Bibelen - Del 1: Ørkenvandringar - Del 2: Jesus frå Nasaret

Bibelen (2013) var en todelt teaterproduksjon av Det Norske Teatret. Bibelen var en urpremiere basert på Bibelen og på nye tekster av ti forfattere og besto av 2 deler: Del 1: Ørkenvandringar og Del 2: Jesus frå Nasaret. Første del fant sin handling i Det gamle testamente, andre del i Det nye testamentet. Produksjonen ble satt opp på Det Norske Teatrets Hovedscene.
Bibelen ble fremført både som maratonforestilling med matpause, og som to adskilte helaftensforestillinger, Bibelen: Del 1, Ørkenvandringar, 29 forestillinger, og Bibelen: Del 2, Jesus frå Nasaret, 32 forestillinger.

Regissør var Stein Winge.

Bjørn Sundquist spilte Gud og Rabbi.

Frank Kjosås spilte Jesus og Isak.

Kyrre Hellum spilte Daniel / Kjeruben / Juda / Engel / Esau / Judas. Han ble nominert til Heddaprisen 2013 i kategorien for beste mannlige birolle/medspiller.

Informasjon

(Objekt ID 33337)
Objekttype Produksjon
Premiere 1. feb. 2013
Produsert av Det Norske Teatret
Basert på Farisearane på hospitalet av Maria Tryti Vennerød; Herodes og farisearane planlegg å drepa Jesus av Maria Tryti Vennerød; Innmarsjen til Jerusalem av Stein Winge; Judas ber Maria Magdalena om hjelp av Anne Holtan; I Getsemane av Stein Winge; Pontius Pilatus av Stein Winge; Jesus hjå Herodes av Maria Tryti Vennerød; Barabbas av Anne Holtan; Vinter i Getsemane: Møte med far av Sara Stridsberg; Bibelen av ; Gud ropar på Moses av Eirik Fauske; Himmelen og Edens Hage av Stein Winge; Gud, Lucifer og Job av Stein Winge; Kain og Abel av Carl Morten Amundsen, José Saramago; Noahs ark av Stein Winge; Noahs monolog av Maria Tryti Vennerød; Abraham blir beden om å ofra sonen Isak av Maria Tryti Vennerød; Sara og Gud av Maria Tryti Vennerød; Isak får leva likevel av Stein Winge, Maria Tryti Vennerød, José Saramago; Flyktningar i ørkenen av Eirik Fauske, Maria Tryti Vennerød; Laban fortel av Terje Nordby; Familien Noah går i land i Israel av Ari Behn, Maria Tryti Vennerød; Gud og Lucifer av Maria Tryti Vennerød; Moses leier folket av Eirik Fauske; Abraham og Isak i ørkenen av Ari Behn; Gullkalven av Carl Morten Amundsen; Moses og israelittane av Eirik Fauske; Bestemor og jente i Jeriko av Maria Tryti Vennerød; Hoffet til Saul av Terje Nordby; Batseba fortel av Cecilie Løveid; Gud har ein ny plan av Maria Tryti Vennerød; Herodes og Kaifas av Maria Tryti Vennerød; Josef og Jesus av Stein Winge; Jesus og Judas av Ari Behn, Stein Winge; Jesus og Maria av Stein Winge; Maria og rabbien av Anne Holtan; Jesus og arbeidsengelen av Stein Winge; Gjetaren freistar Jesus av Stein Winge, Anne Holtan, José Saramago; Judas blir læresvein av Stein Winge; Jomfru Maria og engelen av Stein Winge; Bryllaupet i Kana av Ari Behn; Jesus møter farisearane av Maria Tryti Vennerød; Kvinna som ikkje vart steina av Anne Holtan; Hospitalet: Maria Magdalena blir læresvein av Sara Stridsberg; Johannes Døyparen av Stein Winge; Jesus blir freista i ørkenen av Anne Holtan; Jesus, Gud og Satan av Anne Holtan, José Saramago; Johannes Døyparen kjem i fengsel av Maria Tryti Vennerød; Læresveinane ved leirbålet av Anne Holtan
Publikum Voksne
Antall publikum 24556
Antall hendelser 61
Språk Nynorsk
Emneord Teater
Spilleperiode 1. feb. 2013  
Les mer

