Kyss Frosken! Forvandlingens kunst

Kyss Frosken! Forvandlingens kunst ble arrangert av Nasjonalmuseet 28. mai - 18. september 2005.

Kyss Frosken! Forvandlingens kunst var i utgangspunktet en utstilling i en midlertidig hall, men den hadde et omfattende sideprogram med performance, film, konserter, foredrag og seminarer.

I Scenewebs database kan du se en oversikt over performanceprogrammet til Kyss Frosken! Forvandlingens kunst. Performanceprogrammet ble kuratert av bl.a. Sven Åge Birkeland (kunstnerisk leder ved BIT Teatergarasjen).

Informasjon

(Objekt ID 29146)
Objekttype Organisasjon
Organisasjonstype Festival
Hovedfokus Tverrkunstnerisk
Etablert 28. mai. 2005 (Avviklet 18. sep. 2005)

Kontaktinformasjon

Adresse Oslo

Annen informasjon

Organisasjonsform Annen/Ukjent
Les mer

På hjemmesiden til Nasjonalmuseet står det blant annet følgende om Kyss Frosken! Forvandlingens kunst:

"Med utstillingen Kyss frosken! Forvandlingens kunst inviterer Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design til sommerens internasjonale storsatsning. De tidligere selvstendige institusjonene Nasjonalgalleriet, Museet for samtidskunst, Kunstindustrimuseet og Arkitekturmuseet er nå slått sammen til Nasjonalmuseet. Dette muliggjør nye utstillingskonsepter og kunstopplevelser, på tvers av tidligere fagområder, bygninger og tradisjoner.

Utstillingen tematiserer et kunstfelt i forvandling og en samtid hvor grenser mellom kunstarter, materialer og teknikker oppheves. En ny visuell kompleksitet er under utvikling internasjonalt, og arkitekturens og kunstens rolle i det kulturpolitiske feltet er endret."

Kilde:

Nasjonalmuseet, nasjonalmuseet.no, 21.06.2012, http://www.nasjonalmuseet.no/?module=EventCalendar;action=Event.publicOpen;ID=938;template=exhibitionView_no

Tilknyttede personer (1)
Sven Åge Birkeland – Kurator