AIDA

HovedfokusInternasjonalt arbeid, Tverrkunstnerisk

Om AIDA

AIDA er en felleseuropeisk interkulturell kunstnerisk organisasjon ledet av Rezan Saleh.

Kilde: Dramatikkens hus, dramatikkenshus.no, 07.09.2010, http://dramatikkenshus.no/pub/dramatikkenshus/Innhold/kalenderarkiv/?aid=953&cid=1045&viewall=1#dramatikkenshus

  • Images (0)
  • Video (0)
  • Audio (0)
  • Files (0)

    Egne produksjoner

    Tilknyttet