Smugteatret

OrganisasjonstypeTeatergruppe
HovedfokusPerformance, Teater
Etablert1975 (avviklet 1985)

Om Smugteatret

Smugteatret (1975-1985) var en av de første eksperimentelle teatergruppene i Norge og hadde sin base i Bergen. Smugteatret ble etablert i 1975 i miljøet rundt Teatervitenskap og Kunsthistorie ved Universitetet i Bergen. Knut Ove Arntzen var gruppens leder. 

Smugteatret utforsket nye teknikker innenfor teater og performance, både på scenen og alternative spillesteder. Kroppsutfoldelse, gester og mimikk var viktige deler av produksjonene og det ble lagt stor vekt på det teatrale uttrykket. Forbilder var Meyerhold, Artaud, og Staniewski. I tillegg til å sette opp forestillinger, drev gruppen også teaterpedagogiske verksteder.

Smugteateret viste sin første produksjon i 1975 og deres siste oppsetning ble vist i 1985. Gruppen deltok også på teaterfestivalen Bergenske Frynser i 1982.

Les mer

Presseomtale

Skribent ukjent, Fysisk teater på Bryggemuseet2. april 1979, Bergens Tidende [Bergen]:
"Smugteatret er en gruppe som arbeider meget bevisst med ulike eksperimentelle teknikker, bestrebelser som har brakt dem lenger i retning av et nytt scnisk formspråk enn noen annen fri teatergruppe jeg har sett. [...] Smugteatret har slått inn på en meget interessant vei, det ville ikke forbause meg om de viser seg langt sikrere allerede ved neste møte."

Jan H. Landro, Stilisert kontaktløshet, 8. april 1981, Bergens Tidende [Bergen]:
"Det er prisverdig at Smugteatret stadig prøver å nå videre innenfor denne spillestilen. I et stadig rikere og mer aktivt teatermiljø er det fortjenstfullt at enkelte grupper eksperimenterer seg fram i mer ukjent og utradisjonelt terreng."

  • Images (0)
  • Video (0)
  • Audio (0)
  • Files (0)

Tilknyttet

Vis mindre

Vis alle

Mer om Smugteatret

Smugteatret oppstod i miljøet rundt Teatervitenskap og Kunstakademiet ved Universitetet i Bergen. Knut Ove Arntzen ble leder for gruppen i 1975. På denne tiden studerte Arntzen filosofi sammen med Finn Oscar Svendsen. Samme år var han med den polske teatergruppen Gardzienice ledet av Wodek Staniewski som var med sin gruppe på Bergen Internasjonale Teaterfestival i 1985. K.O. Arntzen påbegynte sitt magistergradsstudium i teatervitenskap i 1977.

Rognesmuget ble et naturlig samlingspunkt for Smugteatret fra 1978 ettersom flere av gruppens medlemmer bodde der eller fikk tilknytning til huset. I den første tiden var det drama og selvutvikling som var den ledende tråden som siden utviklet seg til teater, etter hvert ble det de eksperimentelle teaterformene som ble gjeldende.

Smugteatret var i sin samtid en av de få eksperimentelle og en av de viktigste gruppene i Norge i sin samtid. Forbilder var Meyerhold, Artaud, og Staniewski. Ideer og teorier fra disse ble prøvd ut i Smugteatret. I begynnelsen ble det lagt vekt på stykker med klar handling, mye bevegelse, improvisasjon og til en viss grad gjøglerteknikk. Etter hvert utviklet det seg til langsomme bevegelser, stiliserte utrykk og mindre replikkmateriale. I de senere produksjonene ble det lagt mer vekt på det visuelle uttrykket. Gruppen arbeidet både med teater og performance, fra teaterscenen til andre rom. Forholdet mellom betrakteren og deltageren ble viktigere.

Etter 1979 var gruppen stabil og de fleste i ensemblet var på en eller annen måte med i de videre produksjonene. K. O. Arntzen sto for regien og var en mentor for gruppen og ble også en sammensveisende faktor for de forskjellige alternative kunstmiljøene i Bergen på slutten av 1970 tallet og utover på 1980-tallet.

Plakater ble laget av F. Rasmussen, F. O. Svendsen, W. Winther og Trond Knutli.
Sufflør i de tidlige forestillingene var Bente Støa og Patricia Vik.

WORKSHOP'er ARRANGERT AV SMUGTEATRET:

I 1979 arrangerte Smugteatret en skuespiller- og performance-workshop på Brattholmen, Sotra. Dette prosjektet var i god 1970-talls ånd, en kollektiv workshop  som gikk over flere dager, der også omgivelsene og tiden hadde betydning for prosjektet. Dette bygget på en undersøkelse av forholdet mellom rom og bevegelse, Foredrag om teaterlaboratoriegruppene i 1960 og 1970-årene, Odin Teateret og Peter Brook, foruten retninger fra Bob Wilsons teorier, Visual Performance. Deltagere fra Smugteatret, Dramalinjen ved Bergen Lærerhøgskole og Teatervitenskapelig Institutt. Instruktører: K. O. Arntzen, regi. Asbjørn Olsen, gjøglerteknikk og klovning. Stein Amundsen, Grotowski-orientert teknikk. Kurt Rune Broks, grunnleggende danseteknikk og improvisasjon. Helga Urdal, arbeid med rollen ut fra tekst.

1979 Workshop på Håstein skole, Bergen. Dette ble en fordypning i improvisasjon, pantomime, kroppsbruk, akrobatiske triks og innføring i de forskjellige klovnetypene.  Instr. gjøgler Asbjørn Olsen.

Litteratur om Smugteatret:

Arntzen, K. O. 1991. ”Instruktørens arbeid i gruppeteater og frie prosjekter. ´Smugteatret´- et gruppeteater mellom fysisk teater og performance-teknikk”, i H. Reistad, red., Regikunst, Oslo, Tell forlag.

Degett, K. 1983. ”Dramaturgi i gruppeteater – et signalement af en eksperimenterende teatergruppe”. Artikkel i Børneteateravisen, København: nr. 39, mars 1983.

Smugteatret er også kort omtalt i Gruppeteater i Norden av Anton Fjeldstad, Aage Jørgensen, Margarete Wirmark og Clas Zilliacus.København: Samlerens Forlag A/S, 1981.


KILDER: 

Ludvigsen, Birthe-Lisbeth: Frie teatergrupper og prosjektteater i Bergen 1970-2006 - en kontekstualisert oversikt og beskrivelse, UiB 2007

Velure, Hallfrid m.fl. (red): Når teori og praksis likestilles: Festskrift til Knut Ove Arntzen. Oslo 2010

Worm Winthers privatarkiv. Giver: Worm Winther, 07.05.2015