Teaterhøgskolen

Kunsthøgskolen i Oslo ble opprettet i 1996 ved en samorganisering av Statens balletthøgskole, Statens operahøgskole, Statens teaterhøgskole, Statens kunstakademi og Statens håndverks- og kunstindusktriskole (SHKS)

De opprinnelige skolene beholdt fram til 2003 sine lokaler og sine navn, men som avdelinger under Kunsthøgskolen i Oslo; avdeling Statens teaterhøgskole. 

Høsten 2003 flyttet de tre scenekunstskolene inn i nytt scenekunstbygg reist ved siden av den gamle Seilduksfabrikken på Grünerløkka. 

Ved samlokaliseringen ble de gamle skolenavnene fjernet, og Fakultet for scenekunst ble opprettet med en felles leder, med tittel Dekan for Fakultet for scenekunst. For tidligere avdeling Statens teaterhøgskole ble det opprettet to stillinger: Studieleder for skuespillerfag og Studieleder for regifag. Stillingene lå organisatorisk under fakultetet.

Fakultet for scenekunst eksisterte fram til 2011 da det ble oppløst, og man gikk tilbake til egne enheter med betegnelsene Dans (byttet navn fra Balletthøgskolen), Operahøgskolen og Teaterhøgskolen. De nye/gamle enheten fikk igjen egne dekaner og studieledere for de forskjellige studiene.

Informasjon

(Objekt ID 128600)
Objekttype Organisasjon
Også kjent som KHiO - Fakultet for scenekunst
Organisasjonstype Utdanningsinstitusjon
Hovedfokus Teater
Etablert 1996

Kontaktinformasjon

Adresse Oslo

Annen informasjon

Organisasjonsform Annen/Ukjent
Les mer

KILDER:

Diverse repertoaroversikter.

Kunsthøgskolen i Oslo, khio.no, https://khio.no/events/1203, lest 20.08.2022.

Coproduksjoner (15)
Tittel Premiere
There – 31. okt. 2021 – Jo Strømgren Kompani
Highway Hypnosis – 6. jan. 2018 – Transiteatret-Bergen
Highway Hypnosis – 27. jun. 2017 – Transiteatret-Bergen
There – 27. jun. 2017 – Jo Strømgren Kompani
U-dub – 25. apr. 2016 – Transiteatret-Bergen
DUB Leviathan! (ALLE) – 30. mai. 2015 – Transiteatret-Bergen
DUB Leviathan! (ALLES KRIG) – 28. mai. 2015 – Transiteatret-Bergen
DUB Leviathan! (MOT) – 28. mai. 2015 – Transiteatret-Bergen
There – 16. okt. 2014 – Jo Strømgren Kompani
Odysseen – 10. nov. 2012 – Morten Cranner
THEATRE IN TIMES OF CRISIS # 2 – 23. feb. 2012 – TeaterTanken
Sonic Hamlet – 5. nov. 2011 – Nationaltheatret
Hedda Gabler – 28. aug. 2010 – Nationaltheatret
Tre Stemmer – 16. nov. 2002 – Nationaltheatret
There – 18. apr. 2001 – Jo Strømgren Kompani