Logen

Logen ble oppført i 1883 som fest- og konsertsal for Selskabet Den Gode Hensigt, som fortsatt eier huset. Logen Teater AS drev kulturvirksomhet i lokalene i perioden  01.01.2000 til 01.01.2016. I løpet av denne tiden var flere enn 500.000 personer innom huset, enten som publikum eller aktører, og det ble gjennomført over 2100 arrangementer på husets to scener (Logen og Logen Bar) tilsammen.

Logen ble under Logen Teater AS brukt som teater- og konsertsal og som festlokale. Bergenfest, Festspillene i Bergen, Oktoberdans, METEOR, BIT teatergarasjen, mini midi maxi, scenic art expo norways leide lokalet for visning av sine program. Fra 2016 overtok Hordaland Teater / Det Vestnorske Teater leiekontrakten for lokalet.

Kontaktinformasjon

Adresse Øvre Ole Bulls plass 6, 5012 Bergen
Land Norge
Les mer

Logen var i mange år Bergens storstue, der en feiret fyrster og statsoverhoder, og hvor navn som Grieg og Rachmaninov stod på plakaten. Fra mellomkrigstiden ble festsalen leid ut til private og offentlige formål, og huset i en lengre periode alt fra kino til møbelforretning, før den i 1997 ble restaurert og tilbakeført til opprinnelig stand og utseende.

KILDER:

Logen Teater, logen-teater.no, 03.10.2010
http://www.logen-teater.no/index.php?/innhold/om_logen
arkivert versjon tilgjengelig på
https://web.archive.org/web/20100905151401/http://www.logen-teater.no/index.php?/innhold/om_logen