NIE - New International Encounter

Også kjent somStiftelsen NIE Teater
OrganisasjonstypeKunstnergruppe, Teatergruppe
HovedfokusTverrkunstnerisk, Teater, Internasjonalt arbeid, Musikkteater
Etablert2001
Epostiva.moberg@nie-theatre.com
NettstedNIE: New International Encounter: Visual Theatre
UttrykksformerTverrkunstnerisk, Figurteater, Musikkteater, Performance, Teater

Om NIE - New International Encounter

NIE - New International Encounter er et internasjonalt, flerspråklig kompani bestående av skuespillere, regissører, designere, musikere, teknikere og andre teaterarbeidere fra forskjellige europeiske land og ulike kunstneriske tradisjoner. Kjernen i gruppen er 20 samarbeidende kunstnere fra Norge, Storbritannia, Polen, Tsjekkia, Belgia, Spania, Danmark og Frankrike. NIE samarbeider med forskjellige europeiske teatre, institusjoner, grupper og kunstnere i sine prosjekter.

Les mer

  • Images (0)
  • Video (0)
  • Audio (0)
  • Files (0)

Utmerkelser

Egne produksjoner

Vis mindre

Vis alle

Coproduksjoner

Tilknyttet

Vis mindre

Vis alle

Mer om NIE - New International Encounter

NIE er et internasjonalt prosjekt som sammenfører teaterkunstnere fra forskjellige bakgrunner, tradisjoner og utdanninger for å skape originale oppsetninger.

Forestillingene bygges ut fra et ønske om blant annet å bruke de forskjellige språk aktivt for å få frem motsetninger, misforståelse, forvirringer som et element blant mange i forestillingene. For å skape levende teater, etter tur komisk, tragisk, latterlig og forstyrrende, tar NIE i bruk de fleste teatrale virkemidlene som musikk, lys, animasjon, tekst, dans, lyder, klovning, gjøgleri, tragedie, figurteater og sang.

NIE ble grunnlagt i 2001 og øvde frem sine tre første oppsetninger i den gamle gymnastikkhallen Sokol i Mseno, en liten landsby nord i Tsjekkia. NIE: New International Encounter har nå sin base i Oslo/Asker i Norge og i Cambridge, Storbritannia.

Mål: Å skape originale, bemerkelsesverdige teaterproduksjoner.

Å fostre forståelse og idéutveksling mellom teaterkunstnere fra forskjellige europeiske land, tradisjoner og utdanningsbakgrunner.

Å utforske og utvide forestillingsmulighetene i forskjellige språk for å kunne arbeide i en språklig fusjon og forvirring.

Å skape utdanningsprosjekter og verksteder som løser opp våre ideer og oppdagelser og som bringer sammen studenter fra forskjellige europeiske land og tradisjoner.

Å turnere både i Øst- og Vest-Europa med det formål å oppløse våre oppdagelser og ideer.

Dramaturgi: NIE bruker historier fra samtidens Europa som basis for å utstyre originale teateroppsetninger.

Deltakerne opptrer med sine egne språk og alle oppsetninger skal være forståelige for alle uavhengig av språkbarrierer.

Levende musikk og sang er integrert i vårt arbeid og utgjør en vital del av vår skapning og undervisning.

Stil og arbeidsform skal trekkes direkte ut fra prosjektdeltakernes følelser og opplevelser og deres reaksjoner på kildematerialet.

Alle prosjekter skal fostre utveksling og forståelse mellom deltakere fra Øst- og Vest-Europa.

KILDER:

NIE: New International Encounter: Visual Theatre, nie-theatre.com, 01.08.2010, http://www.nie-theatre.com