Stormen

  • Images (0)
  • Video (0)
  • Audio (0)
  • Files (0)

Om Stormen

Stormen er et skuespill av William Shakespeare, skrevet i 1610 eller 1611. Stormen var Shakespeares siste stykke.

Originaltittelen på engelsk er The Tempest. Stykket finnes i norsk oversettelse av blant annet Halldis Moren Vesaas, André Bjerke og Henrik Rytter.