Norsk Teaterleder-Forenings pris 1991

Beste oversettelse

Særlig fremragende prestasjon

Winners

Yngre utøvende kunstnere