The Answering Machine

The Answering Machine (2008) var en teaterproduksjon av Verk The Answering Machine var basert på et skuespill med samme tittel av Finn Iunker. Finn Iunker skrev teksten under et studieopphold i Amsterdam i 1994 og fra hans egen hånd foreligger den kun på engelsk.

I Verk Produksjoners oppsetning er teksten, som i følge Iunker selv består av minst ti ulike stemmer, løst som en monolog. Skuespiller Fredrik Hannestad oppholder seg i noe som ligner en stue, med et overfylt skrivebord, en lampe og en lenestol. På bakveggen ser man konturene av storbyen, og videoprojeksjonene underveis i forestillingen, vitner om at det som utspiller seg på scenen ikke bare tar for seg livet som et privat anliggende.

Informasjon

(Objekt ID 3680)
Objekttype Produksjon
Premiere 27. feb. 2008
Produsert av Verk Produksjoner
Coprodusenter Black Box teater
Basert på The Answering Machine av Finn Iunker
Publikum Voksne
Språk Norsk
Uttrykksformer Tverrkunstnerisk, Postdramatisk teater, Monolog, Video, Teater, Multimedia, Musikk, Performance
Spilleperiode 27. feb. 2008  
Spilletid 77 minutter
Nettsted VERK Produksjoner

Krav til spillested

Blending Ja
Les mer

Mens den skrevne teksten i The Answering Machine av Finn Iunker utspiller seg mot en sentraleuropeisk bakgrunn, og tekstens jeg befinner seg på stadig ferd gjennom ulike byer, er det i Verk Produksjoners tolkning føyd til en historisk dimensjon. Mannen på scenen står i en historisk sammenheng, noe som blir særlig synlig i videoprojeksjonene, som i følge anmelder IdaLou Larsen veksler mellom det personlige (to hender) og et "kaleidoskopisk historisk tilbakeblikk over det 20. århundre."

Selve teksten The Answering Machine har ingen enhetlig handling. Leseren kan skimte en jeg-person, men hun eller han kan være flere. Som leser kastes man mellom reisebeskrivelser og referanser til logikk-faget, vitenskapsteoretiske spørsmål og problemer med å oppdra tenåringsjenter. Det handler kanskje om, ifølge Verk Produksjoner, å erfare og å huske, og samtidig kanskje om umuligheten av begge deler.

Verk Produksjoner omtaler teksten som "en tett prosatekst" og mener videre at "om det ikke var for undertittelen, a text for a theatre, ville det ikke være noe som tilsa at teksten er ment å være akkurat det – en tekst for teater". Videre skriver de at Finn Iunkers teatertekster har lite å tjene på en psykologisk tilnærming i iscenesettelsen. "Til det er tekstene for stiliserte i formen."

Stykket ble oppført første gang i Norge ved BIT Teatergarasjen i 1994, i en produksjon av det belgiske kompainet tg STAN. Tidligere har The Answering Machine også blitt iscenesatt av den amerikanske regissøren John Jesurun, som valgte å bruke seks skuespillere, i motsetning til tg STAN og Verk, som begge lot forestillingen løses som en monolog.

Kilder:

Black Box Teater Oslo, http://www.blackbox.no/, 25.10.2010, http://www.blackbox.no/content/titlePresentation.php?tid=2018&displayNav=false

Larsen, IdaLou (29.02.2008). Ingen svar på evige spørsmål. Klassekampen [Oslo], s 17.

Medvirkende
Navn Rolle
Finn Iunker – Dramatiker
Kristian Seltun – Oversettelse (sammen med Verk Produksjoner)
Anders Mossling – Idé (Sammen med Verk Produksjoner)
Saila Hyttinen – Regi
Kristian Seltun – Dramaturg
Signe Becker – Scenografi
Amanda Steggell – Video/Film
Per Platou – Lyddesign
Tilo Hahn – Lysdesign
Fredrik Hannestad – Skuespiller
Spilleplan
16. sep. 2009Store scene (Marstrandgata) , Samtidsfestivalen – Forestilling
12. mar. 2009Store scene (Marstrandgata) – Forestilling
21. feb. 2009Studio Bergen – Forestilling
20. feb. 2009Studio Bergen – Forestilling
16. mar. 2008Store scene (Marstrandgata) – Forestilling
15. mar. 2008Store scene (Marstrandgata) – Forestilling
14. mar. 2008Store scene (Marstrandgata) – Forestilling
13. mar. 2008Store scene (Marstrandgata) – Forestilling
11. mar. 2008Store scene (Marstrandgata) – Forestilling
2. mar. 2008Store scene (Marstrandgata) – Forestilling
1. mar. 2008Store scene (Marstrandgata) – Forestilling
28. feb. 2008Store scene (Marstrandgata) – Forestilling
27. feb. 2008Store scene (Marstrandgata) – Premiere
Festivaler
Samtidsfestivalen 16. sep. 2009
Presseomtale

Leinslie, Elisabeth (29.02.2008). Øyeblikkets teater. Dagsavisen.no: Dagsavisen, http://www.dagsavisen.no/, 25.10.2010, http://www.dagsavisen.no/kultur/article337596.ece:
"De konkrete uttrykkene blandes med stor grad av abstrakte uttrykk. Og det er i dette spennet mellom det konkrete og abstrakte at samspillet mellom tekst, lyd, video og scenografi utmerker seg. Disse funker svært godt sammen, så godt at det tidvis kan virke som en kamp for Hannestad å spille med det ekspressive rommet. I noen scener har han imidlertid et spesielt solid grep om teksten, og da spiller han forestillingen opp på et nivå som imponerer."

Larsen, IdaLou (29.02.2008). Ingen svar på evige spørsmål. Klassekampen [Oslo], s 17:
"Det er vanskelig, for ikke å si umulig, å få med seg alle de brå kastene og vekslingene i teksten. Stadig nye innspill blir brått kuttet over. Det er et forvirrende mylder av fragmentariske iakttakelser av levd liv, og av minner om korte møter mellom mennesker, mens monologens "jeg" desperat forsøker å bruke logikk, vitenskap og filosofi til å finne de lange linjene, og til å strukturere menneskets tilværelse i verden. (...) Desto mer imponerende at Verk Produksjoner, gjennom en intelligent og ofte uventet nærlesning, har klart å gi The Answering Machine både dramatisk intensitet og mennskelig spenning."

Oppedal, Torbjørn (07.03.2008) Europas fall og andre snurrepiperier. I Morgenbladet [Oslo]:
"Man kan sette spørsmålstegn ved om performanceformen, den bevisst uoversiktlige mangfoldigheten av tegn, er egnet for en tekst som The Answering Machine. Det virker ikke som man helt stoler på tekstens egen kraft. Den krever total konsentrasjon, og scenografien avsporer og overdøver mer enn den gir nye perspektiver. Forestillingen lider slik litt under sin egen oppfinnsomhet. Dette kunne vært stoff til fire-fem gode forestillinger, mens Verk presser hele det 20. århundre inn i en time og femten minutter."