Mor Courage og barna hennes AKA Mor Godhjerta

  • Images (0)
  • Video (0)
  • Audio (0)
  • Files (0)

Om Mor Courage og barna hennes AKA Mor Godhjerta

Mor Courage og barna hennes, også oversatt til norsk som som Mor Godhjerta, er et skuespill av Bertolt Brecht. Han skal ha skrevet det i løpet av en intens måned. Originaltittelen på tysk er Mutter Courage und ihre Kinder.

Bertolt Brecht skrev teksten til Mor Courage og barna hennes i 1939, og trakk paralleller til hendelsesforløpet i Europa like før 2. verdenskrig.

Handlingen i Mor Courage og barna hennes er lagt til Tredveårskrigen som pågikk i Europa i 1618–1648. En krig utsprunget av en religiøs konflikt, som endte i en av de blodigste og lengste krigene i Europas historie. De omfattende ødeleggelsene førte til enorme menneskevandringer, sykdommer og epidemier. Europa ble grenseløst. Sivile borgere fra de krigsherjede landene flyktet over grensene, mot et håp om sikkerhet i andre land.

Mor Courage følger krigen rundt i Europa med sine tre barn og sitt matutsalg, og selger varer til de krigende partene for å tjene penger. I løpet av stykket mister hun alle sine barn til krigen.

 Brecht retter fokus på at krigen ikke har noe med religion å gjøre, men at den er et kapitalistisk system utformet for å tjene de få personene på toppen - ikke krigsherrene, men forretningsmennene.