Studio Teater

Studio Teater var en norsk teatergruppe stiftet 1978 i Trondheim. I sine oppsetninger la Studio Teater vekt på improvisasjon i tillegg til fysiske og visuelle virkemidler.

Studio Teater var en av tre teatergrupper i Trondheim som i 1984 etablerte Teater Avant Garden som et teater for egne produksjoner og gjestespill. De to andre gruppene var Petrusjka Teater og Det Lille Musikkteater.

Informasjon

(Objekt ID 10472)
Objekttype Organisasjon
Organisasjonstype Teatergruppe
Hovedfokus Teater
Etablert 1978

Kontaktinformasjon

Adresse Kjøpmannsgt. 42, Trondheim

Annen informasjon

Organisasjonsform Annen/Ukjent
Les mer

I 1985 laget gruppen isteaterprosjektet Sezuan (1991) var en samarbeidsforestilling lagd av Studio Teater, Hålogaland Teater, Beaivváš Sámi Teahter og Sampo Teater i Kautokeino og Tromsø. Forestillingen ble spilt i en scenedekorasjon bygd av 2500 tonn snø og is.

Siden 1991 har teateret bl.a. vist Sangen om Rama, en familieforestilling som bygger på det indiske eposet Ra, skrevet for gruppen av Tor Åge Bringsværd. Livet i Arktica av Coby Omvlee ble laget i 1993.

KILDER:

Buresund, Inger og Anne-Britt Gran (1996): Frie grupper og Black Box Teater. 1970-1995, adNotam Gyldendal, Oslo

Danse- og teatersentrum,Teatersentrums Salgskatalog 1984, 07.10.2013

Danse- og teatersentrum, Teatersentrum Forestillingskatalog 1988, 07.01.2014

Danse- og teatersentrum, Teatersentrum Forestillingskatalog 1989, 05.04.2016

Hålogaland Teater, ht.tr.no, 03.04.2012, http://www.ht.tr.no/index.php/theatre/showview?iShowID=77

Store Norske Leksikon om Studio Teater, snl.no, 03.04.2012, http://snl.no/Studio_Teater

Store Norske Leksikon om Beaivvás, snl.no, 03.04.2012, http://snl.no/Beaivv%C3%A1%C5%A1_S%C3%A1mi_Teahter

Teaterhuset Avant Garden, Sesongprogram høsten 1993, 18.02.2015

Coproduksjoner
Tittel Premiere
Poste Restante – jun. 1997 – Cirka Teater
Tilknyttede personer
Coby Omvlee – Scenekunstner (fra 1984 til 1994)
Viggo Solum – Skuespiller (fra 1978)
Berte Hilmo – Skuespiller (fra 1978)
Bjørn Myrholdt – Skuespiller (fra 1978)
Sølvi Laugsand – Skuespiller (fra 1978)