Heddaprisen 2016

Beste audiovisuelle design

KILDE:

Heddaprisen, heddaprisen.no, 19.05.2016, http://heddaprisen.no/pub/heddaprisen/main/?aid=1411

Vinnere
 • Sjur Miljeteig

  Sjur Miljeteig for musikk til Solaris korrigert av Øyvind Rimbereid, regi Peer Perez Øian, Det Norske Teatret:

  "Det auditive og det visuelle kan kanskje sies å være de to elementene som står lengst fra hverandre i en teaterforestilling. Årets vinner får prisen for et lydbilde som klarer å forene disse to, nettopp ved å skape visualitet gjennom det auditive. Hans futuristisk lydbilde skaper både konkrete og abstrakte rom på scenen, som skuespilleren kan interagere og spille med. Musikken og lydbilde blir dermed, i likhet med vinneren selv, en viktig medspiller på scenen."

  KILDE:

  Heddaprisen, heddaprisen.no, 12.06.2016, http://heddaprisen.no/pub/heddaprisen/main/?aid=1465

Nominerte (4)
 • Sjur Miljeteig

  For musikk til Solaris korrigert av Øyvind Rimbereid, regi Peer Perez Øian, Det Norske Teatret.     

 • Martin Viktor Langlie

  For lyddesign- og avvikling i Fri av Goksøyr & Martens, Goksøyr & Martens i samarbeid med Nationaltheatret, Festspillene i Bergen og Dramatikkens hus. 

 • Roy Knudsen

  For lyddesign- og avvikling i Fri av Goksøyr & Martens, Goksøyr & Martens i samarbeid med Nationaltheatret, Festspillene i Bergen og Dramatikkens hus.

 • Øyvind Wangensteen

  For lysdesign til Andre verdskrigen – natt i verda av Lukas Bärfuss, David Grieg, Oleg Bogaev og Maria Tryti Vennerød, regi Erik Ulfsby, Det Norske Teatret.

Beste kvinnelige medspiller

KILDE:

Heddaprisen, heddaprisen.no, 19.05.2016, http://heddaprisen.no/pub/heddaprisen/main/?aid=1411

Vinnere
 • Mari Hauge Einbu

  Mari Hauge Einbu for rollen som Louise i Armod og edelt sinn av August von Kotzebue, regi Sigrid T'Hooft, Trøndelag Teater:

  "Skuespillere må stadig underlegge seg nye og krevende regikonsepter. Årets vinner er tro mot en utfordrende regi, samtidig som hun står markant frem. Ikke bare fremviser hun en imponerende teknikk med en ekstraordinær presisjon, hun klarer også å skape en karakter med dybde og indre liv. Med et intenst scenisk nærvær transformerer hun en gammeldags spillestil til en moderne, og med dette løfter hun hele forestillingen inn i det 21. århundret."

  KILDE:

  Heddaprisen, heddaprisen.no, 12.06.2016, http://heddaprisen.no/pub/heddaprisen/main/?aid=1465

Nominerte (3)

Beste kvinnelige skuespiller

KILDE:

Heddaprisen, heddaprisen.no, 19.05.2016, http://heddaprisen.no/pub/heddaprisen/main/?aid=1411

Vinnere
 • Ane Dahl Torp

  Ane Dahl Torp for rollen som Aig i Solaris korrigert av Øyvind Rimbereid, regi Peer Perez Øian, Det Norske Teatret:

  "Årets vinner har i løpet av sin karriere i norsk teater hatt en lang rekke store og utfordrende oppgaver. Intellektuelt, emosjonelt og skuespillerteknisk har hun vist åpenhet for ulike sjangres ulike kvaliteter. Den rollen hun nå får prisen for, har hun i stor grad selv vært med på å forme. I den utmerker hun seg gjennom en språklig bevisst, musikalsk fremføring. Hun balanserer det allmenne og det særpregede, det tidløse og det futuristiske. Hun viser nysgjerrighet, undring og respekt for sin rollefigur, som er en androgyn hvermansen i en overgangsfase mellom organisk liv og virtuelt liv."

