Johanne Dybwad-turneen

OrganisasjonstypeTeatergruppe
HovedfokusTeater
Etablert1907 (avviklet 1907)

Om Johanne Dybwad-turneen

Johanne Dybwad-turneen var en teaterturné med en trupp av skuespillere tilknyttet Nationaltheatret i Oslo. Gruppen eksisterte som en konstellasjon knyttet til en turne i Norge, Danmark og Tyskland fra september til desember 1907. Turnéprogrammet bestod av fire Ibsenproduksjoner: RosmersholmBygmester SolnessGengangere og Et dukkehjem.

Johanne Dybwad var gruppens leder.

Blant skuespillerne i disse produksjonene finner vi: Johanne Dybwad, August Oddvar, Harald Stormoen, Ludvig Bergh, Sophie Reimers, Thomas Thomassen, Alfhild Stormoen og Augusta Olsen.

Les mer

  • Images (0)
  • Video (0)
  • Audio (0)
  • Files (0)

Egne produksjoner

Tilknyttet

Mer om Johanne Dybwad-turneen

Rosmersholm, Bygmester Solness og Gengangere hadde premiere ved Teatret i Trondhjem, deretter dro truppen på turné til Bergen, Tyskland og Danmark.

Et dukkehjem hadde premiere ved Den Nationale Scene i Bergen, og var deretter en del av programmet i Johanne Dybwad-turneen på turné i Tyskland og Danmark.

Dybwad-turneens produksjoner ble ikke tatt godt imot i Tyskland. Tysk teater var på den tiden særpreget av naturalismen, og de fleste tyske kritikere og tilskuere mente at de norske produksjonen manglet psykologisk dybde. Imidlertid la den tyske regissøren Max Reinhardt, som var en del av re-teatraliteringsbølgen, merke til Johanne Dybwads potensial. I tiden som kom fant hun stor inspirasjon i hans arbeider.

KILDER:

Nasjonalbiblioteket, ibsen.nb.no, 22.05.2015, http://ibsen.nb.no/id/53639http://ibsen.nb.no/id/53653http://ibsen.nb.no/id/53623http://ibsen.nb.no/id/11118363,  

Sceneweb, sceneweb.no, 27.05.2016, http://sceneweb.no/nb/multimedia/33212