Lear

Lear (2020) var en teaterproduksjon av Det Norske Teatret. Lear var basert på en tragedie av William Shakespeare, King Lear. Produksjonen ble satt opp på Det Norske Teatrets Scene 2.

Regissør var finske Tatu Hämäläinen.

Håkon Ramstad spilte kong Lear.

Informasjon

(Objekt ID 94811)
Objekttype Produksjon
Premiere 29. feb. 2020
Produsert av Det Norske Teatret
Basert på Kong Lear av William Shakespeare
Publikum Voksne
Antall publikum 663
Antall hendelser 5
Språk Nynorsk
Emneord Teater, Tragedie
Spilleperiode 29. feb. 2020  
Nettsted DET NORSKE TEATRET
Les mer

På Det Norske Teatrets hjemmeside står blant annet dette om Kong Lear:

"Den aldrande kong Lear ønskjer å trekke seg tilbake. Samtidig vil han halde på makta. Han vil overlate ansvaret og alt han eig til dei tre døtrene sine. For å få sin del av arven må døtrene berre fortelje faren kor høgt dei elskar han. Dei to eldste smigrar faren for å vinne gunst. Cordelia, den yngste og farens yndling, er ærleg og vil ikkje rose far sin for å oppnå fordelar. Straffa er at ho blir nekta arv.

Overføringa av makt fører også til andre problem. Lear klarer ikkje å sjå at han ikkje lenger er i stand til å ta hand om riket sitt, endå mindre seg sjølv. Han er allereie redusert, sinnet hans sviktar og han bryt saman utan å innsjå det.

(...)

Regissør Tatu Hämäläinen ønskjer i denne versjonen av Kong Lear å ta for seg aldring og ser stykket som eit bilde på det å bli gamal og kva for følgjer det kan få. Vi må alle ein gong forlate riket vårt, arbeidet vårt, posisjonen vår og historia vår for å bli noko anna. Lear ønskjer seg jo det mange blivande pensjonistar vil ha når dei forlet arbeidslivet: inkje ansvar, nyte livet. Frykta for å bli prisgitt andre pregar Lears avgjerder. Han føler seg forrådt av verda når han ikkje får det som han vil. Å bli utfordra på autoritet kan vere vanskeleg, å bli sett til side som følgje av alder kan vere uuthaldeleg."

KILDER:

Det Norske Teatret, www.detnorsketeatret.no, 29.10.19, https://www.detnorsketeatret.no/artiklar/her-er-v%C3%A5ren-2020

Det Norske Teatret, www.detnorsketeatret.no, 29.10.19, https://www.detnorsketeatret.no/framsyningar/kong-lear

Spilleplan
29. feb. 2020Scene 2, Det Norske Teatret Premiere
Det finnes ingen vedlegg tilhørende dette objektet. Om du har bilder eller andre relevante vedlegg, kan du sende disse til oss på e-post: redaksjon@sceneweb.no
Rapportér feil eller mangler