  KILDE:

  Heddaprisen, heddaprisen.no, 12.06.2016, http://heddaprisen.no/pub/heddaprisen/main/?aid=1465

Nominerte (3)

Beste mannlige medspiller

KILDE:

Heddaprisen, heddaprisen.no, 19.05.2016, http://heddaprisen.no/pub/heddaprisen/main/?aid=1411

Vinnere
 • Per Schaanning

  Per Schaanning for rollen som Karl i Fulle folk av Ivan Vyrypajev, regi Sigrid Strøm Reibo, Det Norske Teatret:

  "Årets vinner er en skuespiller som i mange sammenhenger har vist at han er god til å ta vare på de bittesmå detaljene der mimikk og kroppsspråk kan være vel så viktige som replikkene. Formen og innholdet i årets forestilling gjør det fristende å ty til overspill, men årets medspiller velger i stedet det motsatte, og gjennom underspilling av det overdrevne og usannsynlige, og ved å være passe diskret tilstede, formidler han absurde situasjoner helt hverdagslig og likevel med stor innlevelse og troverdighet."

  KILDE:

  Heddaprisen, heddaprisen.no, 12.06.2016, http://heddaprisen.no/pub/heddaprisen/main/?aid=1465

Nominerte (3)

Beste mannlige skuespiller

KILDE:

Heddaprisen, heddaprisen.no, 19.05.2016, http://heddaprisen.no/pub/heddaprisen/main/?aid=1411

Vinnere
 • Kåre Conradi

  Kåre Conradi for rollen som Richard III i Richard III av William Shakespeare, regi Kjersti Horn, Nationaltheatret:

  "Årets vinner har et mangesidig talent. Han har hatt oppgaver i musikalteatret, i samtidsdramatikken og i klassiske verk, og han har vist at han mestrer hele sjangerbredden. Rollen han nå får prisen for, tilhører klassikerne. Prisvinneren utvider forståelsen av en skikkelse mange i publikum nok har tenkt at de allerede kjente. Med nyansert nærvær viser han de sammensatte motivene bak ordene. Klokt gir han innsikt i menneskelig utvikling, og i maktmekanismers komplekse påvirkning og betydning, i det som er en av verdensdramatikkens mektigste manipulatorroller."

  KILDE:

  Heddaprisen, heddaprisen.no, 12.06.2016, http://heddaprisen.no/pub/heddaprisen/main/?aid=1465

Nominerte (3)

Beste regi

KILDE:

Heddaprisen, heddaprisen.no, 19.05.2016, http://heddaprisen.no/pub/heddaprisen/main/?aid=1411

Vinnere
 • Tore Vagn Lid

  Tore Vagn Lid for Vår ære/vår makt av Nordahl Grieg, Tore Vagn Lid og Cecilie Løveid, Den Nationale Scene:

  "Årets regivinner er en balansekunstner, med evne til å kombinere stilgrep og formelementer fra ulike handlingsplan og tidsepoker i ett samlet, informasjonsrikt, helhetlig og komplekst uttrykk. Han har vist en sterk vilje til å ta opp kompliserte, sammensatte spørsmål i sine oppsetninger, og det gjør han også i år. Årets vinner kaller seg gjerne autor, og begrepet er dekkende. Hans teater har preg av totalkunstverk, med et svært bevisst forhold både til kildematerialet og til de virkemidler det uttrykkes gjennom."

  KILDE:

  Heddaprisen, heddaprisen.no, 12.06.2016, http://heddaprisen.no/pub/heddaprisen/main/?aid=1465

Nominerte (3)

Beste scenetekst

KILDE:

Heddaprisen, heddaprisen.no, 19.05.2016, http://heddaprisen.no/pub/heddaprisen/main/?aid=1411

Vinnere
 • Tore Vagn Lid

  Tore Vagn Lid og Cecilie Løveid for tekstarbeid til Nordahl Griegs Vår ære/vår makt, regi Tore Vagn Lid, Den Nationale Scene:

  "Et klassisk teaterstykke er en liten verden i seg selv, med sitt språk, sine konvensjoner og ikke minst dramatikerens biografi som bakteppe. Årets pris går til et unikt kunstnerisk samarbeid som på kompromissløst og modig vis kontekstualiserer en av «de bestes» verk. Gjennom omfattende research blandet med poesi og politikk, skriver de frem hans livshistorie, verk og samtidige kontrovers. På denne måten skaper de nytt politisk teater og ikke minst ny kunst."

