Æddaprisen

Beskrivelse

Æddaprisen var en satirisk alternativpris til Heddaprisen, arrrangert og utdelt av "Revolusjonsrådet" og TeaterTanken i 2012. 

Priskategorier 2011/2012:

 • Sesongens teaterarbeider(e)
 • Sesongens teaterviter(e)
 • Sesongens skandale
 • Sesongens publikum
 • Sesongens debutant(er)
 • Sesongens visjon(ær)
 • Sesongens kritikk
 • Samtidsrelevant prosjekt rettet mot barn
 • Samtidsrelevant prosjekt rettet mot unge
 • Samtidsrelevant prosjekt, mindre scene (under 300 plasser)
 • Samtidrelevant prosjekt, stor scene (over 300 plasser)

Prisen bestod av et diplom og en bit av den delen av scenografien til Vinge/Müller/Reinholdtsens John Gabriel Borkmansom ødelegges i løpet av forestillingen.

Arrangørene inviterte til utelingen med følgende tekst (utdrag): 

"Heddaprisen har i mange år slitt med å bli tatt seriøst. Både av den brede offentlighet og av scenekunstfeltet som helhet. En bransjekomité har blitt nedsatt for å rette opp prisens rennomé og Revolusjonsrådet vil gjerne yte sitt bidrag ved å opprette et alternativ den kan leses i kontrast til. Ved å initiere en slik åpenbart satirisk alternativpris, vil den originale Heddaprisen kunne fremstå i et sterke skinn av genremessig balansert bredde og objektiv faglig integritet."

"Revolusjonsrådet har lagt seg på en departemental habilitetstolkning, så tildelinger til nære venner og bekjente er normen. Nomineringene har kommet fra medlemmer i TeaterTanken over hele landet. Ettersom scenekunstens fremste fortrinn er øyeblikkets interaktivitet med et levende publikum, er det publikum som velger prisvinnerne. Det gjelder derfor å mobilisere publikum til å stemme fram prosjekter du brenner for! Vi er klar over at en slik modell vil gi den sedvanlige Osloslagsiden og oppfordrer scenekunstmiljøer alle andre steder i landet til å overta prisutdelingen etter stafettprinsippet. Vinneren av debutantprisen vil få et stipend bestående av billettinntektene fra utdelingen. Vi oppfordrer til at billettinntekter sprøytes direkte inn i ny kunstnerisk virksomhet og til at prisen brukes til et scenisk arbeid som presenteres ved neste års Æddapris."

"- ALLE MED EN VISS INNSIKT I NORSK TEATER
Dialektisk dikt om scenekunsten


- Alle med en viss innsikt i hvordan norske institusjonsteatre fungerer vet at styrer ville ha stoppet en teatersjef med et repertoar dominert av "alternativ, smal og sær norsk og utenlandsk samtidsdramatikk."

- Alle med en viss innsikt i hvordan norske institusjonsteatre fungerer vet at styrene aldri legger seg opp i kunstneriske valg.

THORALF BERG/KRISTIAN SELTUN"

KILDER:

Invitasjon til Æddaprisen og Vanæreprisen

Prisutdelinger

 • Æddaprisen 2012 - 2012 (Sesongens visjon(ær), Samtidsrelevant prosjekt rettet mot unge, Sesongens teaterviter(e) , Sesongens teaterarbeider(e) , Sesongens publikum, Sesongens debutant(er), Sesongens kritikk, Samtidsrelevant prosjekt rettet mot barn, Samtidsrelevant prosjekt, mindre scene (under 300 plasser), Samtidsrelevant prosjekt, stor scene (over 300 plasser), Sesongens skandale)
 • Images (0)
 • Video (0)
 • Audio (0)
 • Files (0)