Vår ære/vår makt

Vår ære/vår makt (2016) var en teaterproduksjon av Den Nationale Scene. Vår ære/vår makt var basert på en ny dramatisering av Tore Vagn Lid og Cecilie Løveid, av et skuespill av Nordahl Grieg, Vår ære og vår makt. Produksjonen ble satt opp i Teaterkjelleren til Den Nationale Scene. 

Regissør er Tore Vagn Lid.

Vår ære/vår makt vant tre priser under Heddaprisen 2016. Tore Vagn Lid mottok prisen i kategorien for beste regi, og sammen med Cecilie Løveid mottok han også prisen i kategorien for beste scenetekst. Olav Myrtvedt mottok prisen i kategorien for beste scenografi/kostymedesign.

Oppsetningen var også nominert i kategorien for årets forestilling.

Informasjon

(Objekt ID 52714)
Objekttype Produksjon
Premiere 29. jan. 2016
Produsert av Den Nationale Scene
Basert på Vår ære og vår makt av Nordahl Grieg; Vår ære/vår makt av Tore Vagn Lid, Cecilie Løveid
Publikum Voksne, Ungdom
Språk Norsk
Emneord Teater, Politisk teater, Drama, Musikkteater
Spilleperiode 29. jan. 2016  —  4. nov. 2017
Spilletid ca.2 timer
Nettsted Den Nationale Scene
Les mer

På Den Nationale Scenes hjemmeside står blant annet dette om Vår ære/vår makt:

"Bli med tilbake på DNS i 1935. Til da Nordahl Grieg var sentral i det vakre huset på Engen, og da politi ble tilkalt for å dempe gemyttene under fremføringen av Vår ære og vår makt. Bli med inn i deler av Griegs stykke, og i handlingene som utspant seg rundt det.

Ikke bli overrasket om du plutselig også er tilbake i vår tid, der du sitter på Nordnes, i Bergen sentrum eller på Kalfaret. Teatersalen blir nemlig delt inn i disse områdene av Bergen. Ja, for når regissøren og dramatikeren Tore Vagn Lid, dramatikeren Cecilie Løveid, scenografen Olav Myrtvedt og komponisten Glenn Erik Haugland har tatt fatt i Nordahl Griegs ikoniske, samtidskritiske mesterverk, får vi virkelig en teateroppsetning som setter Bergen, nåtid og fortid under lupen.

Nordahl Grieg kom med skarp samfunnskritikk og viste kunstnerisk mot for 80 år siden. I Vår ære/vår makt gransker Lid og Løveid forholdet mellom Griegs manus, vår samtid og teaterkunsten. Denne oppsetningen blir et must for folk som er glad i Bergen, både før og nå. I tillegg møter vi et strålende lag musikere under ledelse av jazz-legenden Per Jørgensen."

Urpremieren av Nordahl Griegs Vår ære og vår makt på DNS i 1935 vakte kontrovers. Deler av teaterstyret forsøkte å stanse oppsetningen. Også i 2016 oppsto debatt. Skipsreder og tidligere DNS-styremedlem Johan Fredrik Odfjell protesterte mot måten hans bestefar, skipsreder Fredrik Odfjell, ble framstilt i Vår ære/vår makt. DNS aksepterte etter hans protest å fjerne en av flere hundre bildeplansjene som ble brukt i oppsetningen, da den kunne oppfattes som at skipet DS Ajax var eid av Odfjell da det sank. Det korrekte var at det var et annet skip med samme navn som ble torpedert.

Heddajuryen oppga følgende begrunnelse for regiprisen til Tore Vagn Lid:

"Årets regivinner er en balansekunstner, med evne til å kombinere stilgrep og formelementer fra ulike handlingsplan og tidsepoker i ett samlet, informasjonsrikt, helhetlig og komplekst uttrykk. Han har vist en sterk vilje til å ta opp kompliserte, sammensatte spørsmål i sine oppsetninger, og det gjør han også i år. Årets vinner kaller seg gjerne autor, og begrepet er dekkende. Hans teater har preg av totalkunstverk, med et svært bevisst forhold både til kildematerialet og til de virkemidler det uttrykkes gjennom."

Heddajuryen oppga følgende begrunnelse for scenetekstprisen til Tore Vagn Lid og Cecilie Løveid:

"Et klassisk teaterstykke er en liten verden i seg selv, med sitt språk, sine konvensjoner og ikke minst dramatikerens biografi som bakteppe. Årets pris går til et unikt kunstnerisk samarbeid som på kompromissløst og modig vis kontekstualiserer en av «de bestes» verk. Gjennom omfattende research blandet med poesi og politikk, skriver de frem hans livshistorie, verk og samtidige kontrovers. På denne måten skaper de nytt politisk teater og ikke minst ny kunst."

Heddajuryen oppga følgende begrunnelse for scenografi/kostymedesign-prisen til Olav Myrtvedt:

"Årets beste scenografi/kostymedesign utmerker seg ved ikke bare å ta hele scenerommet i bruk, men også salen slik at handlingsrommet utvides vesentlig og skillet mellom scene og sal viskes ut. Publikum selv, og ikke minst deres plassering i salen, blir et viktig element for forståelsen og opplevelsen. Gjennom bruk av store bildeprojeksjoner i tillegg til gjennomført tidsriktige kostymer, gir årets vinner oss et bilde av et bilde, eller som teatret selv kaller det; en framkalling eller teatret som mørkeromsarbeid."

KILDER:

Bergens Tidende, dekning av Odfjells protest mot forestillingen, 21.04.16, http://web.retriever-info.com/services/webdocument?documentId=00858220160315241837143&serviceId=1&profiles=339824,300562,339816

Den Nationale Scene, dns.no, 19.01.2016,  http://www.dns.no/program/2016/vaar-aerevaar-makt/

Heddaprisen, heddaprisen.no, 12.06.2016, http://heddaprisen.no/pub/heddaprisen/main/?aid=1465

Import fra premierelisten på Scenekunst.no 19.01.2016

Nasjonalbiblioteket, forestillingsprogram overlevert Sceneweb, 23.10.2019

Scenekunst.no, dekning av Odfjells protest mot forestillingen, 21.04.16, http://www.scenekunst.no/pub/scenekunst/main/?aid=8346

Presseomtale

Lillian Bikset, Fortettet framkalt, Dagbladet 30. januar 2016:

"Konteksten er utvidet. Tidsperioden er utvidet. Biografisk informasjon om Nordahl Grieg og Gerd Egede Nissen er lagt inn, det er også annen dokumentarisk info. Sammenhenger som i 1935 var allment kjente blir forklart. Samtidig er fortellingen effektivisert: Originaltekst er redigert, komprimert og gitt ny kronologi. Symboler er skiftet ut. Den Nationale Scene gjør rett i å kalle Vår ære/vår makt en urpremiere. Oppsetningen framstår som langt mer enn en oppdatering av Nordahl Griegs skuespill. Vår ære og vår makt ligger naturligvis til grunn, men dette er både en bevissthetsutvidelse og en formutvidelse."

Utmerkelser - Nominasjoner (1)