IdaLou Larsen

IdaLou Larsen er redaktør for nettsiden www.IdaLou.no, hovedteateranmelder i Klassekampen, medlem av Heddajuryen, og hun har og har hatt en rekke verv og funksjoner i norsk teater.

I 2012 mottok hun Olav Dalgards Kritikarpris. Begrunnelsen kan leses på Norsk Kritikerlags hjemmesider: http://www.kritikerlaget.no/pages/nor/704-olav_dalgaards_kritikarpris_til_idalou_larsen


Informasjon

(Objekt ID 3321)
Objekttype Person
Født 19. mai. 1935
Funksjoner Redaktør, Skribent, Rådgiver, Kritiker, Journalist
Nasjonalitet Norsk
Kjønn Kvinne
Medlem av Norsk Kritikerlag
Adresse Oslo
Nettsted IDALOU
Les mer

IdaLou Larsen vant Heddaprisens ærespris i 2012.

Heddakomiteens begrunnelse lød som følger:
"Heddas Ærespris 2012 går til en som har preget norsk teater i over 30 år, dog ikke som utøver, men i en vel så viktig funksjon. Mottakeren nyter stor respekt blant kollegaer, men også skuespillere, teatersjefer, regissører og scenografer, ja de fleste i teatermiljøet. Få, om noen, har så bred erfaring, men likevel åpen og nysgjerrig tilnærming.

Prisvinnerens samfunnskritiske røst kan heller ikke undervurderes. De kritiske kommentarene har vært presise og gjennomreflekterte, og har ofte løftet debatten ut av den hverdagslige synsingen. Dette kombineres med analytisk evne og stor kunnskap. Som premissleverandør til teaterdiskursen, har vinneren kanskje sin viktigste rolle. Stemmen kan høres langt utenfor teatersalongen.

Mottakeren har blitt involvert i tallrike utredninger, komiteer og debatter omkring et bredt spekter av ulike teaterpolitiske tema. Og har også vært en meget skarp og våken observatør av kulturprogrammene til de politiske partiene og den statlige kultur- og teaterpolitikken. Som et eget personlig kontrollorgan har vinneren analysert og kommentert, og stilt politikerne de ubehagelige spørsmålene. Men også teatrene og vi teatersjefer har fått høre det.

Det kritiske, samfunnsorienterte og politiske fokuset, har virket skjerpende for teatrene. På den måten kan man også påstå at prisvinneren har hatt makt i teater- Norge, gjennom å bli lest, hørt og tatt stilling til. Teatrene har ikke tort å sitte passive, de har måttet reflektere, svare og noen ganger også endre avgjørelser.

Flere gode barne- og ungdomsforestillinger har vært en viktig kampsak, kanskje kan vi også sende en takk for at det nå skapes mer utfordrende teater for barn. Som talsperson for kjønnsbalanse i teatret, har vinneren flyttet steiner og fokus, og banet vei for vår generasjon. Med retorisk snert kom uttalelsen: "Kvinnekamp i dag bør handle om å få jenter til å forstå at de er tenkende vesener".

Blant andre gullkorn minnes vi motsvaret til Hans Rossiné da han ville bygge ned de små teatrene: BYGG UT regionteatrene! Eller svaret til debatten om Big Brother-fjernsyn: "Å bli kjendis er med ett blitt langt viktigere enn det å kunne noe. At man attpåtil blir kjendis ved å være mest mulig usympatisk, er riktig ubehagelig."

I løpet av sin karriere har prismottakeren overvært godt over 3000 forestillinger. Ingen i Norge er i nærheten av å ha like god oversikt over norsk teater de siste 30 årene.

Og vi er overbevist om at det vil fortsette! Vi tror og håper at teatrene vil få hyppige besøk også i fremtiden og vi er overbevist om at stemmen vil kunne høres i radioen, aviser, tidskrifter, blogger og debatter.

Prismottakeren får prisen for sitt kritiske engasjement, sin ustoppelige skrivetrang, sitt arbeid med Heddajuryen og i det hele tatt...

Sjelden har norsk scenekunst blitt behandlet med større seriøsitet!

Det ligger dyp respekt og massiv kjærlighet bak bransjens beslutning om å tildele Heddas Ærespris 2012 til IdaLou Larsen."

Kilde:

Heddaprisen

Tilknyttet (1)
Medvirket i produksjoner (7)
Utmerkelser - med i jury (12)