Tittel (45) Filtype Publiseringsdato Last ned
Anmeldelse av Teatersentrums barne- og ungdomsteaterfestival (1992) pdf 19. nov. 1992 Last ned
Artikkel av Elisabeth Leinslie i Norsk Shakespearetidsskrift om kulturlivet på Aker Brygge på 1980-tallet(2022) pdf apr. 2022 Last ned
Artikkel av Elisabeth Leinslie i Norsk Shakespearetidsskrift om teater i Norge før 1830 (2023) pdf sep. 2023 Last ned
Artikkelsamling fra seminaret The Other Eye #1 (2012) pdf 14. jan. 2013 Last ned
Artikkelsamling fra seminaret The Other Eye #2 (2013) pdf 3. jun. 2014 Last ned
Artikkelsamling fra seminaret The Other Eye #3 (2013) pdf 3. jun. 2014 Last ned
Begrunnelse for pristildeling til Baktruppens forestilling FUNNYSORRYJESUS (2003) pdf 2003 Last ned
Dagsprogram for scenekunstfestivalen Nordisk Scenekunst mot Tusenårsskiftet (10. januar 1996) pdf jan. 1996 Last ned
Dagsprogram for scenekunstfestivalen Nordisk Scenekunst mot Tusenårsskiftet (12. januar 1996) pdf jan. 1996 Last ned
Danse- og teatersentrums scenekunstpris tildelingsbrev 2003. pdf 2003 Last ned
Festivalprogram for Oktoberdans 2022 pdf okt. 2022 Last ned
Festivalprogram for festivalen Frie Gruppers Festival (1979) pdf 1979 Last ned
Festivalprogram for scenekunstfestivalen Fri-Gruppenes Teaterfestival (1977). pdf 1977 Last ned
Festivalprogram for scenekunstfestivalen Nordisk Scenekunst mot Tusenårsskiftet (1996). pdf jan. 1996 Last ned
Flygeblad for festivalen Nordisk Scenekunst mot Tusenårsskifte (1996). pdf jan. 1996 Last ned
Historisk artikkel av Elisabeth Leinslie om norsk avantgardeteater (2010). pdf 8. sep. 2010 Last ned
Independent performing arts in Norway (2010) pdf 2010 Last ned
Katalog for Norway Now. TPAM (2021) pdf Last ned
Katalog for Norway Now. USA (2021) pdf Last ned
Nyhetsbrev for Danse- og Teatersentrum nr.1 1999 pdf 1. feb. 1999 Last ned
Program for Asker-festivalen (1985) pdf feb. 1985 Last ned
Program for konferansen "Å samle scenekunst" (2016) pdf 9. feb. 2016 Last ned
Sesongprogram BIT Teatergarasjen høst 2001. pdf aug. 2001 Last ned
Teatersentrum Nr.1-1981 pdf 1981 Last ned
Teatersentrums Forestillingskatalog 1988 pdf 1988 Last ned
Teatersentrums Katalog 1978 pdf 1978 Last ned
Teatersentrums Katalog 1979 pdf 1979 Last ned
Teatersentrums Katalog 1980 pdf 1980 Last ned
Teatersentrums Katalog 1981 pdf 1981 Last ned
Teatersentrums Katalog 1982 pdf 1982 Last ned
Teatersentrums Katalog 1983 pdf 1983 Last ned
Teatersentrums Katalog 1984 pdf 1984 Last ned
Teatersentrums Katalog 1985 pdf 1985 Last ned
Teatersentrums Katalog 1986 pdf 1986 Last ned
Teatersentrums Katalog 1987 pdf 1987 Last ned
Teatersentrums Katalog 1989 pdf 1989 Last ned
Teatersentrums Katalog 1990 pdf 1990 Last ned
Teatersentrums Katalog 1991 pdf 1991 Last ned
Teatersentrums Katalog 1992 pdf 1992 Last ned
Teatersentrums Katalog 1993 pdf 1993 Last ned
Teatersentrums Katalog 1994 pdf 1994 Last ned
Teatersentrums Katalog 1996 pdf 1996 Last ned
Teatersentrums Katalog 1997 pdf 1997 Last ned
Teatersentrums Katalog 2000 pdf 2000 Last ned
Teatervitenskapelige studier 2/2019 Temanummer. pdf 27. jun. 2019 Last ned

Danse- og teatersentrum (Performing Arts Hub Norway)

Stiftelsen Danse- og teatersentrum / DTS (eng. Performing Arts Hub Norway /PAHN) er et nasjonalt kompetansesenter som fremmer profesjonell scenekunst, nasjonalt og internasjonalt, med vekt på fri scenekunst.

