Samtidsfestivalen

Samtidsfestivalen var en teaterfestival arrangert av Nationaltheatret.

Samtidsfestivalen ble etablert i 2001 og åpnet høstsesongen på teatret annet hvert år fram til og med 2009. I årene imellom ble Ibsenfestivalen arrangert.

Informasjon

(Objekt ID 3929)
Objekttype Organisasjon
Organisasjonstype Festival
Hovedfokus Teater
Etablert 2001 (Avviklet 2010)
Nettsted NATIONALTHEATRET

Kontaktinformasjon

Adresse Oslo

Annen informasjon

Organisasjonsform Annen/Ukjent
Les mer

Nationaltheatret ønsket fortsatt å invitere nyskapende teater til Oslo fra 2011, men i stedet for å legge forestillingene til to uker i starten av sesongen valgte de å spre dem ut over året. Denne satsingen fikk navnet ICON, etter International CONtemporary Stage Programme.

Kilde:

Nationaltheatret, nationaltheatret.no, 26.02.2013, http://www.nationaltheatret.no/Nationaltheateret/Festival/ICON_International_Contemporary_Stage_Programme/

Tilknyttede personer (1)
Eirik Stubø – Kurator (fra 2001 til 2009)