På Det Norske Teatrets hjemmeside står blant annet dette om Bibelen:

"Del 1: Ørkenvandringar
Første delen hentar stoffet frå det gamle testamentet. Her er menneska på vandring. Dei vandrar gjennom tidene, dei vandrar i ørkenen, dei leitar etter meining, dei er på evig jakt etter eit betre liv, eit lova land, ei ny byrjing. Gud er heile tida til stades, men han er ikkje lett å forstå. Stadig straffar han menneska fordi dei ikkje lyder han. Men menneska lærer ikkje, og ørkenvandringane tek ikkje slutt. I Ørkenvandringar møter vi Moses, Adam og Eva, Kain og Abel, Noa, Abraham, Sara og Isak, Job, kong Saul og kong David, Laban og familien hans, Josef og brørne, flyktningar og fordrivne, englar og dyra i arka.

Del 2: Jesus frå Nasaret
Gud skiftar strategi. Straff og lydnad verkar ikkje på menneska. Lova gir ikkje alle svara. Den nye bodskapen er kjærleik. Satan kjem, og verda blir ein kamp mellom det gode og det vonde. Vi følgjer Jesu liv fram til korsfestinga. Han er ein opprørar. Han er farleg for makta, for farisearar, presteskap, for Herodes, men også for zelotar og andre som ikkje har sans for kjærleiksbodskapen. Jesus tvilar og han trur. Til slutt går han den tunge vegen inn i døden. Kva som skjer etter det? Det er ei trussak."

Det Norske Teatrets Bibelen inneholder disse scenene, og er skrevet av disse dramatikerne:

Del 1: Ørkenvandringar:
1 Gud ropar på Moses. Tekst: Eirik Fauske
2 Himmelen og Edens Hage. Tekst: Bibelen og Stein Winge
3 Gud, Lucifer og Job. Tekst: Stein Winge
4 Kain og Abel. Tekst: Carl Morten Amundsen og José Saramago
5 Slektstavlene før Noah. Tekst: Bibelen
6 Gud angrar på at han skapte menneska. Tekst: Bibelen
7 Noahs ark. Tekst: Stein Winge
8 Noahs monolog. Tekst: Maria Tryti Vennerød
9 Abraham blir beden om å ofra sonen Isak. Tekst: Maria Tryti Vennerød
10 Sara og Gud. Tekst: Maria Tryti Vennerød
11 Isak får leva likevel. Tekst: Stein Winge, José Saramago og Maria
Tryti Vennerød
12 Flyktningar i ørkenen. Tekst: Eirik Fauske og Maria Tryti Vennerød
13 Laban fortel. Tekst: Terje Nordby
14 Familien Noah går i land i Israel. Tekst: Ari Behn og Maria Tryti Vennerød
15 Job klagar si naud. Tekst: Bibelen
16 Gud og Lucifer. Tekst: Maria Tryti Vennerød
17 Moses leier folket. Tekst: Eirik Fauske
18 Abraham og Isak i ørkenen. Tekst: Ari Behn
19 Gullkalven. Tekst: Carl Morten Amundsen
20 Moses og israelittane. Tekst: Eirik Fauske
21 Bestemor og jente i Jeriko. Tekst: Maria Tryti Vennerød
22 Hoffet til Saul. Tekst: Terje Nordby
23 Batseba fortel. Tekst: Cecilie Løveid
24 Forkynnaren. Tekst: Bibelen
25 Gud har ein ny plan. Tekst: Maria Tryti Vennerød
26 Fredsfyrsten. Tekst: Bibelen

Fleire scenar hentar inspirasjon frå verk av José Saramago, Nikos Kazantzakis, Michel de Ghelderode og Mikhail Bulgakov.

