sOlOduOtriO

sOlOduOtriO (2002) er en produksjon av Tone Avenstroup. 

Tone Avenstroup, Margareth Kammerer og Harald Fetveit er på bærtur. Resultatet blir en skogsvideo og ei blåbærsuppe. På plassen foran Kunstnernes Hus slår de leir. Tilskuerne får suppe. På fjernsynet vises en overføring fra det intermediale rommet, hvor det er opplesning, sang og konsert.

sOlO x 4
Margareth Kammerer. the saddest noise the sweetest noise the maddest noise that grows the birds they make it in the spring at night´s delicious close

Otmar Wagner. fortress of forgetting: silent reports from the city of cyklopes(med Henrik Westergaard-Pedersen)

Tone Avenstroup. this is not a love song

Harald Fetveit. en dag i august

duO x 2
Tone Avenstroup og Harald Fetveit. dette er ikke en dag i august

Margareth Kammerer og Worm Winther. more songs about food and revolutionary art

triO x 1
Tone Avenstroup, Margareth Kammerer og Harald Fetveit. det er bare blåbær

Informasjon

(Objekt ID 39385)
Objekttype Produksjon
Premiere 10. aug. 2002
Produsert av syssel
Publikum Voksne
Antall hendelser 5
Emneord Performance
Spilleperiode 10. aug. 2002  —  24. aug. 2002
Nettsted SYSSEL Tone Avenstroup
Les mer

På hjemmesiden til Tone Avenstroup står det blant annet følgende om sOlOduOtriO:

"Konseptet er ganske enkelt: kunstnere inviteres til å delta med en sOlO-performance, samt inngå i en konstellasjon og utarbeide en duO eller en triO. Det åpnes for forskjellige kombinasjonsmuligheter og variasjoner i sammensetning av person og material. Med utgangspunkt i det materialet hver person bringer inn, det være seg musikk, tekst, bilde eller objekt, er det viktig at det blir et møte og en dialog mellom de ulike personene og deres material.

Verken som utgangspunkt eller sluttresultat trenger arbeidene å ha noe med hverandre å gjøre. Om de er gjentagbare, eller hvilken varighet de har, det er den enkeltes ansvar. Jeg ser på serien som en vandring mellom ego og kollektiv, mellom det å gjøre noe alene eller i fellesskap. Den er et åpent flettverk, hvor forskjellige handlinger parallelliseres, forskjellige nødvendigheter konfronteres.

sOlOduOtriO er en søking etter arbeid med flyktige uttrykk, som har karakter av flimmer, omriss, performance, hvor det situative aspektet er viktigere enn en form som ferdigprodukt.

Konseptet er en formel, en struktur som ikke sier noe om innholdet. Men kan man skille innhold fra person, person fra material? Man sier 'tomme tønner ramler mest', men hvordan kan man unngå å fylle dem med politisk korrekthet?

Da kona til en populistpolitiker raste ned slottstrappene i bil etter å ha kjørt sin mann til kongemiddag, var der mange som spurte seg: Var det en tabbe? Var hun full? Var det en skandale eller en provokasjon? Men hva om en kunstner hadde gjort det samme; sett at det var et kunstprosjekt, hva hadde det da blitt - surrealistisk, banalt, interessant? Hva er kunstens muligheter, dens egenart? Finnes det noe imellom? Mellom pynt og forsvinning, mellom ørefik og smil?"

KILDER:

SYSSEL, syssel.de, 13.05.2014,  http://syssel.de/?page_id=730&lang=no

Tone Avenstroups privatarkiv. Giver: Tone Avenstroup.12.05.2012

Medvirkende (6)
Navn Rolle
Tone Avenstroup – Konsept/Ide
Tone Avenstroup – Aktør
Harald Fetveit – Aktør
Margareth Kammerer – Aktør
Otmar Wagner – Aktør
Worm Winther – Aktør
Spilleplan
24. aug. 2002Kunstnernes Hus i Oslo Forestilling
18. aug. 2002Kunstnernes Hus i Oslo Forestilling
17. aug. 2002Kunstnernes Hus i Oslo Forestilling
11. aug. 2002Kunstnernes Hus i Oslo Forestilling
10. aug. 2002Kunstnernes Hus i Oslo Urpremiere
Det finnes ingen vedlegg tilhørende dette objektet. Om du har bilder eller andre relevante vedlegg, kan du sende disse til oss på e-post: redaksjon@sceneweb.no
Rapportér feil eller mangler