Det Åpne Teater som ble gjort i 2004 av Susan Fazakerley, IdaLou Larsen og Tom Remlov konkluderte med disse to hovedanbefalingene overfor Kulturdepartementet:

1: Stiftelsen må konsentrere seg om å være et laboratorium og utviklingssenter for ny dramatikk/scenetekst og legge bort ambisjonene om å bli et produserende teaterhus, et bydelsteater på Grønland. 

2: Stiftelsen må drive utviklingsarbeidet i tettest mulig samarbeid med de produserende teatervirksomhetene, både institusjonene og de frie prosjektgrupperingene. 

I forbindelse med Stortingsmelding 32 fra 2007/2008 ble det fremlagt et forslag som på oppdrag fra departementet var gjennomgått av tre fagpersoner, Bentein Baardson, Gunnar Germundson og Siren Leirvåg. Disse viste til filmutviklingens ordning for manuskriptstøtte som en god mal for hvorledes en utvidet utviklingsordning for scenedramatikk kan organiseres. De pekte på at omlegging fra Det Åpne Teater til Dramatikkens hus måtte skje gjennom at, sitat: "det legges et primært fokus på manusprosess, ikke produksjon". 

Denne Stortingsmeldingen fra 2008 tok dermed opp det samme fokuset som evalueringen av 2004 hadde; nemlig at Dramatikkens hus må fokusere på tekstutvikling, og ikke produksjon. 

Da Dramatikkens Hus ble stiftet, ble det ledet av en ledertrio bestående av Marit Solbu, Jon Tombre og Kai Johnsen.

Styret i Dramatikkens hus valgte høsten 2013 å gå for en ny organisasjonsmodell med én kunstnerisk leder overordnet en daglig leder og en utviklingsansvarlig.

I mars 2014 ble det offentliggjort at Line Rosvoll ble ansatt i et åremål som kunstnerisk leder.  Åremålet ble i juni 2018 fornyet fram til 2022.

KILDER:

Dramatikkens hus, dramatikkenshus.no, 04.08.2010, http://www.dramatikkenshus.no/pub/dramatikkenshus/Innhold/OmOss/?aid=782&cid=747#dramatikkenshus

Dramatikkens hus. "Rosvoll fortsetter som kunstnerisk leder ved Dramatikkens hus", pressemelding 11.06.2018
http://dramatikkenshus.no/nyheter/rosvoll-fortsetter-som-kunstnerisk-leder-ved-dramatikkens-hus/

Dramatikens hus, e-post 30.10.2014/05.05.2015

Borchgrevinch, Hild. "Line Rosvoll ny kunstnerisk leder på Dramatikkens hus" på Scenekunst.no, 11.03.2014
http://www.scenekunst.no/sak/line-rosvoll-ny-kunstnerisk-leder-pa-dramatikkens-hus/

Spillesteder (3)
Tilknyttede personer (14)
Camara Lundestad Joof – Kunstnerisk leder (fra 1. aug. 2024)
Sigrun Daireaux – Administrativ leder (fra 2016)
Matilde Holdhus – Dramaturg (fra 1. okt. 2014)
Kristina Kjeldsberg – Dramaturg (fra 1. sep. 2014)
Monica Boracco – Styreleder (fra 1. jul. 2014)
Knud Bjørne-Larsen – Administrativ leder (fra 1. jun. 2014 til 31. jul. 2016)
Line Rosvoll – Kunstnerisk leder (fra 2014 til 31. jul. 2024)
Ole Johan Skjelbred – Dramaturg (fra 2013)
Jon Tombre – Kunstnerisk leder (fra 1. jan. 2010 til 1. mai. 2011)
Marit Solbu – Daglig leder (fra 1. jan. 2010 til 31. mai. 2014)
Ragnhild Mærli – Dramaturg (fra 1. jan. 2010 til 31. okt. 2014)
Kai Johnsen – Kunstnerisk leder (fra 1. jan. 2010 til 22. jun. 2012)
Bente Erichsen – Styreleder ( til 1. jul. 2014)
Marit Grimstad Eggen – Dramaturg ( til 31. des. 2013)