Proscen

Også kjent somProdusentenhet for scenekunst
OrganisasjonstypeInteresseorganisasjon
HovedfokusTeater, Dans, Figurteater, Musikkteater, Opera, Performance, Sirkus, Stand-up, Tverrkunstnerisk
Etablert27. aug 2008
Epostpost@proscen.no
NettstedPROSCEN

Om Proscen

Proscen er en interesse-/nettverksorganisasjon og kompetansesenter for scenekunstfeltet på Vestlandet, med fokus på produsentleddet.

Les mer

 • Images (0)
 • Video (0)
 • Audio (0)
 • Files (0)

  Egne produksjoner

  Coproduksjoner

  Tilknyttet

  Mer om Proscen

  27. august 2008 stiftet 33 representanter for scenekunstfeltet på Vestlandet organisasjonen Proscen, en produsentenhet for scenekunst, en interesse/nettverkorganisasjon og et kompetansesenter.

  Formålet med Proscen er å bedre betingelsene for fri scenekunst gjennom rådgiving, veiledning og ytelse av produsenttjenester, samt som representant for hele feltet i offentlige forum. Proscen er organisert som medlemsorganisasjon, og medlemmene kan registrere seg gratis på organisasjonens hjemmeside.

  En skisse av organisasjonen og dens funksjoner er kort oppsummert i det følgende:

  Kompetansesenteret: Det er et mål å styrke produsentleddet innen scenekunst, og dermed frigjøre kunstnerne fra administrativt arbeid. Proscen ønsker å tilby et bemannet servicesenter hvor produsenter kan få hjelp til produsentrelaterte oppgaver som økonomi, søknadsskriving, logistikk, visum & ATA carnet, kontraktarbeid, pressearbeid og jus. I tillegg skal det arrangeres relevante kurs, seminarer og workshops. Guider, standard kontrakter, maler og håndbøker skal samles eller utvikles, og gjøres tilgjengelig for miljøet.

  Nettverksorganisasjonen: Proscen skal fungere som nettverksorganisasjon både for det lokale, nasjonale og internasjonale scenekunstfeltet, på tvers av kulturbransjene og i politikk og næringsliv.

  Informasjonsbanken: Proscen skal fungere som en viktig informasjonskanal både for medlemmene og for andre aktører. En medlemsdatabase vil gi oversikt over aktører i regionen, og med en søkefunksjon vil man lett finne frem informasjon om aktuelle aktører eller profesjoner. Videre vil informasjon om arrangement, produksjons-/og visningslokaler, tilgjengelig utstyr for utleie/utlån, søknadsfrister og -ordninger, samt nyheter innen feltet finnes tilgjengelig.

  Interesseorganisasjonen: Som interesseorganisasjon skal Proscen arbeide politisk på vegne av scenekunstfeltet i regionen, og fungere som høringsinstans og talerør i beslutningsfora og offentlig debatt. I tillegg skal Proscen arbeide for økonomiske midler og kollektiv kostnadsbesparelse som kan styrke miljøet og de enkelte aktørene innen feltet. Det vil være nødvendig å gjøre en kartlegging av de utfordringer man står overfor, og opprettholde aktiv kontakt med miljøet for å tilpasse seg de endringer og den utvikling som forekommer.

  Fasilitatoren: Proscen hadde et kontorfellesskap samlokalisert med administrasjonen i Rotthaugsgaten 7 som tilbød noen faste og noen prosjektbaserte arbeidsplasser som kan benyttes av medlemmene og tilreisende kompanier. Det var også en liten prøvesal i tilknytning til kontorfellesskapet.

  Prosjektkoordinatoren: Proscen kan fungere som prosjektkoordinator for tiltak som vil styrke scenekunstfeltet i regionen. Et konkret eksempel på dette er å arbeide for et utdanningstilbud for produsenter knyttet til kulturstudiene, praksisplasser i samarbeid med institusjoner og kompanier, samt nasjonal og internasjonal utveksling og hospitantordninger.

  Kilde:

  Proscen. 30.06.2010: http://www.proscen.no/index.php/artikkel/7