Tone Avenstroup

OrganisasjonstypeKunstnergruppe
HovedfokusTverrkunstnerisk
NettstedSYSSEL Tone Avenstroup

Om Tone Avenstroup

Tone Avenstroup er Tone Avenstroups enkeltpersonsforetak.

"Når en person blir et firma - man er da ikke lik det man produserer, sitt eget produkt, person = produkt? Hva når personen skifter navn, kjønn - blir det da etikettsvindel? Tidligere kunne man være "frilanser" og være stolt av det, at man ikke var ansatt noe sted, men var sin egen herre - tenk "lanse" som i "balanse" og det å være fri til å bestemme over forholdet mellom arbeid og fritid, ha en selvbestemt produksjon. Lyder det gammeldags? Situasjonistenes tid er fortid, Guy Debords tanker om hverdagslivets revolusjon er medialt oppspist - men har de ført til noen forandringer? I Tyskland følgende situasjon: Begrepet "freischaffend" har i løpet av siste tjue år blitt til "Ich-AG" (jeg-firma, et aksjeselskap). Enhver er sin egen lykkes smed. Merker vi ikke verdiforskyvningen? Frilans i engelsk betydning, så gammelt at det var før innføring av almen verneplikt, en leiesoldat - en ridder, en Don Quijote. En selvstendig næringsdrivende, en som sysler, fremstiller og forvalter sin egen produksjon - man kan velge hvem man selger sine varer til, men man er ikke en vare. Kunstnere er mennesker og motsatt, ikke et foretak. Registrert som produkt, hvor blir det da av skaperkraften?" (Tone Avenstroup)

  • Images (0)
  • Video (0)
  • Audio (0)
  • Files (0)

Egne produksjoner

Vis mindre

Vis alle

Tilknyttet