  KILDE:

  Heddaprisen, heddaprisen.no, 12.06.2016, http://heddaprisen.no/pub/heddaprisen/main/?aid=1465

 • Cecilie Løveid

  Tore Vagn Lid og Cecilie Løveid for tekstarbeid til Nordahl Griegs Vår ære/vår makt, regi Tore Vagn Lid, Den Nationale Scene:

  "Et klassisk teaterstykke er en liten verden i seg selv, med sitt språk, sine konvensjoner og ikke minst dramatikerens biografi som bakteppe. Årets pris går til et unikt kunstnerisk samarbeid som på kompromissløst og modig vis kontekstualiserer en av «de bestes» verk. Gjennom omfattende research blandet med poesi og politikk, skriver de frem hans livshistorie, verk og samtidige kontrovers. På denne måten skaper de nytt politisk teater og ikke minst ny kunst."

  KILDE:

  Heddaprisen, heddaprisen.no, 12.06.2016, http://heddaprisen.no/pub/heddaprisen/main/?aid=1465

Nominerte (5)
 • Tore Vagn Lid

  For tekstarbeid til Nordahl Griegs Vår ære/vår makt, regi Tore Vagn Lid, Den Nationale Scene.

 • Cecilie Løveid

  For tekstarbeid til Nordahl Griegs Vår ære/vår makt, regi Tore Vagn Lid, Den Nationale Scene.

 • Toril Goksøyr

  For sceneteksten til Fri, regi Toril Goksøyr og Camilla Martens, Goksøyr & Martens i samarbeid med Nationaltheatret, Festspillene i Bergen og Dramatikkens hus.   

 • Camilla Martens

  For sceneteksten til Fri, regi Toril Goksøyr og Camilla Martens, Goksøyr & Martens i samarbeid med Nationaltheatret, Festspillene i Bergen og Dramatikkens hus.

 • Philipp Stengele

  For tekstarbeid til Othello av William Shakespeare, regi Philipp Stengele, Teatret Vårt/Barneteatret Vårt.

Beste scenografi/kostymedesign

KILDE:

Heddaprisen, heddaprisen.no, 19.05.2016, http://heddaprisen.no/pub/heddaprisen/main/?aid=1411

Vinnere
 • Olav Myrtvedt

  Olav Myrtvedt for scenografi og kostymer til Vår ære/vår makt av Nordahl Grieg, Tore Vagn Lid og Cecilie Løveid, regi Tore Vagn Lid, Den Nationale Scene:

  "Årets beste scenografi/kostymedesign utmerker seg ved ikke bare å ta hele scenerommet i bruk, men også salen slik at handlingsrommet utvides vesentlig og skillet mellom scene og sal viskes ut. Publikum selv, og ikke minst deres plassering i salen, blir et viktig element for forståelsen og opplevelsen. Gjennom bruk av store bildeprojeksjoner i tillegg til gjennomført tidsriktige kostymer, gir årets vinner oss et bilde av et bilde, eller som teatret selv kaller det; en framkalling eller teatret som mørkeromsarbeid."

  KILDE:

  Heddaprisen, heddaprisen.no, 12.06.2016, http://heddaprisen.no/pub/heddaprisen/main/?aid=1465

Nominerte (5)

Særlig kunstnerisk innsats

Vinnere
 • Beaivváš Sámi Našunálateáhter

  Beaivvás Sámi Nasunálateáhter for Vidas Extremas av Sigbjørn Skåden, Veronica Salinas, Rosa Chávez og Angel "Kame" Canas Ambrosio, regi Jon Tombre:

  "Det er blitt hevdet at teatret som kunstform først virkelig kan blomstre når samfunnet ellers er i oppløsning, og mye står på spill. Det er sjelden vi her hjemme ser denne påstanden bekreftet, naturlig nok. Men i år har vi opplevd det, i en sensasjon av en forestilling hvor en rystende politisk virkelighet fremstilles gjennom dans, poesi, musikk og teater av aktører som selv er berørt av den. Magien som oppstår når et personlig, dypfølt politisk engasjement formidles med suveren stilsikkerhet og kunstnerisk presisjon – det er teater på alvor."

