Turnéteatret i Trøndelag

Også kjent somTidligere: Nord-Trøndelag Teater
OrganisasjonstypeRegional institusjon
HovedfokusTeater
Etablert1983
NettstedTURNETEATRET I TRØNDELAG

Om Turnéteatret i Trøndelag

Turnéteatret i Trøndelag  er et norsk regionteater. Fram til 1. januar 2018 eies Turnéteatret i Trøndelag av Nord-Trøndelag fylkeskommune. Etter denne datoen, når trøndelagsfylkene slås sammen, blir Trøndelag fylkeskommune eieren. Fram til 26. april 2017 var offisielt navn Nord-Trøndelag Teater.

Siden 1. januar 2010 har teatret vært organisert som et aksjeselskap.

Nord-Trøndelag Teater ble stiftet under navnet Nord-Trøndelag Teaterverksted i 1983, og formålet var da å utvikle amatørteatret i Nord-Trøndelag. I tillegg produserte teaterverkstedet profesjonelle teaterforestillinger som en del av sin virksomhet. Det skiftet navn fra Nord-Trøndelag Teaterverksted til Nord-Trøndelag Teater i 1996, og samtidig klargjorde eieren Nord-Trøndelag fylkeskommune at teatret skulle prioritere formidling av profesjonell scenekunst.

Fra 1992 hadde teatret base i Stiklestad Nasjonale Kultursenter på Stiklestad. En ny teaterbygning åpnet i Verdal 9. september 2017.

Les mer

  • Images (0)
  • Video (0)
  • Audio (0)
  • Files (0)

Egne produksjoner

Vis mindre

Vis alle

Tilknyttet

Mer om Turnéteatret i Trøndelag

Turnéteatret i Trøndelag fikk offisiell status som regionteater i september 2007. Teatret het da Nord-Trøndelag Teater.

Nora Evensen er teatersjef, en stilling hun har hatt siden 1. juni 2015. Før henne var Ketil Kolstad teatersjef fra 2011, og før ham ledet Liv Hege Nylund (2009-2011). Anderz Døving (2004-2009) og Berit Vordal (1997-2003) teatret.

Teatrets hovedmål er å produsere og formidle profesjonell scenekunst. Teateret skal i tillegg være et kompetansesenter og yte bistand til teatermiljøene i regionen. Gjennom samarbeid, bistand og service skal teatret være med på å utvikle amatørteatret og gi amatørteater-bevegelsen gode arbeidsvilkår i regionen.

KILDER:

Nord-Trøndelag Teater, nordtrondelagteater.no, 10.07.2012, http://www.nordtrondelagteater.no/om / 29.05.2017, https://www.turneteatret.no/om-oss/om-teateret

Turnéteatret i Trøndelag, www.turneteatret.no, 05.09.17, https://www.turneteatret.no/om-oss/om-teateret