Del 2: Jesus frå Nasaret:
1 Herodes og Kaifas. Tekst: Maria Tryti Vennerød
2 Juleevangeliet. Utan tekst
3 Josef og Jesus. Tekst: Stein Winge
4 Jesus blir fødd. Tekst: Bibelen
5 Jesus og Judas. Tekst: Ari Behn og Stein Winge
6 Jesus og Maria. Tekst: Stein Winge
7 Maria og rabbien. Tekst: Anne Holtan og frå Thomasevangeliet
8 Jesus og arbeidsengelen. Tekst: Stein Winge
9 Jesus talar offentleg for første gong. Tekst: Bibelen
10 Gjetaren freistar Jesus. Tekst: Stein Winge, Anne Holtan og José Saramago
11 Judas blir læresvein. Tekst: Stein Winge
12 Jomfru Maria og engelen. Tekst: Stein Winge fritt etter José Saramago
13 Bryllaupet i Kana. Tekst: Ari Behn
14 Jesus talar til læresveinane. Tekst: Bibelen
15 Jesus møter farisearane. Tekst: Maria Tryti Vennerød
16 Kvinna som ikkje vart steina. Tekst: Anne Holtan
17 Hospitalet: Maria Magdalena blir læresvein. Tekst: Sara Stridsberg
18 Johannes Døyparen. Tekst: Stein Winge
19 Jesus blir freista i ørkenen. Tekst: Bibelen og Anne Holtan
20 Jesus, Gud og Satan. Tekst: Anne Holtan, José Saramago, Bibelen og Frans av Assisi si bøn
21 Bergpreika. Tekst: Bibelen
22 Jesus sender ut læresveinane. Tekst: Bibelen
23 Johannes Døyparen kjem i fengsel. Tekst: Maria Tryti Vennerød
24 Læresveinane ved leirbålet. Tekst: Anne Holtan, Maria Magdalena-evangeliet og Thomasevangeliet
25 Maria Magdalenas song. Tekst: Bibelen
26 Farisearane på hospitalet. Tekst: Maria Tryti Vennerød
27 Herodes og farisearane planlegg å drepa Jesus. Tekst: Maria Tryti Vennerød
28 Innmarsjen til Jerusalem. Tekst: Bibelen og Stein Winge
29 Judas ber Maria Magdalena om hjelp. Tekst: Anne Holtan
30 Nattverden. Tekst: Bibelen
31 I Getsemane. Tekst: Stein Winge
32 Pontius Pilatus. Tekst: Stein Winge
33 Jesus hjå Herodes. Tekst: Maria Tryti Vennerød
34 Barabbas. Tekst: Anne Holtan fritt etter Ghelderode
35 Vinter i Getsemane: Møte med far. Tekst: Sara Stridsberg

Fleire scenar hentar inspirasjon frå verk av José Saramago, Nikos Kazantzakis, Michel de Ghelderode og Mikhail Bulgakov.

KILDER:


Repertoar på Det Norske Teatret 1913-2014. Overlevert Sceneweb 2015-09-08.

Det Norske Teatret, www.detnorsketeatret.no, http://www.detnorsketeatret.no/index.php?option=com_play&view=play&playid=373

Nasjonalbiblioteket, forestillingsprogram digitalisert av Nasjonalbiblioteket, overlevert Sceneweb 04.12.2014

Øvrige medvirkende

Som Lille Salomo / Barn alternerte:
Vetle Kristiansen og Alexsander Bräuner Dias

Som Lille Maria / Barn alternerte:
Maria Winge Lie og Agnes Felicia Sandmo Brenna.

Spilleplan
1. feb. 2013Hovudscenen, Det Norske Teatret Urpremiere