WP Zimmer

wp Zimmer er et arbeidssted i Antwerpen med sterk internasjonal dreining: et sted der ferske kunstnere kan utvikle sitt arbeid.

Kilde: WP Zimmer, http://www.wpzimmer.be/default.asp?path=cjv3brlk 22/11-10

Informasjon

(Objekt ID 9470)
Objekttype Organisasjon
Organisasjonstype Ressurssenter, Kompetansesenter, Produserende
Hovedfokus Teater, Dans, Performance, Tverrkunstnerisk
Etablert 1. jan. 1993
Nettsted WP Zimmer

Kontaktinformasjon

Adresse Gasstraat 90, 2060 Antwerpen, Belgia

Annen informasjon

Egne produksjoner (1)
Tittel Premiere
Point Blank – 1. mai. 2007
Coproduksjoner (9)
Det finnes ingen vedlegg tilhørende dette objektet. Om du har bilder eller andre relevante vedlegg, kan du sende disse til oss på e-post: redaksjon@sceneweb.no
Rapportér feil eller mangler