  KILDE:

  Heddaprisen, heddaprisen.no, 12.06.2016, http://heddaprisen.no/pub/heddaprisen/main/?aid=1465

Årets barne/ungdomsforestilling

KILDE:

Heddaprisen, heddaprisen.no, 19.05.2016, http://heddaprisen.no/pub/heddaprisen/main/?aid=1411

Vinnere
 • Den sommeren pappa ble homo

  Den sommeren pappa ble homo av Endre Lund Eriksen, regi Petter Næss, Hålogaland Teater:

  "Årets barne/ungdomsforestilling er en på samme tid humoristisk, absurd, burlesk, sår, varm og litt pinlig historie om den vanskelige puberteten. I tillegg er den befriende avvæpnende om fortsatt tabubelagte seksuelle tema, skilsmisseproblematikk og homofobi. Det er sjelden å se en forestilling der alt er fortalt fra ungdommens ståsted, direkte, omsvøpsløst, lekende og i et uvanlig frodig språk uten at det blir påtatt. Dette var ekte."

  KILDE:

  Heddaprisen, heddaprisen.no, 12.06.2016, http://heddaprisen.no/pub/heddaprisen/main/?aid=1465

Nominerte (5)
 • Romeo og Julie

  Romeo og Julie av William Shakespeare, regi Øyvind Osmo Eriksen, Brageteatret, var nominert.

 • Jorda rundt på 80 dager

  Jorda rundt på 80 dager av Jules Verne, regi Morten Joachim, Teater Ibsen, var nominert.

 • Den sommeren pappa ble homo

  Den sommeren pappa ble homo av Endre Lund Eriksen, regi Petter Næss, Hålogaland Teater, var nominert.

 • Nå løper vi

  Nå løper vi av Pia Maria Roll, Sara Baban og Buzhan Baban, regi Pia Maria Roll, Pia Maria Roll i samarbeid med Brageteatret og Teater Ibsen, var nominert.

 • Othello‎ - hvem stoler du på

  Othello av William Shakespeare, regi Philipp Stengele, Teatret Vårt/Barneteatret Vårt, var nominert.

Årets forestilling

KILDE:

Heddaprisen, heddaprisen.no, 19.05.2016, http://heddaprisen.no/pub/heddaprisen/main/?aid=1411

Vinnere
 • Solaris korrigert

  Solaris korrigert av Øyvind Rimbereid, regi Peer Perez Øian, Det Norske Teatret:

  "Årets forestilling er et usedvanlig vellykket og helhetlig Gesamtkunstwerk, av sjelden kunstnerisk kvalitet. Her skildres en fremmed, dyster og skremmende virkelighet med en varme og innlevelse som innbyr til nærhet, forståelse og sorgfull empati. Basert på et språklig sett svært komplekst poetisk mesterverk er forestillingen også et kunststykke i teatral formidling og levendegjøring. Den etterlater oss med et nytt, optimistisk perspektiv på språklig kommunikasjon og rekkevidden av hva vi er i stand til å forstå."

  KILDE:

  Heddaprisen, heddaprisen.no, 12.06.2016, http://heddaprisen.no/pub/heddaprisen/main/?aid=1465

Nominerte (5)
 • A Christmas for Carol

  A Christmas for Carol av Yngve Sundvor etter Charles Dickens, regi Yngve Sundvor, Rogaland Teater, var nominert.

 • Forbrent

  Forbrent av Wajdi Mouawad, regi Kjersti Horn, Den Nationale Scene, var nominert.

 • Solaris korrigert

  Solaris korrigert av Øyvind Rimbereid, regi Peer Perez Øian, Det Norske Teatret, var nominert.

 • Vidas extremas

  Vidas extremas av Sigbjørn Skåden, Veronica Salinas, Rosa Chávez og Angel "Kame" Canas Ambrosio, regi Jon Tombre, Beaivvás Sámi Nasunálateáhter, var nominert.

 • Vår ære/vår makt

  Vår ære/vår makt av Nordahl Grieg, Tore Vagn Lid og Cecilie Løveid, regi Tore Vagn Lid, Den Nationale Scene, var nominert.

Det finnes ingen vedlegg tilhørende dette objektet. Om du har bilder eller andre relevante vedlegg, kan du sende disse til oss på e-post: redaksjon@sceneweb.no
Rapportér feil eller mangler