Proscen

Proscen er en interesse-/nettverksorganisasjon og kompetansesenter for scenekunstfeltet på Vestlandet, med fokus på produsentleddet.

Informasjon

(Objekt ID 3181)
Objekttype Organisasjon
Også kjent som Produsentenhet for scenekunst
Organisasjonstype Interesseorganisasjon
Hovedfokus Teater, Dans, Figurteater, Musikkteater, Opera, Performance, Sirkus, Stand-up, Tverrkunstnerisk
Etablert 27. aug. 2008
Epost post@proscen.no
Nettsted PROSCEN

Kontaktinformasjon

Adresse Kong Christian Frederiks Plass 4, 5006 Bergen
E-post post@proscen.no

Annen informasjon

Organisasjonsform Stiftelse
Medlem av Danse- og teatersentrum (DTS)
Les mer

27. august 2008 stiftet 33 representanter for scenekunstfeltet på Vestlandet organisasjonen Proscen, en produsentenhet for scenekunst, en interesse/nettverkorganisasjon og et kompetansesenter.

Formålet med Proscen er å bedre betingelsene for fri scenekunst gjennom rådgiving, veiledning og ytelse av produsenttjenester, samt som representant for hele feltet i offentlige forum. Proscen er organisert som medlemsorganisasjon, og medlemmene kan registrere seg gratis på organisasjonens hjemmeside.

En skisse av organisasjonen og dens funksjoner er kort oppsummert i det følgende:

Kompetansesenteret: Det er et mål å styrke produsentleddet innen scenekunst, og dermed frigjøre kunstnerne fra administrativt arbeid. Proscen ønsker å tilby et bemannet servicesenter hvor produsenter kan få hjelp til produsentrelaterte oppgaver som økonomi, søknadsskriving, logistikk, visum & ATA carnet, kontraktarbeid, pressearbeid og jus. I tillegg skal det arrangeres relevante kurs, seminarer og workshops. Guider, standard kontrakter, maler og håndbøker skal samles eller utvikles, og gjøres tilgjengelig for miljøet.

Nettverksorganisasjonen: Proscen skal fungere som nettverksorganisasjon både for det lokale, nasjonale og internasjonale scenekunstfeltet, på tvers av kulturbransjene og i politikk og næringsliv.

Informasjonsbanken: Proscen skal fungere som en viktig informasjonskanal både for medlemmene og for andre aktører. En medlemsdatabase vil gi oversikt over aktører i regionen, og med en søkefunksjon vil man lett finne frem informasjon om aktuelle aktører eller profesjoner. Videre vil informasjon om arrangement, produksjons-/og visningslokaler, tilgjengelig utstyr for utleie/utlån, søknadsfrister og -ordninger, samt nyheter innen feltet finnes tilgjengelig.

Interesseorganisasjonen: Som interesseorganisasjon skal Proscen arbeide politisk på vegne av scenekunstfeltet i regionen, og fungere som høringsinstans og talerør i beslutningsfora og offentlig debatt. I tillegg skal Proscen arbeide for økonomiske midler og kollektiv kostnadsbesparelse som kan styrke miljøet og de enkelte aktørene innen feltet. Det vil være nødvendig å gjøre en kartlegging av de utfordringer man står overfor, og opprettholde aktiv kontakt med miljøet for å tilpasse seg de endringer og den utvikling som forekommer.

Fasilitatoren: Proscen hadde et kontorfellesskap samlokalisert med administrasjonen i Rotthaugsgaten 7 som tilbød noen faste og noen prosjektbaserte arbeidsplasser som kan benyttes av medlemmene og tilreisende kompanier. Det var også en liten prøvesal i tilknytning til kontorfellesskapet.

Prosjektkoordinatoren: Proscen kan fungere som prosjektkoordinator for tiltak som vil styrke scenekunstfeltet i regionen. Et konkret eksempel på dette er å arbeide for et utdanningstilbud for produsenter knyttet til kulturstudiene, praksisplasser i samarbeid med institusjoner og kompanier, samt nasjonal og internasjonal utveksling og hospitantordninger.

Kilde:

Proscen. 30.06.2010: http://www.proscen.no/index.php/artikkel/7

Egne produksjoner (1)
Tittel Premiere
Scenografi!
Coproduksjoner (1)
Tilknyttede personer (1)
Camilla Svingen – Daglig leder
Det finnes ingen vedlegg tilhørende dette objektet. Om du har bilder eller andre relevante vedlegg, kan du sende disse til oss på e-post: redaksjon@sceneweb.no
Rapportér feil eller mangler