Bresee Dance Company

Organisation typeDance company
Main focusDance
Established1988
Emailrklakegg@online.no
ExpressionsDance

About Bresee Dance Company

Stiftelsen Bresée Dansekompani (BDK) ble etablert i Oslo høsten 1988 av den amreikanske koreografen og danseren Kathryn Bresée.Bresée Dansekompanier er en produksjonsenhet for moderne dans, og har som formål å produsere egne danseforestillinger og samarbeide med andre kunstnere. Spesielt har BDK fokus på å jobbe med ny norsk musikk. 

Read more

  • Images (0)
  • Video (0)
  • Audio (0)
  • Files (0)

Own productions

View less

View all

Involved

View less

View all

More about Bresee Dance Company

KILDER:

Buresund, Inger og Anne-Britt Gran (1996): Frie grupper og Black Box Teater. 1970-1995, adNotam Gyldendal, Oslo

Danse- og teatersentrum, Teatersentrum Forestillingskatalog 1990, 30.05.2017

Danse- og teatersentrum, Teatersentrums Forestillingskatalog 1992, 26.06.2017