Tore Vagn Lid

Tore Vagn Lid (født 25. april 1973) er en norsk regissør, musiker, komponist og dramatiker. Vagn Lid er kunstnerisk leder i Transiteatret-Bergen og professor i regi ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Han er doktor i anvendt teatervitenskap fra Institut für angewandte Theaterwissenschaft i Giessen, Tyskland.

Informasjon

(Objekt ID 307)
Objekttype Person
Født 25. apr. 1973
Funksjoner Kunstnerisk leder, Regissør, Komponist, Musiker, Auteur, Dramatiker, Teaterviter
Nasjonalitet Norsk
Kjønn Mann
Epost torelid@yahoo.com
Address Bergen
Nettsted Transiteatret-Bergen, Tore Vagn Lid
Les mer

Tore Vagn Lid forsvarte sin doktorgradsoppgave i Giessen 12. februar 2010 og mottok karakteren Summa Cum Laude, som er den høyeste graden i det tyske utdanningssystemet.

Tore Vagn Lid er også cand.phil. med hovedvekt på dramaturgi/musikkdramaturgi, estetikk og musikk fra Norge og Tyskland. Han har bak seg en rekke prisbelønte forestillinger, deriblant Operasjon Almenrausch, (Agder Teater/Kristiansand Symfoniorkester) som fikk Heddapris i kategorien for årets teaterbegivenhet i 2009, Mann = Mann (Transiteatret-Bergen/Rogaland Teater) som fikk Heddaprisen for årets teaterprosjekt i 2008, og det prisbelønte visuelle hørespillet Polyfonia.

Tore Vagn Lid stod også for den nordiske uroppførelsen av Brecht/Eislers Die Massnahme under Festspillene i Bergen 2007, og ble med denne produksjonen tatt ut til programmet Junge Regisseure under Festspillene i Salzburg -08, Østerike.

Tore Vagn Lids verk har mottatt Det Norske Danse- & Teatersentrums Jubileumspris (2007), Bergensprisen (2001,2006 & 2007), og han har blitt tildelt bl.a. Statens Kunstnerstipend for sceneinstruktører og Sparebank 1 Vest sitt kunstnerstipend for 2006.

Lid har vært kunstnerisk leder for tt-b siden opprettelsen i 2001. Kompaniet har fått flere priser.

Da Tore Vagn Lid og Operasjon Almenrausch fikk Heddaprisen i 2009, lød Heddajuryens begrunnelse som følger:

"Denne kategorien bebuder en forestilling som er en begivenhet utenom det vanlige! Det gjelder i høy grad årets vinner. Det originale sceniske konseptet bryter langt på vei ned skillet mellom tilskuere og skuespillere; teknisk avanserte virkemidler, som ikke umiddelbart forbindes med teatret, brukes her nettopp til å styrke og utvide teatret som kunstform, mens den sanne historien som fortelles bringer viktig, vel dokumentert kunnskap om en glemt episode i vår nære historie, samtidig som den stiller tilskueren overfor viktige etiske dilemmaer. Forestillingen begeistrer fordi den med hell rusker opp i alle våre vedtatte oppfatninger om hva teater bør være.

Årets begivenhet er Tore Vagn Lids Operasjon Almenrausch."

Mann = Mann av Bertolt Brecht, med regi av Tore Vagn Lid, Rogaland Teater i samarbeid med Transiteatret, vant Heddaprisen 2008 i klassen for årets teaterprosjekt.

Da oppga Heddajuryen følgende begrunnelse:

"Årets teaterprosjekt skal selvfølgelig holde et høyt kunstnerisk nivå. Men prosjektet skal også være en begivenhet i seg selv, det skal være aktuelt, og ha en original form. Årets forestilling oppfyller alle disse kravene, for regissøren har maktet å forene institusjonsteatrets klassiske profesjonalitet med de frie gruppenes moderne oppfinnsomhet.

Resultatet er en virtuos scenelek der et overdådig komisk lydbilde, en fantasieggende installasjon, glimrende videobruk og sterke skuespillerprestasjoner går sammen om å filleriste det klassiske teatrets virkelighetsillusjon.

Årets teaterprosjekt er Mann = Mann, et samarbeid mellom Rogaland Teater og Transiteatret i regi av Tore Vagn Lid."

Transiteatrets Polyfonia, som Tore Vagn Lid skrev og regisserte, ble nominert til Heddaprisen 2008 i klassen for årets barne- og ungdomsforestilling.

I 2013 ble hans Kill them all!, som ble vist på Nationaltheatret, nominert til Heddaprisen i kategorien for årets forestilling.

Tore Vagn Lid fikk også Kritikerprisen 2012/2013 for Kill them all!.

I sin tale under utdelingen sa Anette Therese Pedersen blant annet følgende på vegne av Norsk Kritikerlag:

"Forestillingen, som hadde premiere på Nationaltheatret i februar, er et sjeldent eksempel på hvordan teaterrommet kan fungere som en refleksjons- og diskusjonsarena, uten å gå på kompromiss med den kunstneriske kvaliteten.

(...)

Statistikken over arbeidsløse og hjemløse, og ikke minst – selvmordsstatistikken, gis ansikter og stemmer. Men de fungerer samtidig også som representanter for en større gruppe, og slik behandler forestillingen temaer som avmakt og sosial krise både intellektuelt og emosjonelt, og peker framover og bakover i tid. Gjennom en uhyre skarp presisjon beholder forestillingen både klarhet og kompleksitet, og balanserer empati og avstand, slik at man som tilskuer holder en dyp konsentrasjon fra start til slutt."

Fullstendig tale kan leses på Norsk Kritikerlags hjemmeside.

