Tittel (33) Filtype Publiseringsdato Last ned
Anmeldelse av Elisabeth Leinslie i Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift av Petrusjka Teaters produksjon De tarvelige (2004) pdf 2005 Last ned
Anmeldelse i Adresseavisen av Petrusjka Teaters produksjon Dukkemakerens drøm (1987) og Medusas hode (1987) pdf 30. mar. 1987 Last ned
Anmeldelse i Arbeider avisa av Petrusjka Teaters produksjon Dukkemakerens drøm (1987) og Medusas hode (1987) pdf 28. mar. 1987 Last ned
Anmeldelse i Klassekampen av Petrusjka Teaters produksjon Dukkemakerens drøm (1987) og Medusas hode (1987) pdf 31. mar. 1987 Last ned
Anmeldelse i Nidaros av Petrusjka Teaters produksjon Dukkemakerens drøm (1987) pdf 31. mar. 1987 Last ned
Forestillingsprogram fra Petrusjka Teaters produksjon Dukkemakerens drøm (1987) pdf 27. mar. 1987 Last ned
Forestillingsprogram fra Petrusjka Teaters produksjon Medusas hode (1987). pdf 27. mar. 1987 Last ned
Program for Petrusjka Teaters produksjon Aperitif (1996). pdf 1996 Last ned
Program for Petrusjka Teaters produksjon Kafe Cafe (1995). pdf 4. feb. 1995 Last ned
Program for Teaterhuset Avant Gardens Kulturhelg (1993). pdf 1993 Last ned
Program fra Petrusjka Teaters produksjon Ravno - en fuglehistorie (1988). pdf 1989 Last ned
Sesongprogram for Teaterhuset Avant Garden høst 1993 pdf aug. 1993 Last ned
Sesongprogram for Teaterhuset Avant Garden høst 1994 pdf aug. 1994 Last ned
Sesongprogram for Teaterhuset Avant Garden høst 1995 pdf aug. 1995 Last ned
Sesongprogram for Teaterhuset Avant Garden høst 1996 pdf aug. 1996 Last ned
Sesongprogram for Teaterhuset Avant Garden høst 1997 pdf aug. 1997 Last ned
Teatersentrums Forestillingskatalog 1988 pdf 1988 Last ned
Teatersentrums Katalog 1981 pdf 1981 Last ned
Teatersentrums Katalog 1982 pdf 1982 Last ned
Teatersentrums Katalog 1983 pdf 1983 Last ned
Teatersentrums Katalog 1984 pdf 1984 Last ned
Teatersentrums Katalog 1985 pdf 1985 Last ned
Teatersentrums Katalog 1986 pdf 1986 Last ned
Teatersentrums Katalog 1987 pdf 1987 Last ned
Teatersentrums Katalog 1989 pdf 1989 Last ned
Teatersentrums Katalog 1990 pdf 1990 Last ned
Teatersentrums Katalog 1991 pdf 1991 Last ned
Teatersentrums Katalog 1992 pdf 1992 Last ned
Teatersentrums Katalog 1993 pdf 1993 Last ned
Teatersentrums Katalog 1994 pdf 1994 Last ned
Teatersentrums Katalog 1996 pdf 1996 Last ned
Teatersentrums Katalog 1997 pdf 1997 Last ned
Teatersentrums Katalog 2000 pdf 2000 Last ned

Petrusjka Teater

Petrusjka Teater ble etablert i Trondheim i 1978 av Tatjana Zaitzow. Petrusjka Teater har produsert over 30 prosjekt, hovedsaklig figurteaterforestillinger, i tillegg til kurs og workshops, flere produksjoner for fjernsyn og utstillinger av egne prosjekt med figurer, scenografi og tegninger. I dag har Petrusjka Teater base i Oslo.

