Studioteatret

Studioteatret var en teatergruppe i Oslo som ble etablert høsten 1945, få måneder etter den andre verdenskrig var over. Jens Bolling og Liv Strømsted var initiativtakere. Gruppen eksisterte i fem og en halv sesonger - frem til høsten 1950.

Studioteateret ble etablert for å gi nye impulser og ideer til den norske skuespiller-/ensemblekunsten, og repertoaret besto både av eldre og nyere dramatikk, bl.a. av Shakespeare, Anton Tsjekhov, Bertolt Brecht, Eugene O'Neill, Maxwell Anderson, Thornton Wilder, Jean Paul Sartre og Arthur Miller.

Da gruppen startet i mai 1945 var den ledet av Claes Gill. Senere sjefer var Gunnar Olram og Ole Oppen.

Studioteatret holdt en kort tid til i Søilen Teater, siden i Carl Johan Teatret.

Informasjon

(Objekt ID 27564)
Objekttype Organisasjon
Organisasjonstype Teatergruppe, Privatteater
Hovedfokus Teater
Etablert 1945 (Avviklet 1950)

Kontaktinformasjon

Adresse Oslo

Annen informasjon

Organisasjonsform Annen/Ukjent
Les mer

I 1941 ble Bolling valgt til leder for Unge Skuespilleres Forening. Under 2. verdenskrig arbeidet Unge Skuespilleres Forening i skjul som et motstykke til NS-myndighetenes teaterskole. Gruppen samlet seg som regel hjemme hos Bolling og arbeidet med Stanislavskijs system som Bolling hadde kommet over nærmest tilfeldig. Denne undergrunnsvirksomheten resultert i etableringen av Studioteatret i 1945. 

Umiddelbart etter frigjøringen i mai 1945 sendte en gruppe unge skuespillere ut et flygeblad der de fortalte at "Planen om et nytt og ungt teater skal realiseres!". Flygebladet var undertegnet av Jens Bolling, Claes Gill, Gunnar Olram, Arne Thomas Olsen, Merete Skavlan og Karl Eilert Wiik. 

Den 15. juni 1945 holdt Studioteatret en presentasjonsforestilling i teaterlokalene i Stortingsgaten 16, det som under okkupasjonen hadde vært Deutsches Theater (tidligere Casino Teater). Den 15. oktober samme år åpnet teatret i Søilen Teater med skuespillet «Byen vår» av Thornton Wilder, som ble teatrets største suksess. Etter én sesong flyttet man til Carl Johan Teatret, hvor teatret hadde tilhold 1946–1950.

Studioteatret var ett viktig uttrykk for at en ny generasjon teaterkunstnere nå kunne uttrykke seg fritt etter fem år med okkupasjon. Gruppens arbeidsformer og spillestil basert på Stanislavksijs system ble dominerende i norsk teater i etterkrigstiden. Dette la også senere grunnlaget for Statens Teaterhøgskole.

KILDER:

Annalisa Dal Prás privatarkiv. Giver: Annalisa Dal Prá. 28.06.2017

Bolling, Jens: Teater i krig. Cappelen, Oslo 1983

Store Norske Leksikon, snl.no, 03.04.2012, http://snl.no/Studioteatret,  09.06.2020, https://nbl.snl.no/Jens_Bolling

Wikipedia, no.wikipedia.org, 16.03.2012, http://no.wikipedia.org/wiki/Studioteatret