Gullkalven

  • Images (0)
  • Video (0)
  • Audio (0)
  • Files (0)

Om Gullkalven

Gullkalven er en kort scenetekst av Carl Morten Amundsen, skrevet for og først vist for publikum i Det Norske Teatrets dobbeltforestilling Bibelen.

Alle forestillingens tekster var basert på Bibelen.