Høvik Ballett

Høvik Ballett (1969-1990) var et norsk dansekompani som ble etablert i 1969 av 6 dansere fra det første kullett ved Ballettinsituttet.  Miriam Donath Skjørten var den første kunstneriske lederen for Høvik Ballett. Skjørten bragte nye impulser til norsk moderne dans og hadde en sentral innflytelse på kompaniets utvikling. Skjørten var leder for kompaniet frem til 1976. Deretter overtok Merete Bergersen som kunstnerisk leder frem til 1990, kun med unntak av noen kortere perioder på 1980-tallet. 

Høvik Ballett hadde sin debutforestilling i 1969. Helt fra starten var kompaniet tilknyttet Henie Onstad Kunstsenter på Høvikodden. Dette var kompaniets base frem til nedleggelsen i 1990. Fra 1973 begynte kompaniet å turnere for Rikskonsertene og i egen regi.

Informasjon

(Objekt ID 34196)
Objekttype Organisasjon
Også kjent som Ballett 69
Organisasjonstype Dansegruppe
Hovedfokus Dans
Etablert 1969 (Avviklet 1990)

Kontaktinformasjon

Adresse Bærum

Annen informasjon

Organisasjonsform Stiftelse
Les mer

Høvik Ballett ble etablert av følgende seks dansere fra det første kullet ved Ballettinstituttet: Merete BergersenKjersti EngebrigtsenKari Fjeld GlesneMarianne Luihn HermanssonAnne Grete Lingsom og Wenche Lund

Miriam Donath Skjørten var den første kunstneriske lederen for Høvik Ballett. Skjørten bragte nye impulser til norsk moderne dans og hadde en sentral innflytelse på kompaniets utvikling. Skjørten var utdannet i USA og Israel, og arbeidet med flere fremstående moderne dansekunstnere i USA på 1960-tallet.

Skjørten var leder for kompaniet frem til 1976. Deretter overtok Merete Bergersen som kunstnerisk leder frem til 1990, kun med unntak av noen kortere perioder på 1980-tallet. Bergersen var også Høvik Balletts hovedkoreograf og skapte nesten 60 verk for kompaniet.  Ved avslutningen i 1990 var Merete Bergersen den eneste som hadde vært med helt fra starten i 1969.

Høvik Ballett hadde fast base på Henie Onstad Kunstsenter gjennom det meste av de 20 årene gruppen besto. Høvik Ballett fikk viktige impulser på Kunstsentret gjennom de skiftende utstillingene og møte med et internasjonalt kunstmiljø. De nøt også godt av at ledelsen helt fra begynnelsen lot gruppen gjøre forestillinger og improvisasjoner i samspill med billedkunst og skulpturer. I tillegg til opptredener på kunstsenteret la kompaniet stor vekt på oppsøkende virksomhet, og dro på turneer over store deler av Norge, bl.a. for Rikskonsertene. De hadde også fjernsynsopptredener.

Kompaniet produserte ofte verk i samarbeid med andre kunstnere og kunstarter. De drev utstrakt eksperimentell virksomhet og skapte improvisasjonsverk til utstillinger på Henie Onstad Kunstsenter, blant annet til Jan Groths tepper og Olaf Stømmes malerier. Kompaniet produserte også helaftens forestillinger på tradisjonelle scener.

Høvik Ballett samarbeidet med en rekke norske og internasjonale dansere, koreografer, komponister, musikere og billedkunstnere. De søkte i stor utstrekning å bruke ny norsk musikk i sine verker. 

Kompaniet produserte ca 80 verk og spilte omtrent 1700 forestillinger.

Nesten 60 norske dansere og koreografer har fått muligheten til å vise seg selv eller sitt arbeid i Høvik Balletts regi.

Følgende dansere var de som i størst grad formet og bidro til utvikling og opprettholdelse av Høvik Balletts profil og filosofi:

Anne Brit Kjelsrud            1973-90, Utd. Den Norske Opera/Joan Harris
Kari Fjell Glesne               1969-84, Utd. Ballettinstituttet/Jorun Kirkenær
Marianne Luihn                1969-77, Utd. Ballettinstituttet/Jorun Kirkenær
Tone Vestad                     1972-83, Utd. Gerd Kjølås
Ina Guro Moen                 1972-85, Utd Den norske Opera/Joan Harris
Trine Thorbjørnsen          1973-82, Utd. Ballettinstituttet/Jorun Kirkenær
Anne Helene Vosgraff      1976-84, Utd. Den Norske Opera/Joan Harris
Nina Gløersen                  1976-83, Utd. Ballettinsitituttet/Jorun Kirrkenær


KILDER:

Danse- og teatersentrum, Teatersentrum Forestillingskatalog 1988, 07.01.2014

Danse- og teatersentrum, Teatersentrum Forestillingskatalog 1989, 05.04.2016

Høvik Ballett. Magasin for deres 10-års jubileum. 1979

Høvik Ballett. (28.02.2013) i Store norske leksikon. Hentet fra: http://snl.no/H%C3%B8vik_Ballett

Kjelsrud, Anne Brit. Epost, 25.09.2016

Ugelstad, Caroline M. (red): Høvikodden live 1968-2007. Henie Onstad Kunstsenter, 2007

Underskog, underskog.no, 16.04.2013, http://underskog.no/kalender/58066_hoevik-ballett-feirer-40-aars-jubileum-paa-henie-onstad-kunstse/forestilling/83543