Knut Ove Arntzen

Knut Ove Arntzen (født 1950) er norsk teaterviter og professor ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier ved Universitetet i Bergen. Arntzen har publisert en rekke artikler og bøker og er særlig kjent for sitt arbeid med nyere scenekunstformer, især i tilknytning til begrepene likestilt og visuell dramaturgi. Han definerer det som følger: "Det betyr at elementer eller virkemidler, slik som rom, retning, tekstualitet og visualitet ikke lenger arrangeres på den tradisjonelle måten etter organiske eller hierarkiske systemer, men er likestilte, på like fot".

Arntzen har også en fortid som teateranmelder for Arbeiderbladet og har vært gjesteprofessor ved flere utenlandske universiteter.

Han og Sven Åge Birkeland fikk sammen Heddakomiteens ærespris i 2020.

Informasjon

(Objekt ID 3961)
Objekttype Person
Født 7. okt. 1950
Funksjoner Skribent, Forsker, Kritiker, Professor, Teaterviter
Nasjonalitet Norsk
Kjønn Mann
Epost Knut.Arntzen@lle.uib.no
Address Bergen
Nettsted University of Bergen
Les mer

Heddakomiteen oppga følgende begrunnelse for prisen til Knut Ove Arntzen og Sven Åge Birkeland:

"Alle vi som driver med teater vet at faget vårt, kunstformen vår, er et praktisk fag, eller rettere - en samling ulike og komplementære praktiske fag. Og at det er sammenstillingen av alle disse fagene, når de går opp i en høyere og vellykket enhet, som skaper kunst. I denne sammenstillingen, det regissørene og andre gjerne kaller konsepsjonen, står et annet begrep sentralt, nemlig teori - den øvelsen det er å reflektere over hva teater er og hva teater kan være gitt de og de omstendighetene. Ikke minst handler det også om å se hvor teatret står i forhold til sin egen historie. Hvilke uttrykk har tradisjonen båret, hvilke nye ser vi nå og, ikke minst, hvordan tror vi et teater for fremtiden kan se ut?

Heddakomiteen ønsker i år å hedre to helt sentrale skikkelser i moderne norsk teaterhistorie, som begge, fra hvert sitt ståsted og med hver sin rolle, har brukt hele sitt voksne liv på å jage etter nettopp dette: Hvor er teatret, scenekunsten, på vei - hva skjer, og hvordan kan vi best mulig formidle til publikum hva som er det mest interessante akkurat nå?

Den første av dem er som en farsfigur å regne. Allerede tidlig på 1970-tallet fartet han Europa rundt og fikk med seg bortimot alt som var å få med seg av nye tendenser på den internasjonale festivalarenaen, noe han også rapporterte flittig om hjem til norsk dagspresse. Etter hvert fikk han fast sete på Institutt for teatervitenskap ved Universitetet i Bergen, og det var her hans gjerning virkelig fikk betydning. Det er ikke få dramaturger, regissører, teatersjefer, skuespillere og andre teaterpraktikere som fikk hele eller i alle fall deler av sin utdanning i det som nærmest ble hans "skole" i Bergen. Listen er lang, og den inneholder sentrale navn i nyere norsk teaterhistorie.

Blant annet inneholder listen navnet på den andre personen vi ønsker å hedre her i kveld. Også her er det blikket ut mot den internasjonale arenaen som står sentralt. Tanken om at det skjedde noe der ute, som manglet her hjemme, materialiserte seg først i en festival - Bergen Internasjonale Teaterfestival - senere i en garasje, Teatergarasjen, hvor en kuratoriell teft og et internasjonalt overblikk helt uten sidestykke kunne begeistre et norsk publikum og samtidig utfordre og inspirere norske scenekunstnere. Få norske teaterhus, om i det hele tatt noen, skriver seg så direkte inn i samtidens europeiske teaterhistorie på en slik måte som den arenaen denne mannen skapte. Eller, som disse to mennene skapte, den ene på skuldrene av den andre. Og i dag eksisterer det mellom teaterteoretikeren og teaterpraktikeren et symbiotisk forhold som går opp i en høyere enhet.

Med stor glede og takknemlighet tildeler Heddakomiteen sin ærespris for 2020 til professor Knut Ove Arntzen og teatersjef Sven Åge Birkeland."

I anledning Knut Ove Arntzens 60-årsdag i 2010 ble det gitt ut et festskrift. Tittelen var Når teori og praksis likestilles: Festskrift til Knut Ove Arntzen. Boken var redigert av Hallfrid Velure, Melanie Fieldseth, Ole Klemsdal og Kristian Seltun.

KILDER:

Arntzen, K. O (1991). "A Visual kind of Dramaturgy: Project
Theatre in Scandinavia", in C. Schumacher og D. Fogg, ed., Small Is
Beautiful. Small Countries Theatre Conference, Glasgow: Theatre
Studies Publications. s. 43-48.

Heddaprisen, heddaprisen.no, 21.09.2020, https://www.heddaprisen.no/vinnere/2020

Tilknyttet (2)
Utmerkelser - Tildelinger (1)
Utmerkelser - med i jury (1)