Arctic Voices

OriginaltittelVoices
Premiere31. Jan 2008
Produsert avSamovarteateret
MålgruppeUngdom, Voksne (fra 15)
UttrykksformerTeater
Spilleperiode31. Jan 2008  —  2011

Om Arctic Voices

Arctic Voices (2008/2011) av Samovarteateret er en teaterforestilling som tematiserer fokuset på Barentsregionen og satsningen på nordområdene.

Les mer

Spilleplan

Vis mindre

Vis alle

  • Images (0)
  • Video (0)
  • Audio (0)
  • Files (0)

Mer om Arctic Voices

I Arctic Voices retter Samovarteateret oppmerksomheten mot hverdagen til menneskene som lever i en slik grenseregion som Barentsområdet er. Menneskenes liv i det flerkulturelle og vidstrakte nord gjenspeiler mange tusenårs historie om overlevelse, samhold og vennskap. Et mangfold av språk, symboler og egenart har dannet sterke og rike kulturer. Nå er menneskene som bor i regionen plutselig Barentsborgere.

Arctic Voices bygger på en workshop som Samovarteateret hadde i 2008. Workshopen VOICES tok utgangspunkt i regjeringens nordområdestrategi. Samovarteateret rettet oppmerksomheten mot hverdagen til mennesker som lever i dette grenseområdet; hvordan enkeltmennesket blir påvirket av politiske strategier og vedtak. 

I VOICES forsket Samovarteateret på hvordan man kan gjøre et politisk dokument til dramatikk, hvordan klangen i de ulike språkene i Barentsregionen påvirker hverandre, og påvirkningen møtene på tvers av nasjonale og kulturelle grenser har. De benyttet dans, musikk og de ulike språkene til sceneutøverne i formidlingen av historien.

Stykket ble tatt opp og omarbeidet høsten 2010 og ble sendt på turné til Russland og Tyrkia i 2011.

Kilder:

Danse- og teatersentrum, http://www.danseogteatersentrum.no/, 24.10.2010, http://www.danseogteatersentrum.no/sck/members.shtml?lang=nor&sam=&cat=&gen=&cou=&cri=Samovarteateret&aid=36&prid=7&act=prod

Epost fra Samovarteateret, 08.12.2011

Stamsund Internasjonale Teaterfestival, http://www.stamsund-internasjonale.no/, 24.10.2010, http://www.stamsund-internasjonale.no/Old/2009/