Studio Teater

OrganisasjonstypeTeatergruppe
HovedfokusTeater
Etablert1978

Om Studio Teater

Studio Teater var en norsk teatergruppe stiftet 1978 i Trondheim. I sine oppsetninger la Studio Teater vekt på improvisasjon i tillegg til fysiske og visuelle virkemidler.

Studio Teater var en av tre teatergrupper i Trondheim som i 1984 etablerte Teater Avant Garden som et teater for egne produksjoner og gjestespill. De to andre gruppene var Petrusjka Teater og Det Lille Musikkteater.

Les mer

  • Images (0)
  • Video (0)
  • Audio (0)
  • Files (0)

Coproduksjoner

Tilknyttet

Mer om Studio Teater

I 1985 laget gruppen isteaterprosjektet Sezuan (1991) var en samarbeidsforestilling lagd av Studio Teater, Hålogaland Teater, Beaivváš Sámi Teahter og Sampo Teater i Kautokeino og Tromsø. Forestillingen ble spilt i en scenedekorasjon bygd av 2500 tonn snø og is.

Siden 1991 har teateret bl.a. vist Sangen om Rama, en familieforestilling som bygger på det indiske eposet Ra, skrevet for gruppen av Tor Åge Bringsværd. Livet i Arktica av Coby Omvlee ble laget i 1993.

KILDER:

Buresund, Inger og Anne-Britt Gran (1996): Frie grupper og Black Box Teater. 1970-1995, adNotam Gyldendal, Oslo

Danse- og teatersentrum,Teatersentrums Salgskatalog 1984, 07.10.2013

Danse- og teatersentrum, Teatersentrum Forestillingskatalog 1988, 07.01.2014

Danse- og teatersentrum, Teatersentrum Forestillingskatalog 1989, 05.04.2016

Hålogaland Teater, ht.tr.no, 03.04.2012, http://www.ht.tr.no/index.php/theatre/showview?iShowID=77

Store Norske Leksikon om Studio Teater, snl.no, 03.04.2012, http://snl.no/Studio_Teater

Store Norske Leksikon om Beaivvás, snl.no, 03.04.2012, http://snl.no/Beaivv%C3%A1%C5%A1_S%C3%A1mi_Teahter

Teaterhuset Avant Garden, Sesongprogram høsten 1993, 18.02.2015