DTS ble etablert som interesseorganisasjon i 1977, på initiativ fra kunstnere i det frie scenekunstfeltet. Hovedmålet var å få etablert en støtteordning for scenekunstgrupper som arbeidet utenfor institusjonene.

I dag er Danse- og teatersentrum en del av Norwegian Arts Abroad, et rådgivende organ for Utenriksdepartementet i spørsmål om scenekunst og forvaltningsorgan for departementets reisestøtteordning for norske sceneunstnere til utlandet.

Informasjon

(Objekt ID 3173)
Objekttype Organisasjon
Også kjent som DTS, PAHN, Stiftelsen Danse- og teatersentrum
Organisasjonstype Kompetansesenter, Informasjonssenter, Nettverksorganisasjon
Hovedfokus Tverrkunstnerisk
Etablert 5. feb. 1977
Epost post@pahn.no
Nettsted Danse- og Teatersentrum / Performing Arts Hub Norway, Instagram/performingartshubnorway, Twitter/ /PAHNdotNO, Facebook/ performingartshubnorway

Kontaktinformasjon

Adresse Storgata 10b, 0155 Oslo
E-post post@pahn.no
Telefon 23 10 09 80

Annen informasjon

Organisasjonsform Stiftelse
Organization number 993 406 392
Les mer

Eierskap og formidling:

Formidling står sentralt for DTS, som eier og drifter det nasjonale scenekunstarkivet Sceneweb. Stiftelsen eier i dag to aksjeselskap som formidler fri scenekunst: Black Box Teater som er en programmerende scene i Oslo, og Norsk Scenekunstbruk som er den nasjonale formidlingsaktøren for scenekunst i Den kulturelle skolesekken. Stiftelsen eier også nettavisen Scenekunst.no sammen med Norsk teater- og orkesterforeningNorsk Skuespillerforbund og Norske Dansekunstnere.


Historikk:

5. februar 1977 samlet de ca. 16 teater- og dansegruppene (som eksisterte på den tiden) seg. De hadde flere felles ønsker og behov; synliggjøring av og øke statusen til det frie scenekunstfeltet, formidling av forestillinger, samarbeid på tvers av gruppene og en styrking av økonomien. I februar 1977 ble Teatersentrum stiftet (senere omdøpt til Danse- og teatersentrum) – en interesseorganisasjon for de frie teater- og ballettgruppene i Norge.

Teatersentrum skulle blant annet arbeide for en egen statlig støtteordning for de frie gruppene. Organisasjonsmodellen var inspirert av tilsvarende organisasjoner i Sverige og Danmark. Blant gruppene som stod bak opprettelsen av Teatersentrum var Collage Dansekompani, Danseloftet, Dukketeaterverkstedet, Filiokus Teatret, Fri Ballett, Grenland Friteater, Høvik Ballett, Musidra Teater, Perleporten Teatergruppe, Saltkompagniet, Bivrost dans- og musikkteater, Uværskråkan, Underbruket, Kokkodill, Arjuna DukketeaterTeater 4, Teater Rundt-Omkring, Thesbiteatret og Tramteatret. Sommeren samme år arrangerte gruppene den første teaterfestivalen i Skien for frie grupper i Norge.

Organisasjonen i dag: Stiftelsen Danse- og teatersentrum (DTS) er et nasjonalt kompetansesenter organisert som en nettverksorganisasjon. DTS får driftsmidler over Kap 324, post 74, Kulturdepartementet. For midler til prosjekter søker DTS prosjektstøtte fra diverse kulturfond.

Stiftelsens hovedformål: Danse- og teatersentrum skal være det nasjonale kompetansesenteret som fremmer profesjonell scenekunst nasjonalt og internasjonalt, med vekt på fri scenekunst.

Statens målsettinger for stiftelsen: Målsettingen for virksomheten i Danse- og teatersentrum er å fremme teater og dans som kunstnerisk uttrykksmiddel og å stimulere til økt interesse for dans og teater hos alle målgrupper. 


