Æddaprisen 2012

Samtidsrelevant prosjekt rettet mot barn

Nominerte (5)

Samtidsrelevant prosjekt, stor scene (over 300 plasser)

Det var dessverre ikke mange nok verdige kanditater til å foreta nominasjoner for denne sesongen. Vi håper teatrene tar dette til etterretning og kommer sterkere tilbake i kommende sesonger.
Prisen går uten konkurranse til Dansens Hus for ”Can we talk about this?” med DV8.

Vinnere
 • Can We Talk About This?

  Det var dessverre ikke mange nok verdige kanditater til å foreta nominasjoner for denne sesongen. Vi håper teatrene tar dette til etterretning og kommer sterkere tilbake i kommende sesonger.
  Prisen går uten konkurranse til Dansens Hus for ”Can we talk about this?” med DV8.

Sesongens debutant(er)

Nominerte (7)
 • Kaja Waagen

  Dramatiker og skuespiller i ”Laus”, Teater Neuf Teaterscenen på Chateau Neuf.

 • Ibrahim Fazlic

  Dramatiker, “Fantastisk” under Unge Dramatikere på
  Trøndelag Teater.

 • Iben Ossavy Kolbenstvedt

  Originalidé, medforfatter, skuespiller, Istialia, Fabula Rasa/Nationaltheatret.

 • Josephine Kylén Collins

  Piet Gitz-Johansen, Mikkel Hofplass, og Josephine Kylen-Collins, alle funksjoner "Answering Answering Machines", Akademiet for scenekunst.

 • Piet Gitz-Johansen

  Piet Gitz-Johansen, Mikkel Hofplass, og Josephine Kylen-Collins, alle funksjoner "Answering Answering Machines", Akademiet for scenekunst.

 • Mikkel Rasmussen Hofplass

  Piet Gitz-Johansen, Mikkel Hofplass, og Josephine Kylen-Collins, alle funksjoner "Answering Answering Machines", Akademiet for scenekunst.

 • Det Andre Teatret AS

Sesongens kritikk

Det var ikke meldt noen nominasjoner på forhånd. To benkeforslag kom på prisutdelingen. Begge ble stemt frem som vinnere.

Vinnere

Sesongens publikum

De nominerte:

 • Det trønderske publikum for å gi stående applaus uansett hvordan forestillingen er, bare det er på Trøndelag Teater.
 • Publikum på Papirløse fortellinger, Marco Vitanza/ Marius Havik, Dramatikkens hus/Nationaltheatret, for stor spredning i alder, nasjonalitet og inntekt
 • Publikum på Mia Habibs Heads RAS/TrAP/Mia Habib Productions/Sweet & Tender Norway/Shop31, Black Box Teater, for å innta scenen, overta all aktivitet og gi hverandre regi.
 • Publikum på 22/7 Dramatikkens hus/KHiO, for iherdig å forsøke og følge eller bryte de instruksene de hadde fått.
 • Publikum på Undertone på Black Box Teater, for å komme inn i et komplett mørkt rom, være åpne og gi like mye av seg selv som performerne.


VINNER:

Det trønderske publikum for å gi stående applaus uansett hvordan forestillingen er, bare det er på Trøndelag Teater.

Sesongens skandale

De nominert:

 • Fakultet for Kulturstudier og Orientalske språk ved UiO for dårlig behandling av Teatervitenskap som fagkrets, og gradvis utfasing av faget ved å stanse opptak av nye studenter.
 • Billettprisene for barn på de nationale scenenes barneforestillinger.
 • Den norske opera og balletts nedleggelse av Cecilie Ores prosjekt "Adam & Eve - A Divine Comedy" om vold mot kvinner.
 • NTLFs (Norsk Teaterlederforum) høstseminar, for sin forveksling av dialog og monolog.
 • Styret på Dramatikkens Hus for å overstyre den kunstneriske driften.
 • Norske kultursponsorers involvering i korrupsjon, menneskerettighetsbrudd, miljøødeleggelser med mer.


VINNERE:

 • NTLF
 • Styret på Dramatikkens Hus

Sesongens teaterarbeider(e)

Sesongens teaterviter(e)

Nominerte (4)

Sesongens visjon(ær)


Vinnere
Nominerte (6)
 • Kai Johnsen

  For visjonen om et risikovillig Dramatikkens hus kompromissløst styrt etter kunstneriske mål.

 • Geir Kvarme

  Geir Kvarme og Ola G. Furuseth for visjoner om et nytt Oslo Nye Teater, uttalt gjennom formuleringer som “det som trengs er en ansvarliggjort forpliktelse for hvert enkelt ledd i teaterproduksjonen om å tilføre nødvendighet.” & ”Hvorfor begynner vi ikke med å definere oss selv? Hvorfor er det ikke vi som forteller hva som er viktig - for oss? Hvorfor hender det at også vi setter likhetstegn mellom antall hoder i salen og kvalitet? At det er markedet som nok en gang bestemmer. Over tid tror vi at publikum vil se viktige forestillinger som har sprunget ut av en kunstnerisk nødvendighet – ikke ut av at noen trodde at det var dette publikum ville se.”

 • Ola G. Furuseth

  Geir Kvarme og Ola G. Furuseth for visjoner om et nytt Olso Nye, uttalt gjennom formuleringer som “det som trengs er en ansvarliggjort forpliktelse for hvert enkelt ledd i teaterproduksjonen om å tilføre nødvendighet.” & ”Hvorfor begynner vi ikke med å definere oss selv? Hvorfor er det ikke vi som forteller hva som er viktig - for oss? Hvorfor hender det at også vi setter likhetstegn mellom antall hoder i salen og kvalitet? At det er markedet som nok en gang bestemmer. Over tid tror vi at publikum vil se viktige forestillinger som har sprunget ut av en kunstnerisk nødvendighet – ikke ut av at noen trodde at det var dette publikum ville se.”

 • Propellen Teater

  For målbevisst, kompromissløst og modig arbeid for scenekunst og scenetekstutvikling. Vi velger å innstille oss selv siden det er vanskelig for oss å reise land og strand I Norge for å se hva som settes opp. Vårt eget arbeid derimot har vi stor innsikt i.

 • Fjerdeklasses Produksjoner

  Fjerde klasses produksjoner for å følge opp sitt seminar om visjoner for norsk teater med “Ett år etter” - blogg & forestilling på Dramatikkens hus samt tekspassager som: “Teater som opererer friere med hensyn til de faste hierarkiske oppgaveinndelingene, som nærmer seg både det kunstneriske og det praktiske på en annen måte vil lykkes bedre med å lage teater som i mye større grad kan utnytte de involvertes potensial - og skape forestilinger som er mer relevante og ensartede. Bare ved å gå nye veier, kan man komme til et nytt sted. Teatret trenger revolusjon. Nå.”

 • Centralkomiteen for visjonen om samarbeid for vitalisering av Centralteateret.
Det finnes ingen vedlegg tilhørende dette objektet. Om du har bilder eller andre relevante vedlegg, kan du sende disse til oss på e-post: redaksjon@sceneweb.no
Rapportér feil eller mangler