Othello

  • Images (0)
  • Video (0)
  • Audio (0)
  • Files (0)

Om Othello

Othello er et skuespill av William Shakespeare, trolig skrevet i 1603 eller 1604.

Det finnes flere norske oversettelser av stykket, av Rangvald Skrede, av Edvard Hoem og av Erik Bystad.