Tittel (42) Filtype Last ned
Anmeldelse av Teatersentrums barne- og ungdomsteaterfestival (1992) pdf Last ned
Artikkelsamling fra seminaret The Other Eye #1 (2012) pdf Last ned
Artikkelsamling fra seminaret The Other Eye #2 (2013) pdf Last ned
Artikkelsamling fra seminaret The Other Eye #3 (2013) pdf Last ned
Begrunnelse for pristildeling til Baktruppens forestilling FUNNYSORRYJESUS (2003) pdf Last ned
Dagsprogram for scenekunstfestivalen Nordisk Scenekunst mot Tusenårsskiftet (10. januar 1996) pdf Last ned
Dagsprogram for scenekunstfestivalen Nordisk Scenekunst mot Tusenårsskiftet (12. januar 1996) pdf Last ned
Danse- og teatersentrums scenekunstpris tildelingsbrev 2003. pdf Last ned
Festivalprogram for festivalen Frie Gruppers Festival (1979) pdf Last ned
Festivalprogram for scenekunstfestivalen Fri-Gruppenes Teaterfestival (1977). pdf Last ned
Festivalprogram for scenekunstfestivalen Nordisk Scenekunst mot Tusenårsskiftet (1996). pdf Last ned
Flygeblad for festivalen Nordisk Scenekunst mot Tusenårsskifte (1996). pdf Last ned
Historisk artikkel av Elisabeth Leinslie om norsk avantgardeteater (2010). pdf Last ned
Independent performing arts in Norway (2010) pdf Last ned
Katalog for Norway Now. TPAM (2021) pdf Last ned
Katalog for Norway Now. USA (2021) pdf Last ned
Nyhetsbrev for Danse- og Teatersentrum nr.1 1999 pdf Last ned
Program for Asker-festivalen (1985) pdf Last ned
Program for konferansen "Å samle scenekunst" (2016) pdf Last ned
Sesongprogram BIT Teatergarasjen høst 2001. pdf Last ned
Teatersentrum Nr.1-1981 pdf Last ned
Teatersentrums Forestillingskatalog 1988 pdf Last ned
Teatersentrums Katalog 1978 pdf Last ned
Teatersentrums Katalog 1979 pdf Last ned
Teatersentrums Katalog 1980 pdf Last ned
Teatersentrums Katalog 1981 pdf Last ned
Teatersentrums Katalog 1982 pdf Last ned
Teatersentrums Katalog 1983 pdf Last ned
Teatersentrums Katalog 1984 pdf Last ned
Teatersentrums Katalog 1985 pdf Last ned
Teatersentrums Katalog 1986 pdf Last ned
Teatersentrums Katalog 1987 pdf Last ned
Teatersentrums Katalog 1989 pdf Last ned
Teatersentrums Katalog 1990 pdf Last ned
Teatersentrums Katalog 1991 pdf Last ned
Teatersentrums Katalog 1992 pdf Last ned
Teatersentrums Katalog 1993 pdf Last ned
Teatersentrums Katalog 1994 pdf Last ned
Teatersentrums Katalog 1996 pdf Last ned
Teatersentrums Katalog 1997 pdf Last ned
Teatersentrums Katalog 2000 pdf Last ned
Teatervitenskapelige studier 2/2019 Temanummer. pdf Last ned

Danse- og teatersentrum (Performing Arts Hub Norway)

Stiftelsen Danse- og teatersentrum / DTS (eng. Performing Arts Hub Norway /PAHN) er et nasjonalt kompetansesenter som fremmer profesjonell scenekunst, nasjonalt og internasjonalt, med vekt på fri scenekunst.

DTS ble etablert som interesseorganisasjon i 1977, på initiativ fra kunstnere i det frie scenekunstfeltet. Hovedmålet var å få etablert en støtteordning for scenekunstgrupper som arbeidet utenfor institusjonene.

I dag er Danse- og teatersentrum en del av Norwegian Arts Abroad, et rådgivende organ for Utenriksdepartementet i spørsmål om scenekunst og forvaltningsorgan for departementets reisestøtteordning for norske sceneunstnere til utlandet.