Tore Vagn Lid mottok Heddaprisen 2016 i kategorien for beste regi for Vår ære/vår makt (Den Nationale Scene 2016). Han og Cecilie Løveid mottok sammen prisen kategorien for beste scenetekst for samme produksjon samme år.

Heddajuryen oppga følgende begrunnelse for regiprisen:

"Årets regivinner er en balansekunstner, med evne til å kombinere stilgrep og formelementer fra ulike handlingsplan og tidsepoker i ett samlet, informasjonsrikt, helhetlig og komplekst uttrykk. Han har vist en sterk vilje til å ta opp kompliserte, sammensatte spørsmål i sine oppsetninger, og det gjør han også i år. Årets vinner kaller seg gjerne autor, og begrepet er dekkende. Hans teater har preg av totalkunstverk, med et svært bevisst forhold både til kildematerialet og til de virkemidler det uttrykkes gjennom."

Heddajuryen oppga følgende begrunnelse for scenetekstprisen:

"Et klassisk teaterstykke er en liten verden i seg selv, med sitt språk, sine konvensjoner og ikke minst dramatikerens biografi som bakteppe. Årets pris går til et unikt kunstnerisk samarbeid som på kompromissløst og modig vis kontekstualiserer en av «de bestes» verk. Gjennom omfattende research blandet med poesi og politikk, skriver de frem hans livshistorie, verk og samtidige kontrovers. På denne måten skaper de nytt politisk teater og ikke minst ny kunst."

Tore Vagn Lid skrev og regisserte U-dub - øvelser i å overleve unntakstilstanden for Transiteatret i samarbeid med Dramatikkens hus og Prosjektprogram for kunstnerisk utvikling (KHIO). Produksjonen hadde premiere i 2016, og ble nominert til Heddaprisen 2017 i klassen beste forestilling for ungdom.

Han skapte konseptet til, komponerte musikk til og regisserte 03:08:38 - Tilstander av unntak for Transiteatret i 2019. Produksjonen ble nominert til Heddaprisen 2020 i klassen for årets forestilling. Teamet bak vant prisen i klassen for beste audiovisuelle design. Prisen gikk til Tore Vagn Lid for audiovisuelt design, komposisjon og musikk, Anders Elsrud Hultgreen (kamera), Øystein Nesheim, Arvid Pettersen, Fredrik Rysjedal og Tor Christian Bleikli (lys) for film, tegning og lys, Mathias Grønsdal for lyd og Terje Isungset og Per Jørgensen for musikk.

Heddajuryen oppga følgende begrunnelse for særlig kunstnerisk innsats-prisen til Tore Vagn Lid:

"Med årets tildeling ønsker juryen å hedre en kunstner for dennes særpregede scenekunstneriske prosjekt som er gjennomført med konsekvens i en form som er blitt utviklet til det som nærmest må kalles en personlig sjanger. Med inspirasjon fra blant annet en av det tjuende århundres store dramatikere og med et særlig fokus på teatrets auditive potensiale har prisvinneren kombinert kunstnerisk nyskapning med politisk engasjement, slik det er tydelig dokumentert i denne sesongens markante arbeid: 03:08:38, en scenisk og auditiv utforskning av de tre timene da den politiske terroren kom til Norge.

Prisen for særlig kunstnerisk innsats går i år til Tore Vagn Lid for kunstnerisk ledelse av prosjektet 03:08.38 - Tilstander av unntak - Transiteatret-Bergen i samarbeid med Det Vestnorske Teateret og Vega Scene."

Heddajuryen oppga følgende begrunnelse for prisen for beste audiovisuelle design:

"Vår tids fortellinger gjør størst inntrykk når de lik fortidens eventyr gir rom for refleksjon og erkjennelse. Dette er en slik fortelling. I måten øyeblikkets kunst strekkes i tid og utfordres av rom, kan man knapt se hvordan den minste analoge eller teknologiske detalj kunne vært unnvært.

Med en miniatyrverden som utgangspunkt lar vinneren ørsmå bestanddeler vokse til et desentralisert monumentalverk rundt minner om og fra vår egen tid; vonde, vakre og ugjenkallelige. Og for hver lysdiode og hvert musikalske holdepunkt blir tilskueren sterkere knyttet til stykkets ubønnhørlige visjon.

Med en dirigents presise fingerspissfølelse lar regissøren lys- og lyddesignere, musikere, fotografer, billedkunstnere og teknikere løfte fram en dokumentarisk rekonstruksjon med teatret som fundament, et dyptloddende kunstverk om oss selv i et gitt tidsrom: 22. juli 2011."

KILDER:

Tore Vagn Lid/Transiteatret-Bergen

Heddaprisen

Norsk Kritikerlag, www.kritikerlaget.no, 13.11.2013: http://www.kritikerlaget.no/nor/pages/852-teaterkritikerprisen_20122013

Heddaprisen, heddaprisen.no, 12.06.2016, http://heddaprisen.no/pub/heddaprisen/main/?aid=1465

Heddaprisen, www.heddaprisen.no, https://www.heddaprisen.no/nominerte/2017

Heddaprisen, www.heddaprisen.no, 16.07.20, https://www.heddaprisen.no/nominerte/2020

Heddaprisen, heddaprisen.no, 21.09.2020, https://www.heddaprisen.no/vinnere/2020

Utdanning

Doktor ved Institut für angewandte Theaterwissenschaft i Giessen.

Cand.Phil. med hovedvekt på dramaturgi/musikkdramaturgi, estetikk og musikk fra Norge og Tyskland

Tilknyttet (1)
Verk (5)
Tittel Publiseringsdato Rolle
Kill them all! 2013, Manus – Forfatter
Straff 2012, Manus – Forfatter
Fridomens vegar Manus – Forfatter
Vår ære/vår makt 2016, Manus – Forfatter
Fyrsten- Machiavelli- Variasjoner Manus – Forfatter