Informasjon

(Objekt ID 1807)
Objekttype Organisasjon
Organisasjonstype Kunstnergruppe
Hovedfokus Figurteater
Etablert 1978
Nettsted PETRUSJKA TEATER
Uttrykksformer Tverrkunstnerisk, Figurteater

Kontaktinformasjon

Adresse Observatorie terrasse 7c, 0270 Oslo
Telefon 92808496

Annen informasjon

Organisasjonsform Enkeltpersonsforetak/ENK
Les mer

Petrusjka Teaters målsetting er å spre kjennskap til, og nysgjerrighet for figurteater som kunstnerisk uttrykksform. De benytter dukker, objekter og bevegelig scenografi for å fortelle en historie på scenen. Skuespillerne/dukkespillerne manipulerer og gir disse elementene liv, sjel og beånder dem med et spesielt uttrykk. Skuespilleren utgjør selve maskineriet i elementene, men de spiller også selv som vanlige skuespillere av kjøtt og blod, med elementene som levende motspillere. Det er grenselandet mellom levende skuespillere og døde objekter som skaper dukketeatrets magi og unike særegenhet.

Petrusjka Teater var Trondheims første profesjonelle frie teatergruppe med figurteater som scenespråk. Siden starten har Petrusjka Teater produsert over 30 prosjekt, også for fjernsyn. Kompaniet har laget flere utstillinger med figurer, scenografi og arbeidstegninger fra egne produksjoner. Petrusjka Teater har vist sine forestillinger på turnéer og festivaler i hele Skandinavia, Frankrike, Tyskland, Polen, det tidligere Jugoslavia, Slovenia, Russland, Estland og Canada. Petrusjka Teater og Tatjana Zaitzow har mottatt nasjonale og internasjonale priser.

Flere av medlemmene som har vært tilknyttet Petrusjka Teater opp gjennom årene og fått sin dukketeaterutdannelse her, og har senere startet egne grupper.

Teatret har mottatt flere nasjonale og internasjonale priser for sine forestillinger og for sitt arbeid for å fremme forståelsen for dukketeater som kunstnerisk uttrykksform.

Petrusjka Teater har fra 2005 trappet ned egen produksjon, men teatrets kunstneriske leder arbeider stadig som figurmaker og scenograf i samarbeid med andre figurteatre som Oslo Nye Dukketeater, Cirka Teater, Figurteateret i Nordland, Riksteatret og Teater Innlandet.

Allt av Petrusjka Teaters arbeider (figurer, scenografi, plakater, fotos, arbeidstegninger og arbeidsnotater) er gitt som gave til Sverresborg Trøndelag Folkemuseum i Trondheim. Intensjonsavtalen går ut på å la dette materialet bli mest mulig tilgjengelig for alle ved å opprette et permanent Figurteaterhus med kontinuerlige utstillinger.

KILDER:

Danse- og teatersentrum, Teatersentrum Forestillingskatalog 1989, 05.04.2016

Fieldseth, Melanie: Navnet forplikter. Teaterhuset Avant Garden 1984-2024, Fagbokforlaget, Bergen 2021 

Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival, www.pit.no, 10.08.2010, http://2005.pit.no/vis_tgruppe.asp?ProgType=1&gruppe=Petrusjka%20Teater

Store Norske Leksinkon, snl.no, 17.10.2011, http://snl.no/Petrusjka_Teater

Wikipedia, http://no.wikipedia.org, 10.08.2010, http://no.wikipedia.org/wiki/Petrusjka_Teater

Tilknyttede personer (13)
Anne Marit Sæther – Scenekunstner
Anne-Lise Stenberg – Scenekunstner ( til 1984)
Jaap den Hertog – Scenekunstner
Anne Mali Sæther – Scenekunstner
Johannes Smidt – Scenekunstner
Martin Smidt – Scenekunstner
Martin Waagø – Scenekunstner
Sune Schjelderup – Scenekunstner
Michael Francis Duch – Scenekunstner
Solveig Nygaard – Scenekunstner
Anne Grethe Bergsland – Scenekunstner (fra 1989)
Eirik Lie – Musikk (fra 1985 til 1994)
Tatjana Zaitzow – Kunstnerisk leder (fra 1978)