FESTIVALER ARRANGERT AV DANSE- OG TEATERSENTRUM:

1977  Fri-gruppenes Teaterfestival, i Ibsenhuset i Skien.

1979  Frie Gruppers Festival, på Teatret på Torshov i Oslo

1992-1994: Teatersentrums barne- og ungdomsteaterfestival

1996 Nordisk Scenekunst mot Tusenårsskiftet, i Bergen 


KILDER:

Danse- og teatersentrums arkiv, 24.01.2017

Helge Reistads privatarkiv. Giver: Helge Reistad, 02.09.2016

Egne produksjoner (5)
Tittel Premiere
TPAM. Norway Now virtual program – 10. feb. 2021
Norway Now virtual program. USA – 10. jan. 2021
Å samle scenekunst – 9. feb. 2016
On correspondence – 23. okt. 2009
Teatersentrums salgs- og informasjonsmesse 1989 – 25. jan. 1989
Coproduksjoner (3)
Tittel Premiere
SOLOS - TILT Grow 2020 – 4. des. 2020 – Panta Rei Danseteater
En lille sonate – 28. nov. 1995 – Gruppe 38
The Alchemical Theatre – 28. nov. 1989 – Boreas Teater
Spilleplan
Tittel Premiere
Norway Now virtual program. USA – 2. mar. 2021 – Danse- og teatersentrum (Performing Arts Hub Norway)
TPAM. Norway Now virtual program – 10. feb. 2021 – Danse- og teatersentrum (Performing Arts Hub Norway), Danceinfo Finland
TPAM. Norway Now virtual program – 10. feb. 2021 – Danse- og teatersentrum (Performing Arts Hub Norway), Danceinfo Finland
Norway Now virtual program. USA – 4. feb. 2021 – Danse- og teatersentrum (Performing Arts Hub Norway)
Norway Now virtual program. USA – 28. jan. 2021 – Danse- og teatersentrum (Performing Arts Hub Norway)
Norway Now virtual program. USA – 10. jan. 2021 – Danse- og teatersentrum (Performing Arts Hub Norway)
Å samle scenekunst – 10. feb. 2016 – Nasjonalbiblioteket, Danse- og teatersentrum (Performing Arts Hub Norway)
Å samle scenekunst – 9. feb. 2016 – Nasjonalbiblioteket, Danse- og teatersentrum (Performing Arts Hub Norway)
On correspondence – 23. okt. 2009 – BIT Teatergarasjen, Danse- og teatersentrum (Performing Arts Hub Norway)
Teatersentrums salgs- og informasjonsmesse 1989 – 26. jan. 1989 – Danse- og teatersentrum (Performing Arts Hub Norway)
Teatersentrums salgs- og informasjonsmesse 1989 – 26. jan. 1989 – Danse- og teatersentrum (Performing Arts Hub Norway)
Teatersentrums salgs- og informasjonsmesse 1989 – 25. jan. 1989 – Danse- og teatersentrum (Performing Arts Hub Norway)
Teatersentrums salgs- og informasjonsmesse 1989 – 25. jan. 1989 – Danse- og teatersentrum (Performing Arts Hub Norway)
Tilknyttede personer (14)
Inger Buresund – Styreleder (fra mai. 2023)
Hege Knarvik Sande – Direktør (fra 1. sep. 2021)
Susanne Næss Nielsen – Styreleder (fra nov. 2020 til mai. 2023)
Peder Horgen – Styreleder (fra 2019 til nov. 2020)
Ida Willassen – Rådgiver (fra 1. aug. 2018 til 30. jun. 2019)
Geir Lindahl – Rådgiver (fra 2017 til 31. aug. 2021)
Vidar Sandem – Styreleder (fra 2015 til 2019)
Elisabeth Borud Leinslie – Rådgiver (fra 1. feb. 2008)
Christina Friis – Rådgiver (fra 16. jan. 2006 til 31. aug. 2021)
Thorbjørn Gabrielsen – Styreleder (fra 2006 til 2015)
Gunnar Nyquist – Daglig leder ( til 1987)
Øyvind Jørgensen – Styreleder ( til 2006)
Tove Elisabeth Bratten – Daglig leder (fra 1992 til 30. jun. 2021)
Inger Buresund – Daglig leder (fra 1987 til 1993)