Gråsonen - BIT Teatergarasjen

Om Gråsonen

Gråsonen er innlastningsområdet til Studio Bergen og har blitt brukt til en rekke mindre arrangementer som Prøverommet, performance og som barområde med en liten scenefor konserter og annet.

Dette objektet viser BIT Teatergarasjens spillelister på Gråsonen.

Tidligere produksjoner

  • Images (0)
  • Video (0)
  • Audio (0)
  • Files (0)