Norsk Skuespillersenter

Norsk Skuespillersenter har som mål å være et ressurs- og kompetansesenter for skuespillere over hele landet. Senteret tilbyr kurs, seminarer, workshops, debatter og idéutvikling. Norsk Skuespillersenter ble initiert av Norsk Skuespillerforbund, og ble drevet på frivillig basis i en årrekke. Fra 2002 ble de en egen stiftelse, og i 2006 kom de med på statsbudsjettet. Styreleder for Norsk Skuespillersenter er alltid den samme som i Norsk Skuespillerforbund.

Norsk skuespillersenter har vært med på arrangere stuntseriene under Norsk Dramatikkfestival i 2009 og 2011.

Listen under viser kun noen eksempler på de mange arrangementer Skuespillersenteret har hatt ansvaret for eller vært med på.

Kilde:

Norsk Skuespillersenter, skuespillersenter.no, 09.10.2010, http://www.skuespillersenter.no/om-oss/

Informasjon

(Objekt ID 7085)
Objekttype Organisasjon
Organisasjonstype Ressurssenter, Kompetansesenter, Interesseorganisasjon
Hovedfokus Teater, Undervisning, Informasjon
Etablert 1. jan. 2002
Epost post@skuespillersenter.no
Nettsted Norsk Skuespillersenter

Kontaktinformasjon

Adresse Wellhavensgate 1, 0166 Oslo
E-post post@skuespillersenter.no
Telefon 22 20 65 60

Annen informasjon

Organisasjonsform Stiftelse
Organization number 984401701
Medlem av Norsk Skuespillerforbund (NSF)
Spillesteder (1)
Egne produksjoner (2)
Coproduksjoner (6)
Tilknyttede personer (2)
Hauk Heyerdahl – Styreleder (fra 1. mai. 2011)
Agnete G. Haaland – Styreleder (fra 1999 til 30. apr. 2011)