Skipet Vol. 5

Skipet Vol. 5 - Short Cuts (2018) var en scenekunstproduksjon av De Utvalgte.

Regissør var Kari Holtan.

De Utvalgte mottok Heddaprisen 2019 i klassen for særlig kunstnerisk innsats for Skipet Vol. 5.

Boya Bøckman mottok Heddaprisen 2019 i klassen for beste audiovisuelle design for sitt arbeid med Skipet Vol. 5 og med Lazarus, Det Norske Teatret.

Informasjon

(Objekt ID 87869)
Objekttype Produksjon
Premiere 15. sep. 2018
Produsert av De Utvalgte
Coprodusenter Black Box teater , BIT Teatergarasjen
Publikum Voksne
Uttrykksformer Teater
Spilleperiode 15. sep. 2018  
Nettsted Black Box Teater , De Utvalgte
Les mer

Heddajuryen oppga følgende begrunnelse for prisen til De Utvalgte:

"Prisen gis til en brutal og poetisk, komisk og dyster, dypt menneskelig forestilling. I et spill mellom roller og identiteter, autentisitet og teatralitet skapes et mangefasettert, konfronterende og særegent uttrykk. Det stedsspesifikke gir grunnpreget til et liv i bevegelse, et samfunn i endring, og aktørene bak utforsker det menneskelige rommet mellom overmot og maktesløshet, mellom å være ekstremt privilegert og ekstremt utsatt. Publikum tas med på en felles utforskning i en myriade av levd liv, fantasi og myter som skaper og skapes av våre liv. Innfallsvinkelen som kjennetegner kompaniet, utforskende, utfordrende og fordomsfritt inkluderende, preger også denne forestillingen. I et filmatisk uttrykk forankres det tilsynelatende dagligdagse i et mytisk stoff og rommer det uforutsigbare i den menneskelige reisen. I sitt dypt rørende verk favner årets mottaker av prisen for særlig kunstnerisk innsats både hyperrealistiske skrekkscenarier og spektakulær skjønnhet, det hele med en kunstnerisk fingerspissfølelse, ydmykhet, autentisitet og et ambisjonsnivå av de sjeldne."

Heddajuryen oppga følgende begrunnelse for prisen til Boya Bøckman:

"Prisen gis for et audiovisuelt arbeid som ikke bare fungerer som et virkemiddel, godt integrert i forestillingen, men som utgjør en aktiv medspiller og premissleverandør. Arbeidet spenner fra det totalt iscenesatte og regisserte til opplevelser av å miste regien i egne liv. Fra den skapte, studioinspirerte scenografi som ramme til et arrete steinbrudd makter prisvinneren å gå inn i og skape både kosmiske og menneskelige univers – som en banebryter på sitt felt."

På Black Box Teaters hjemmeside står blant annet dette om Skipet Vol. 5:

"De Utvalgtes pågående stedsspesifikke serie Skipet har tatt veien til Malérargues i Frankrike, en skog på Vestlandet, en boligblokk på øya Grønland, Black Box teater i Oslo og Terschelling i Nederland.

Den femte versjonen av Skipet finner sted ved en avsidesliggende klippe på Nesodden i Oslofjorden: et arr i landskapet som rommer fascinerende historier fra eldre tider. Her skal kollektivet, en blanding av erfarne utøvere og amatørutøvere, gjennomføre den femte happeningen i en merkverdig serie som spiller på de naturlige og historiske kvalitetene ved den geografiske beliggenheten i form av handling og eklektiske musikalske tilnærminger.

Skipet og reisen representerer en søken etter overlevelse, nye landområder og mulige fremtider. Produksjonen jobber med teknologi, natur og kulturelle avtrykk for å bearbeide temaet hybris."

KILDER:

Black Box Teater , www.blackbox.no, 15.08.2018, http://www.blackbox.no/tittel/the-ship-vol-5/

De Utvalgte, www.deutvalgte.no, 29.09.2021, https://www.deutvalgte.no/portfolio_page/skipet5/

Import fra premierelisten på Scenekunst.no 15.08.2018

Heddaprisen, www.heddaprisen.no, 16.10.19, https://www.heddaprisen.no/vinnere/2019

Sceneweb om Heddaprisen, www.sceneweb.no, 16.10.19, https://sceneweb.no/nb/awarding/93019/Heddaprisen_2019-2019

Spilleplan
15. sep. 2018 kl. 21:30 – Nordstrand Steinbrudd , Ultima – Premiere
Festivaler
Ultima 15. sep. 2018
Utmerkelser - Tildelinger