Informasjon

(Objekt ID 3173)
Objekttype Organisasjon
Også kjent som DTS, PAHN, Stiftelsen Danse- og teatersentrum
Organisasjonstype Kompetansesenter, Informasjonssenter, Nettverksorganisasjon
Hovedfokus Tverrkunstnerisk
Etablert 5. feb. 1977
Epost post@pahn.no
Nettsted Danse- og Teatersentrum / Performing Arts Hub Norway, Instagram/performingartshubnorway, Twitter/ /PAHNdotNO, Facebook/ performingartshubnorway

Kontaktinformasjon

Adresse Storgata 10b, 0155 Oslo
E-post post@pahn.no
Telefon 23 10 09 80

Annen informasjon

Organisasjonsform Stiftelse
Org nr. 993 406 392
Les mer

Eierskap og formidling:

Formidling står sentralt for DTS, som eier og drifter det nasjonale scenekunstarkivet Sceneweb. Stiftelsen eier i dag to aksjeselskap som formidler fri scenekunst: Black Box Teater som er en programmerende scene i Oslo, og Norsk Scenekunstbruk som er den nasjonale formidlingsaktøren for scenekunst i Den kulturelle skolesekken. Stiftelsen eier også nettavisen Scenekunst.no sammen med Norsk teater- og orkesterforeningNorsk Skuespillerforbund og Norske Dansekunstnere.


Historikk:

5. februar 1977 samlet de ca. 16 teater- og dansegruppene (som eksisterte på den tiden) seg. De hadde flere felles ønsker og behov; synliggjøring av og øke statusen til det frie scenekunstfeltet, formidling av forestillinger, samarbeid på tvers av gruppene og en styrking av økonomien. I februar 1977 ble Teatersentrum stiftet (senere omdøpt til Danse- og teatersentrum) – en interesseorganisasjon for de frie teater- og ballettgruppene i Norge.

Teatersentrum skulle blant annet arbeide for en egen statlig støtteordning for de frie gruppene. Organisasjonsmodellen var inspirert av tilsvarende organisasjoner i Sverige og Danmark. Blant gruppene som stod bak opprettelsen av Teatersentrum var Collage Dansekompani, Danseloftet, Dukketeaterverkstedet, Filiokus Teatret, Fri Ballett, Grenland Friteater, Høvik Ballett, Musidra Teater, Perleporten Teatergruppe, Saltkompagniet, Bivrost dans- og musikkteater, Uværskråkan, Underbruket, Kokkodill, Arjuna DukketeaterTeater 4, Teater Rundt-Omkring, Thesbiteatret og Tramteatret. Sommeren samme år arrangerte gruppene den første teaterfestivalen i Skien for frie grupper i Norge.

Organisasjonen i dag: Stiftelsen Danse- og teatersentrum (DTS) er et nasjonalt kompetansesenter organisert som en nettverksorganisasjon. DTS får driftsmidler over Kap 324, post 74, Kulturdepartementet. For midler til prosjekter søker DTS prosjektstøtte fra diverse kulturfond.

Stiftelsens hovedformål: Danse- og teatersentrum skal være det nasjonale kompetansesenteret som fremmer profesjonell scenekunst nasjonalt og internasjonalt, med vekt på fri scenekunst.

Statens målsettinger for stiftelsen: Målsettingen for virksomheten i Danse- og teatersentrum er å fremme teater og dans som kunstnerisk uttrykksmiddel og å stimulere til økt interesse for dans og teater hos alle målgrupper. 


FESTIVALER ARRANGERT AV DANSE- OG TEATERSENTRUM:

1977  Fri-gruppenes Teaterfestival, i Ibsenhuset i Skien.

1979  Frie Gruppers Festival, på Teatret på Torshov i Oslo

1992-1994: Teatersentrums barne- og ungdomsteaterfestival

1996 Nordisk Scenekunst mot Tusenårsskiftet, i Bergen 


KILDER:

Danse- og teatersentrums arkiv, 24.01.2017

Helge Reistads privatarkiv. Giver: Helge Reistad, 02.09.2016

Egne produksjoner
Tittel Premiere
TPAM. Norway Now virtual program – 10. feb. 2021
Norway Now virtual program. USA – 10. jan. 2021
Å samle scenekunst – 9. feb. 2016
On correspondence
Coproduksjoner
Tilknyttede personer
Hege Knarvik Sande – Direktør (fra 1. sep. 2021)
Susanne Næss Nielsen – Styreleder (fra nov. 2020)
Peder Horgen – Styreleder (fra 2019 til nov. 2020)
Ida Willassen – Rådgiver (fra 1. aug. 2018 til 30. jun. 2019)
Geir Lindahl – Rådgiver (fra 2017)
Elisabeth Leinslie – Rådgiver (fra 1. feb. 2008)
Christina Friis – Rådgiver (fra 16. jan. 2006 til 31. aug. 2021)
Thorbjørn Gabrielsen – Styreleder (fra 2006)
Gunnar Nyquist – Daglig leder ( til 1987)
Vidar Sandem – Styreleder ( til 2019)
Øyvind Jørgensen – Styreleder ( til 2006)
Tove Elisabeth Bratten – Daglig leder (fra 1992 til 30. jun. 2021)
Inger Buresund – Daglig leder (fra 1987 til 1993)